Vystoupení hostů na schůzích České národní rady

   

D U B Č E K Alexander

 

předseda Federálního shromáždění

 
   

22.ČNR,22.2.1990,14-21,114-117

projev př.FS k federativnímu uspořádání republiky

 

 

K R P A T A František

 

hlavní arbitr ČSR

 
   

7.ČNR,27.10.1987,87-92

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

 

 

K R U P A U E R Jaroslav

 

generální prokurátor ČSR

 
   

7.ČNR,27.10.1987,9-24,108-111

odůvodnění zprávy gen.prokurátora ČSR o stavu socialistické zákonnosti

16.ČNR,1.11.1989,178

k odpovědi na T 127

16.ČNR,1.11.1989,247-253

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   
   

K E J Z L A R Karel

 

předseda Nejvyššího soudu ČSR

 
   

7.ČNR,27.10.1987,67-74

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

 

 

M A R E K Josef

 

předseda Nejvyššího soudu ČSR

 
   

16.ČNR,1.11.1989,197-212,257-259

zpráva Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   
   

M O K R Ý Antotnín

 

předseda Nejvyššího soudu České republiky

   

26.ČNR,25.4.1990,177-178

k T 213

27.ČNR,18.5.1990,222-223

k T 231

 

 

R Y C H E T S K Ý Pavel

 

generální prokurátor ČR

 
   

27.ČNR,17.5.1990,45

k T 222

27.ČNR,18.5.1990,184-186

k T 219

 

 

Ř Í H A Ladislav

 

předseda Českého statistického úřadu

 
   

18.ČNR,19.12.1989,109-111

k T 113

   
   

Š T Ě P Á N Miroslav

 

vedoucí tajemník MěV KSČ

 
   

16.ČNR,31.10.1989,136-145

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

 

 

T E S A Ř O V Á Zdeňka

 

předsedkyně ČÚV SSM

 
   

11.ČNR,28.6.1988,17-175

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

   
   


Přihlásit/registrovat se do ISP