SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

79

Návrh

Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenskej národnej rade došlo 19 žiadostí o uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie, ku ktorým minister spravodlivosti SSR predložil tiež svoje stanovisko.

Pudla zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov, patrí Slovenskej národnej rade rozhodovať o žiadostiach na uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady na 31. schôdzke 30. mája 1984 posúdil uvedené žiadosti, ako aj stanovisko ministra spravodlivosti SSR a predkladá Slovenskej národnej rade tento návrh uznesenia:

"Slovenská národná rada uvoľňuje

1. JUDr. Pavla Šinku z funkcie sudcu z povolania Najvyššieho súdu SSR,

2. JUDr. Františka K r o m m e l a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

3. Dušana E c k e r a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

4. JUDr. Jána M a g u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Nitre,

5. Máriu Zbýňovcovú z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Dunajskej Strede,

6. Bohumila V a š i č k u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Bratislava-vidiek,

7. JUDr. Janu Gažovičovú z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Senici,

8. Gabrielu Šimonovú z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Trnave,

9. JUDr. Ľudovíta C í g e r a z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Banskej Bystrici,

10. JUDr. Miloslava Kraloviča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Banskej Bystrici,

11. JUDr. Jána K o v á č a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Žiari nad Hronom,

12. JUDr. Alexandra Husivargu z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Humennom,

13. JUDr. Ivana D a ň u, z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

14. JUDr. Jána Štulrajtera z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

15. JUDr. Jána Borovského z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Košice-vidiek,

16. JUDr. Jozefa Hrindáka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu vo Vranove,

17. JUDr. Igora B u r g e r a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade,

18. JUDr. Ladislava Palenčára z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove,

19. JUDr. Máriu Palenčárovú z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove. "

Prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc. v. r. predseda výboru

F. Kuľko v. r. overovateľ

V Bratislave 1. júna 1984.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP