SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

103

Návrh na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej

republiky

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

predkladá

Slovenskej národnej rade podľa § 43, ods. 1 zákona číslo 19/1970 Zb. o organizácii súdov a voľbách sudcov

návrh

na zvolenie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky.

Z celkového počtu 37 navrhovaných kandidátov na zvolenie je:

- 14 kandidátov na prvú voľbu, z toho 12 justičných čakateľov a 2 z volného náboru,

- 15 kandidátov na opätovné zvolenie, z toho 12 sudcov po uplynutí funkčného obdobia a 3 bývalí sudcovia, t. č. pracujúci na iných miestach,

- 8 kandidátov na prevolenie na iné súdy SSR, z toho 1 na Mestský súd Bratislava a 7 na okresné súdy z dôvodov ustanovenia do riadiacich funkcií.

Navrhovaní kandidáti spínajú všetky podmienky pre voľbu do funkcie sudcu z povolania stanovené v § 39, ods. 1 a 2 zákona číslo 19/1970 Zb. o organizácii súdov a voľbách sudcov a súhlasia s kandidatúrou pre príslušné súdy Slovenskej socialistickej republiky.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky preto

navrhuje,

aby Slovenská národná rada podľa článku 101, ods. 1 Ústavy Československej socialistickej republiky, v znení Ústavného zákona č. 155/1969 Zb., a podľa § 43, ods. 1 zákona čís. 19/1970 Zb. o organizácii súdov a voľbách sudcov

zvolila

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky nasledujúcich kandidátov:

Pre Mestský súd Bratislava

JUDr. Ivetu Zelenayovú

JUDr. Oldřišku Jarabicovú

Pre Krajský súd Bratislava

Hildu Harbulovú

JUDr. Evu M i l a to v ú

JUDr. Bernarda O l á š a

Pre Okresný súd Bratislava-vidiek

JUDr. Janu B a j á n k o v ú

Petra S z a b u

Františka V a l e n t a

Pre Okresný súd Galanta

JUDr. Ľuboša S z i g e t i n o

Pre Okresný súd Komárno

JUDr. Aladára Czászára

JUDr. Eriku Jóbovu

Pre Okresný súd Levice

JUDr. Kolomana B a l l u

JUDr. Janu Macharovú

JUDr. Štefana Precechtela

Pre Okresný súd Trnava

JUDr. Štefana Gašparoviča

Ivetu Jankovičovú

JUDr. Magdalénu Zimanovú

Pre Krajský súd Banská Bystrica

Martu J u r d o v ú

Pre Okresný súd Čadca

JUDr. Annu Hozákovú

Pre Okresný súd Martin

Elenu Paulovičovú

Pre Okresný súd Prievidza

Juraja Floroviča

Máriu Haškovú

JUDr. Stanislavu Markovu

Pre Okresný súd Rimavská Sobota

Miroslava Tomu

Pre Okresný súd Žiar nad Hronom

JUDr. Gabriela P r i v i t z e r a

JUDr. Borisa Špaka

Pre Okresný súd Žilina

JUDr. Dagmar Cabadajovú

JUDr. Evu Hagarovú

Kazimíru Ha11ovú

Pre Krajský súd Košice

JUDr. Róberta Škovrana

Pre Okresný súd Humenné

JUDr. Jozefa Raroga

Pre Okresný súd Michalovce

JUDr. Jozefa F a j č á k a

Pre Okresný súd Poprad

JUDr. Milana Rovňaká

Pre Okresný súd Spišská Nová Ves

JUDr. Annu Slovinskú

Pre Okresný súd Stará Ľubovňa

Mariana Gelenekyho

Pre Okresný súd Trebišov

JUDr. Evu V á r g o v ú

Všetky návrhy boli prerokované a schválené príslušnými orgánmi Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP