Digitální knihovna

Česká národní rada
1986 - 1990


Tisky

1   2   3

č. 1Návrh Poslanců JUDr. Čestmíra Adama, RSDr. Miloslava Vacíka, ing. Václava Anděla, CSc., Josefa Brisudy, Marie Flídrové, Waltera Herrgesella, Josefa Hrabaně, Miroslavy Zajebalové, PaeDr. Vladislava Krumera, Stanislava Kuny, Evy Liškové a dalších na volbu předsedy a ostatních členů mandátového a imunitního výboru České národní rady
č. 2Návrh poslanců Josefa Korčáka, RSDr. Václava Šlapáka, prof. MUDr. Vladimíra Balaše, DrSc., Marie Cmíralové, Libuše Faltýnkové, Jana Hlušího, ing. Františka Chabičovského, RSDr. Václava Jirečka, Jaroslava Karbaše, Bohumila Kozáka a dalších na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady
č. 3Návrh poslanců JUDr. Čestmíra Adama, RSDr. Miloslava Vacíka, RSDr. Aloise Olšana, Ladislava Doležala, Marie Halamové, Zdeňka Horčíka, ing. Josefa Kani, ing. Františka Kincla, Jana Kotvalda, Pavla Krystyníka a dalších na volbu ověřovatelů České národní rady
č. 4Návrh poslanců prof. ing. Josefa Kempného, CSc., Oldřicha Voleníka, RSDr. Miloslava Vacíka, prof. JUDr. Josefa Mečla, CSc., Milana Dudy, Aleny Hanzlové, MUDr. Jaroslava Henzla, ing. Jaroslava Kolaříka, CSc., Anny Kopecké, ing. Pavla Krubla a dalších na zřízení výborů České národní rady a volbu jejich předsedů a členů
č. 5Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 15. května do 17. června 1986
č. 6Zpráva mandátového a imunitního výboru České národní rady návrhem na ověření platnosti voleb poslanců České národní rady
č. 7Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. června do 3. července 1986
č. 8 Vládní návrh zákona České národní rady o státní památkové péči
č. 9 Vládní návrh zákona České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
č. 10 Vládní návrh zákona České národní rady o České obchodní inspekci
č. 11 Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
č. 12 Vládní návrh zákona České národní rady o umělém přerušení těhotenství
č. 13 Vládní návrh zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o pětiletém plánu)
č. 14 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství české socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o pětiletém plánu) (tisk 13)
č. 15Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987
č. 16 Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987 (tisk 15)
č. 17 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 18 Návrh předsednictva ústředního výboru národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 19 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 3. července do 20. října 1986
č. 20 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci (tisk 9)
č. 21 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o České obchodní inspekci (tisk 10)
č. 22 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství (tisk 11)
č. 23 Společná zpráva k vládnímu návrhu zákona České národní rady o umělém přerušeni těhotenství (tisk 12)
č. 24 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 25 Návrh předsednictva ústředního výboru národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 26 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. října do 10. prosince 1986
č. 27 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 28 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 29 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státní památkové péči (tisk 8)
č. 30 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 11. prosince 1986 do 30. března 1987
č. 31 Návrh poslanců Ladislava Adamce, Jiřího Brejhy, Marie Cmíralové, Libuše Faltýnkové, Jana Hlušího, Františka Chabičovského, Jaroslava Karbáše, Bohumila Kozáka, Jiřího Krátkého a dalších na volbu místopředsedy České národní rady
č. 32 Návrh poslanců Ladislava Adamce, Jiřího Brejhy, Marie Cmíralové, Libuše Faltýnkové, Jana Hlušího, Františka Chabičovského, Jaroslava Karbáše, Bohumila Kozáka, Jiřího Krátkého a dalších na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady
č. 33 Návrh předsednictva ústředního výboru národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povoláni k soudům České socialistické republiky
č. 34 Návrh poslanců České národní rady Josefa Kempného, Marie Jarošové, Oldřicha Burského, Josefa Kani, Miloslava Vacíka a dalších na uvolnění poslance ČNR z funkce člena výboru České národní rady a na doplňovati volbu členů výborů ČNR
č. 35 Vládní návrh usnesení České národní rady ze dne 30. června 1987 o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1986
č. 36 Zpráva výboru ČNR pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1986
č. 37 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 38 Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance ing. Jaroslava Chrobáka
č. 39 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 30. března do 30. června 1987
č. 40 Vládní návrh zásad zákona České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů
č. 41 Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
č. 42 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky (tisk 41)
č. 43 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 44 Návrh předsednictva ústředního výboru národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 45 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 30. června do 27. října 1987
č. 46 Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988
