SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

53

Návrh

Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvolnenie niektorých sudcov z povolania 20 sudcovskej funkcie

Slovenskej národnej rade došlo 23 žiadostí o uvolnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie, ku ktorým minister spravodlivosti SSR predložil tiež svoje stanovisko.

Podľa zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov, patrí Slovenskej národnej rade rozhodovať o žiadostiach na uvolnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady na 20. schôdzke 28. júna 1983 posúdil uvedené žiadosti, ako aj stanovisko ministra spravodlivosti SSR a predkladá Slovenskej národnej rade tento návrh uznesenia:

"Slovenská národná rada uvoľňuje

1. JUDr. Ľudovíta A n g y a l a z funkcie sudcu 2 povolania Okresného súdu v Komárne,

2. JUDr. Ondreja B a h l e d u z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach),

3. Štefana B u j ň á k a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Michalovciach,

4. JUDr. Ľubomíra Demjanoviča z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

5. Danušu D i e c h o v ú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Žiline,

6. Petra Dukesa z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 4,

7. Katarínu H a š k o v ú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Bratislava - vidiek,

8. JUDr. Emila J u r k o v i č a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 1,

9. JUDr. Jána Ladičkovského z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

10. JUDr. Pavla L e š t á k a z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Bratislave,

11. JUDr. Mikuláša Lipnického z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Bardejove,

12. JUDr. Dušana Macku z funkcie sudcu z povolania Najvyššieho súdu SSR,

13. JUDr. Vojtecha Majoroša z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove,

14. Jaroslava M i k u š a z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

15. JUDr. Dagmar M l e j o v ú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Humennom,

16. Jozefa Palguta z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove,

17. Vladislava Puškáša z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu vo Svidníku,

18. JUDr. Juraja S e m a n a z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

19. Evu Slezákovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 1,

20. JUDr. Evu Stykovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Rožňave,

21. JUDr. Júliusa Szabu z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 4,

22. Jána Šakového, promovaného právnika, z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Banskej Bystrici,

23. Evu Vajdíčkovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Martine. "

prof. JUDr. J. Filo, CSc. v. r. predseda výboru

Z. Bučeková v. r. overovateľka

V Bratislave 28. júna 1983.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP