SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

24 NÁVRH

Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národne) rady na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenskej národnej rade došlo 15 žiadostí o uvolnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie, ku ktorým minister spravodlivosti SSR predložil tiež svoje stanovisko.

Podľa zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, v znení neskorších zmien a doplnkov, patrí Slovenskej národnej rade rozhodovať o žiadostiach na uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady na 10. schôdzke 21. mája 1982 posúdil uvedené žiadosti, ako aj stanovisko ministra spravodlivosti SSR a predkladá Slovenskej národnej rade tento návrh uznesenia:

"Slovenská národná rada

uvoľňuje

1. Ľubomíra Hudáka z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava2,

2. JUDr. Imricha Jonnera z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove,

3. JUDr. Milana Karabína z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade,

4. JUDr. Svetozára Kupca z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši,

5. Máriu Michalovu z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Trenčíne,

6. JUDr. Valériu Mihalčínovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Trebišove,

7. JUDr. Júliusa Matečného z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Bratislave,

8. Vladimíra M o š k u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove,

9. Katarínu Nemešovú, promovanú právničku z funkcie sudkyne z povolania Mestského súdu v Košiciach,

10. Alfréda Pokorného z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Bratislave,

11. Vieru Rajzákovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Dunajskej Strede,

12. JUDr. Jozefa S o r o č i n u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Michalovciach,

13. Ľudmilu Stojčevovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

14. JUDr. Milana Š e b e ň a z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

15. Eriku Ž a ž o v ú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 4. "

Z. Bučeková, v. r. overovateľka

prof. JUDr. J. Filo, CSc., v. r. predseda výboru

V Bratislave 21. mája 1982


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP