SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

92

Návrh

Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvolnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenskej národnej rade došlo 20 žiadostí o uvolnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie, ku ktorým minister spravodlivosti SSR predložil tiež svoje stanovisko.

Podľa zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov, patrí Slovenskej národnej rade rozhodovať o žiadostiach na uvolnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady na 35. schôdzke 5. decembra 1984 posúdil uvedené žiadosti, ako aj stanovisko ministra spravodlivosti SSR a predkladá Slovenskej národnej rade tento návrh uznesenia:

"Slovenská národná rada

uvoľňuje

1. JUDr. Antona Mihalovitsa z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

2. JUDr. Vieru Polekovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

3. JUDr. Ľubora Neviďanského z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 3,

4. JUDr. Petra Krajčoviča z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave,

5. Milana D e á k a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Bratislava-vidiek,

6. Ladislava A n g y a l a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Dunajskej Strede,

7. Júliusa Veszeleia z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Komárne,

8. JUDr. Juraja Hovorku z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Leviciach,

9. JUDr. Janu Svitkovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Topoľčanoch,

10. JUDr. Máriu Urbanovu z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Dolnom Kubíne,

11. JUDr. Ondreja B e r t u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Martine,

12. JUDr. Elenu Kováčovu z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Rimavskej Sobote,

13. JUDr. Ľubomíra Hreždoviča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu vo Zvolene,

14. Rudolfa Ď u r t u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Žiline,

15. JUDr. Jána Semančíka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

16. Juraja Jevčáka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Bardejove,

17. JUDr. Milana Ružbarského z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

18. JUDr. Evu Feťkovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Košice-vidiek,

19. JUDr. Evu Michalíkovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Košice-vidiek,

20. JUDr. Jozefa Cedzu z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Starej Ľubovni. "

František K u ľ k o, v. r. overovateľ

prof. JUDr. Jaroslav F i l o, CSc., v. r. predseda výboru

V Bratislave 5. decembra 1984


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP