SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

67

Návrh

Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvolnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenskej národnej rade došlo 10 žiadostí o uvolnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie, ku ktorým minister spravodlivosti SSR predložil tiež svoje stanovisko.

Podľa zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov, patrí Slovenskej národnej rade rozhodovať o žiadostiach na uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady na 25. schôdzke 24. novembra 1983 posúdil uvedené žiadosti, ako aj stanovisko ministra spravodlivosti SSR a predkladá Slovenskej národnej rade tento návrh uznesenia:

"Slovenská národná rada uvoľňuje

1. JUDr. Rudolfa Čirča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Košice - vidiek,

2. JUDr. Štefana D e d á k a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

3. Alžbetu Horváthovu z funkcie sudkyne z povolania Mestského súdu v Bratislave,

4. Jána Lempochnera, promovaného právnika, z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Lučenci,

5. JUDr. Alicu O l i j a š o v ú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Bratislava-vidiek,

6. JUDr. Elenu Siebenstichovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 1,

7. Soňu S m o l o v ú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Bratislava-vidiek,

8. Miroslava S o g u z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

9. Danielu Sučanskú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

10. JUDr. Jána Š a j b a n a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Banskej Bystrici. "

V Bratislave 24. novembra 1983.

prof. JUDr. J. Filo, CSc. v. r. predseda výboru

F. Kuľko v. r. overovateľ


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP