SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

58

Návrh

poslancov SNR Anny Kretovej, Daniela Futeja, Bohumila Chudého, Juraja Moravca, Jozefa Poláka a Oľgy Vršanskej na doplňovaciu voľbu člena výboru SNR.

Skupina poslancov Kretová, Futej, Chudý, Moravec, Polák, Vršanská navrhuje, aby Slovenská národná rada podľa § 7 písm. g) zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov

zvolila

Petra D u d á š a za člena Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné.

Anna Kretová v. r.

Daniel F u t e J v. r.

Bohumil Chudý v. r.

Juraj Moravec v. r.

Jozef Polák v. r.

Oľga Vršanská v. r.

Dôvodová správa

Úmrtím poslanca Slovenskej národnej rady Františka Hagaru zanikol poslanecký mandát vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok.

V doplňovacích voľbách do Slovenskej národnej rady, vyhlásených Predsedníctvom SNR, bol vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok v dňoch 1. a 2. júla 1983 zvolený za poslanca SNR Peter Dudáš.

Odporúča sa, aby novozvolený poslanec SNR Peter D u d á š bol zvolený za člena Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné.

Bratislava 2. 9. 1983.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP