SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

64

NÁVRH

Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

na odvolanie Otta M a l í k a

z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

navrhuje

Slovenskej národnej rade podľa § 43 ods. 1, zákona o organizácií súdov a o voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom 19/1970 Zb.

odvolať

pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona o organizácii súdov a o voľbách sudcov, vyhláseného pod číslom 19/1970 Zb. z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave

Otta MALÍKA.

Menovaný po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave v roku 1975 pôsobil vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, potom na Krajskej prokuratúre v Bratislave ako čakateľ prokurátor. Za sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave bol 19. júna 1980 zvolený Slovenskou národnou radou. Tu pôsobil do 2. septembra 1983, kedy odišiel na riadnu dovolenku do Juhoslávie, odkiaľ sa mal vrátiť 13. septembra 1983. Naspäť sa však nevrátil a 14. 9. 1983 telefonicky svojej matke oznámil, že je v Nemeckej spolkovej republike a domov sa nevráti zo zdravotných dôvodov.

Na základe uvedených skutočností, podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona o organizácii súdov a o voľbách sudcov vyslovil minister spravodlivosti SSR súhlas s odvolaním Otta Malíka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP