C I B E L I U S Jiří

 
   

16.ČNR,31.10.1989,111-114

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

   
   

C M Í R A L O V Á Marie

 
   

12.ČNR,1.11.1988,149

zpravodajka k T 85

   
   

C A H A Miroslav

 
   

14.ČNR,28.3.1989,113116

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

   
   

Č A J A Milan

 
   

8.ČNR,22.12.1987,120

zpravodaj k T 47

9.ČNR,12.4.1988,102-107

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

20.ČNR,6.2.1990,37

zpravodaj k T 166

25.ČNR,29.-30.3.1990,243-244,

306-307,312-313

odůvodnění T 203

25.ČNR,29.3.1990,295-296

interpelace na př.vl. ve věci kontaminace půdy v Uherském Hradišti

26.ČNR,25.4.1990,37,40

k odpovědím min.zemědělství a min.život.prostředí ve věci kontaminace půdy v Uherském Hradišti

27.ČNR,18.5.1990,201-202

zpravodaj k T 232

27.ČNR,18.5.1990,204-205,215-216

zpravodaj k T 230

27.ČNR,18.5.1990,220,221-222,225

zpravodaj k T 231

   
   

Č E R N Á Marcela

 
   

2.ČNR,3.7.1986,61-64

k programovému prohlášení vl. ČSR

3.ČNR,20.10.1986,75-76

k T 12

6.ČNR,30.6.1987,12-13

zpravodajka k T 38

9.ČNR,12.4.1988,134-135

k podnětu ve věci problematiky ústavní a ochranné výchovy mladistvých

11.ČNR,28.6.1988,143-154,228-230

zpravodajka ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

14.ČNR,28.3.1989,60-61

k T 100

16.ČNR,31.10.1989,25-27

zpravodajka k T 123

17.ČNR,18.12.1989,20

k volbě př.ČNR

18.ČNR,19.12.1989,45-47

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,84-85

vyslovení uznání za provedenou rekonstrukci historické budovy ČNR

18.ČNR,19.12.1989,126

k T 146

18.ČNR,19.12.1989,140-141

k T 157

18.ČNR,19.12.1989,166-168

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

22.ČNR,22.2.1990,32-33

k volbě př.VŽP

25.ČNR,28.3.1990,98

k podnětu na vl. ve věci materiálních podmínek pro ministerstvo životního prostředí (přednesen při projednávání T 146)

25.ČNR,29.3.1990,140

k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

25.ČNR,29.3.1990,193

ke stanovisku ČNR k současné situaci v Litvě

25.ČNR,29.3.1990,297-298

podnět na vl. ve věci spalovny Malešice

26.ČNR,25.4.1990,197,198

žádost o odpověď na podnět ve věci spalovny Malešice

27.ČNR,17.5.1990,58

k T 224

27.ČNR,17.5.1990,67

k T 227

27.ČNR,17.5.1990,90-91

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

Č U R D A Jiří

 
   

15.ČNR,22.6.1989,43-49

k T 117

   


Přihlásit/registrovat se do ISP