SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

101

Návrh

Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenskej národnej rade došlo 13 žiadostí o uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie, ku ktorým minister spravodlivosti SSR predložil tiež svoje stanovisko.

Podľa zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zmien a doplnkov, patrí Slovenskej národnej rade rozhodovať o žiadostiach na uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady na 39. schôdzi 30. mája 1985 posúdil uvedené žiadosti, ako aj stanovisko ministra spravodlivosti SSR a predkladá Slovenskej národnej rade tento návrh uznesenia:

"Slovenská národná rada

uvoľňuje

1. Ivana I l l á š a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava I,

2. Františika V a l e n t a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava II,

3. JUDr. Ivetu Zelenayovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava IV,

4. JUDr. Štefana Gašparoviča z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave,

5. Petra S z a b u z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave,

6. JUDr. Karola Vándora z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave,

7. JUDr. Matúša Draka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Banskej Bystrici,

8. JUDr. Mariána Gelenekyho z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

9. JUDr. Andreja Labišáka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

10. JUDr. Jozefa R a r o g a z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

11. JUDr. Andreja M l e j a z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

12. JUDr. Milana Rovnaká z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Michalovciach.

13. JUDr. Jozefa F a j č á k a z funkcie sudcu z povolania Okresné so súdu v Starej Ľubovni. "

František Kuľko, v. r. overovateľ

prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc., v. r. predseda výboru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP