SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

36 Návrh

Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Slovenskej národnej rade došlo 21 žiadostí o uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie, ku ktorým minister spravodlivosti SSR predložil tiež svoje stanovisko.

Podľa zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, v znení neskorších zmien a doplnkov, patrí Slovenskej národnej rade rozhodovať o žiadostiach na uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady na 14. schôdzke 12. novembra 1982 posúdil uvedené žiadosti, ako aj stanovisko ministra spravodlivosti SSR a predkladá Slovenskej národnej rade tento návrh uznesenia:

"Slovenská národná rada uvoľňuje

1. JUDr. Juraja Babjaka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Lučenci,

2. JUDr. Jozefa Bibela z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

3. JUDr. Jána Bobora z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu vo Zvolene,

4. Milana Cíbika z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Žiline,

5. JUDr. Jozefa Fajčiaka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Humennom,

6. JUDr. Júliusa Hudáka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Košicevidiek,

7. Dušana Jurkoviča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Senici,

8. JUDr. Františka Karabu z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Bratislave,

9. Vladimíra K o t u s a z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

10. Júliusa Lacjak, a, promovaného právnika, z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

11. JUDr. Pavla Leštáka z funkcie sudcu z povolania Obvodného výboru Bratislava 4,

12. JUDr. Jána Mazáka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

13. Vladimíra Mazalána z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 3,

14. Alžbetu Pasterákovú, promovanú právničku, z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Košice-vidiek,

15. JUDr. Jozefa Škerdu z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Dolnom Kubíne,

16. JUDr. Františka Tomku z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

17. Andreja Tymku z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi,

18. JUDr. Jána V a l e n t a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Banskej Bystrici,

19. JUDr. Júliusa Viciana z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Rimavskej Sobote,

20. Emíliu Zimovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Čadci,

21. Jozefa Z n á š i k a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2. "

prof. JUDr. J. Filo, CSc., v. r. predseda výboru

Z. Bučeková, v. r. overovateľka

V Bratislave 12. novembra 1982

259


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP