Vystoupení poslanců České národní rady na schůzích České národní rady

   

A D A M Čestmír

 
   

7.ČNR,27.10.1987,74-78

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

16.ČNR,31.10.1989,114-120

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

16.ČNR,1.11.1989,171-173

k odpovědi na interpelaci na př.vl. ve věci zřízení ústředního památníku bojovníkům a obětem protinacistického odboje T 126

17.ČNR,18.12.1989,16-18

k volbě př.ČNR

18.ČNR,19.12.1989,70-73

k T 122

18.ČNR,19.12.1989,86

stanovisko klubu ČSS k T 122

18.ČNR,19.12.1989,97

k T 144

18.ČNR,19.12.1989,160-164,195

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

19.ČNR,28.12.1989,16

k T 162, T 163

21.ČNR,13.2.1990,25-26

urgence odpovědi na T 126

21.ČNR,13.2.1990,26-34

podnět na vl. ve věci budoucí činnosti vlády

22.ČNR,22.2.1990,43-49

k T 173

23.ČNR,5.3.1990,31

k omezení řečnické lhůty

23.ČNR,5.3.1990,106-107

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

24.ČNR,13.3.1990,45,49,50-51

k T 188

24.ČNR,13.3.1990,69

k T 189- podnět na vl. ve věci situace v Mitasce Praha

25.ČNR,29.3.1990,168-179

k T 190

25.ČNR,30.3.1990,356-358

k jednání o dokončení rekonstrukce budov ČNR

27.ČNR,17.5.1990,31

k T 228

27.ČNR,17.5.1990,64-66

k T 227

27.ČNR,17.5.1990,121-128

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

27.ČNR,18.5.1990,280-281

k návrhu na usn.ČNR o obnovení moravsko-slezské samosprávy

   
   

A D A M E C Ladislav

 

viz Vystoupení členů vlády

 
   
   

A D Á M E K František

 
   

20.ČNR,6.2.1990,28

k návrhu na volbu dalších čl.PČNR

21.ČNR,13.2.1990,14-18

otázka na vl. ve věci kádrové výměny

23.ČNR,6.3.1990,203-205

k T 171

25.ČNR,30.3.1990,339

k T 187

   
   
   
   
   

A N D Ě L Václav

 
   

5.ČNR,30.3.1987,83-88

ke zprávě vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

8.ČNR,22.12.1987,60-65

k T 46

14.ČNR,28.3.1989,129-135

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

17.ČNR,18.12.1989,18-19

k volbě př.ČNR

17.ČNR,18.12.1989,41-42

k volbě čl.PČNR (př.VPS)

18.ČNR,19.12.1989,47-48

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,132-133

k T 146

18.ČNR,19.12.1989,184

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

21.ČNR,13.2.1990,2325

otázka na vl. předpokládaných aktivit vlády

22.ČNR,22.2.1990,100-102

podnět na vl. ve věci změny zákona č.29/1984 Sb.

25.ČNR,29.3.1990,212-215

k T 190

25.ČNR,30.3.1990,342-343

k T 187

27.ČNR,18.5.1990,182-183

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,277

k T 241

   
   

A N T O N Y František

 
   

12.ČNR,1.11.1988,95-99

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

16.ČNR,31.10.1989,87-91

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

23.ČNR,5.3.1990,125-126

otázka na vl. ve věci výstavy nemocnice na Košíku v Praze 4

27.ČNR,17.5.1990,43-44,46

zpravodaj k T 222

   


Přihlásit/registrovat se do ISP