č. 47 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 48 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců povolání k soudům České socialistické republiky
č. 49 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 27. října do 22. prosince 1987
č. 50 Návrh poslanců České národní rady Josefa Kempného, Milana Vondrušky, Marie Jarošové, Oldřicha Burského, Josefa Kani a dalších na uvolnění poslance ČNR z funkce člena předsednictva České národní rady
č. 51 Návrh poslanců České národní rady Josefa Kempného, Milana Vondrušky, Marie Jarošové, Oldřicha Burského, Josefa Kani a dalších na volbu místopředsedy České národní rady
č. 52 Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988 (tisk 46)
č. 53 Návrh poslanců České národní rady Josefa Kempného, Milana Vondrušky, Marie Jarošové, Oldřicha Burského, Josefa Kani a dalších na změnu ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady
č. 54 Vládní návrh zákona České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
č. 55 Vládní návrh zákona České národní rady o geologických pracích a o českém geologickém úřadu
č. 56Vládní návrh zásady zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
č. 57 Vládní návrh ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic české socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou
č. 58 Společná zpráva ústavně právního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro plán a rozpočet, výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví a výboru České národní rady pro školství a vědu k vládnímu návrhu zákona České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (tisk 54)
č. 59 Společná zpráva ústavně právního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro plán a rozpočet, výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví a výboru České národní rady pro školství a vědu k vládnímu návrhu zákona České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (tisk 55)
č. 60 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. prosince 1987 do 11. dubna 1988
č. 61 Společná zpráva ústavně právního výboru České národní rady a výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu ústavního zákona české národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou (tisk 57)
č. 62 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 63 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 64 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 12. do 21. dubna 1988
č. 65 Dodatek ke společné zprávě výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (tisk 54)
č. 66 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (tisk 67)
č. 67 Vládní návrh zákona České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
č. 68 Dodatek ke společné zprávě k vládnímu návrhu zákona České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (tisk 55)
č. 69 Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
č. 70 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (tisk 69)
č. 71 Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
č. 72 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (tisk 71)
č. 73 Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
č. 74 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (tisk 73)
č. 75 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 76 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 77 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. dubna do 27. června 1988
č. 78 Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1987
č. 79 Zpráva výboru ČNR pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1987
č. 80 Návrh poslanců Josefa Kempného, Milana Vondrušky, Marie Jarošové, Zdeňka Krče, Oldřicha Burského, Josefa Kani a dalších na zařazení poslanců České národní rady do výborů České národní rady
č. 81 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na zproštění funkce předsedy Nejvyššího soudu ČSR
č. 82 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky
č. 83 Návrh skupiny poslanců České národní rady. Zásady zákona České národní rady o poslancích České národní rady
č. 84 Návrh skupiny poslanců České národní rady. Zásady zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady
č. 85 Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 86 Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 87Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. června do 1. listopadu 1988
č. 88 Vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy
č. 89 Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb.
č. 90 Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989
č. 91 Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 (tisk 90)
č. 92 Zpráva ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 93 Návrh předsednictva ústředního výboru národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 94 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 1. listopadu do 20. prosince 1988
č. 95 Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance Viktora Pázlera
č. 96 Návrh poslanců Milana Vondrušky, Marie Jarošové, Zdeňka Krče, Oldřicha Burského, Josefa Kani, Jaromíra Plívy, Miroslava Šloufa a dalších na změnu členství ve výborech České národní rady
č. 97 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy (tisk 88)
č. 98 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. (tisk 89)
č. 99 Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1988 do 28. března 1989
č. 100 Vládní návrh zákona České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

1   2   3


Přihlásit/registrovat se do ISP