H A K L Rostislav

 
   

23.ČNR,5.3.1990,124-125

otázka na vl. ve věci budování vodárenské nádrže na říčce Bělé

23.ČNR,6.3.1990,182-183

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

25.ČNR,28.3.1990,97

k odpovědi min.život.prostředí na otázku ve věci budování vodárenské nádrže na říčce Bělé

26.ČNR,25.4.1990,94-96

podnět na vl. ve věci samostatné působnosti obcí a měst

27.ČNR,17.5.1990,32

k T 228

27.ČNR,18.5.1990,225

k T 231

   
   

H A M B A L Č Í K O V Á Gertruda

   

6.ČNR,30.6.1987,59-65

k T 35

11.ČNR,27.6.1988,60-64

k T 78

13.ČNR,20.12.1988,110-116

k T 90 a ke zprávě vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r. 1989

   
   

H A M E R N Í K Emilian

 
   

14.ČNR,28.3.1989,33-39

k T 104, T 102

   
   

H A N Z A L O V Á Alena

 
   

6.ČNR,30.6.1987,69-71

k T 35

7.ČNR,27.10.1987,93-97

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

11.ČNR,28.6.1988,204-208

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

18.ČNR,19.12.1989,187-188,190

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

25.ČNR,30.3.1990,313

k T 203

26.ČNR,25.4.1990,105-106

podnět na vyd.zákona o Sboru požární ochrany

26.ČNR,25.4.1990,106

podnět na vl. ve věci české televize

26.ČNR,25.4.1990,187

k T 213

   
   

H Á J E K Marcel

 
   

23.ČNR,5.3.1990,91-93

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

25.ČNR,29.3.1990,242

k T 190

26.ČNR,25.4.1990,184

k T 213

27.ČNR,17.5.1990,66-67

k T 227

27.ČNR,17.5.1990,131

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

H Á J E K Václav

 
   

14.ČNR,28.3.1989,18-24

zpravodaj k T 104, T 102

   
   

H Á L K O V Á Eva

 
   

3.ČNR,20.10.1986,68-72

zpravodajka k T 12

12.ČNR,1.11.1988,106-109

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

14.ČNR,28.3.1989,50-56

zpravodajka k T 100

22.ČNR,22.2.1990,97-98

podnět na vl. ve věci Jedličkova ústavu v Praze (přednesený posl.Sobotovou)

27.ČNR,18.5.1990,265

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

H E N Z L Jaroslav

 
   

18.ČNR,19.12.1989,58-59

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,155-156

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

22.ČNR,22.2.1990,113-114

podnět ve věci kouření v prostorách ČNR

23.ČNR,5.3.1990,127-128

otázka na min.zdravotnictví ve věci plánu dovozu léků

   
   

H E R R G E S E L L Walter

 
   

11.ČNR,27.6.1988,81-83

k T 73

14.ČNR,28.3.1989,199-203

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí (z časových důvodů nepřednesen)

17.ČNR,18.12.1989,40

k volbě čl.PČNR (př.VNVN)

24.ČNR,13.3.1990,12-14

odůvodnění T 178

24.ČNR,13.3.1990,22-23,26-28,32

odůvodnění T 185

25.ČNR,29.3.1990,271

zpravodaj k T 199

26.ČNR,25.4.1990,145-149

zpravodaj k T 199

27.ČNR,17.5.1990,27-29,36-39

zpravodaj k T 228

27.ČNR,18.5.1990,283

k návrhu na usn.ČNR o obnovení moravsko-slezské samosprávy

   
   

H L A D Í K O V Á Zlatuše

 
   

16.ČNR,1.11.1989,224-227

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   

H O F M A N František

 
   

7.ČNR,27.10.1987,45-49

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

18.ČNR,19.12.1989,152-153,176

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

20.ČNR,6.2.1990,44-46

informace o postupu práce komise FS a ČNR pro dohled nad vyšetřováním událostí 17.listopadu 1989

   
   

H O L O M E K Karel

 
   

21.ČNR,13.2.1990,59-61

podnět na vl. ve věci rómské problematiky

25.ČNR,29.3.1990,283-290

podnět na vl. ve věci řešení rómské problematiky

25.ČNR,30.3.1990,331,346

k T 187

26.ČNR,25.4.1990,96-100

interpelace na min.výstavby ve věci Průmyslových staveb Brno

26.ČNR,25.4.1990,100-101

podnět na min.kultury ve věci galerií

27.ČNR,17.5.1990,94-98

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

27.ČNR,18.5.1990,208-210

k T 230

27.ČNR,18.5.1990,234

k odpovědi min.výstavby na interpelaci ve věci Průmyslových staveb Brno

   
   

H O R Á Č E K Bohuslav

 
   

13.ČNR,20.12.1988,83-89

k T 90 a ke zprávě vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r. 1989

   
   

H O R Á K O V Á Libuše

 
   

1. ČNR,17.6.1986,22

k T 2

3.ČNR,20.10.1986,54-57

k T 11

10.ČNR,21.4.1988,36-39

k T 67

   
   

H O R Č Í K Zdeněk

 

viz též Vystoupení členů vlády

   

16.ČNR,31.10.1989,99-111

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

   
   

H R A B A Ň Josef

 
   

11.ČNR,27.6.1988,51-54

k T 78

17.ČNR,18.12.1989,39-40

k volbě čl.PCŇR (př.VPR)

18.ČNR,19.12.1989,138

k T 156, T 154

21.ČNR,13.2.1990,18-22

podnět na vl. ve věci tvorby rozpočtu

22.ČNR,22.2.1990,68-71

k T 173

23.ČNR,5.3.1990,76-80

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

25.ČNR,29.3.1990,125-133,262-3

zpravodaj k T 190

25.ČNR,29.3.1990,138

stanovisko klubu ČSS k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

26.ČNR,25.4.1990,109-111

podnět na vl. ve věci stát.závěrečného účtu za r.1989

27.ČNR,18.5.1990,172

k T 219

   
   

H U B Á L E K Bohuslav

 
   

22.ČNR,22.2.1990,86-87

podnět na vl. ve věci převedení majetku KSČ do rukou státu

23.ČNR,5.3.1990,103-106

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

24.ČNR,13.3.1990,30-31

k T 185

25.ČNR,29.3.1990,292-293

podnět na min.vnitra ve věci posílení pořádkové služby příslušníky armády

25.ČNR,30.3.1990,341-342

k T 187

27.ČNR,18.5.1990,173-174

k T 219

   
   

C H A B I Č O V S K Ý František

 
   

9.ČNR,11.4.1988,80-83

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

   
   

C H M E L A Ř Í K O V Á Jarmila

   

11.ČNR,28.6.1988,120-122

k T 69

18.ČNR,19.12.1989,107-109

k T 113

   
   

C H R O B Á K Jaroslav

 
   

15.ČNR,22.6.1989,60-63

k T 117

25.ČNR,29.3.1990,196-199

k T 190

   
   

C H U D O B A Pavel

 
   

14.ČNR,28.3.1989,181-188

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

15.ČNR,22.6.1989,96

k T 117

21.ČNR,13.2.1990,40-41

podnět ve věci podmínek pro poslaneckou činnost

21.ČNR,13.2.1990,43-44

otázka na vl. ve věci zamýšleného zákona o družstevnictví

21.ČNR,13.2.199,44

podnět k akustice v jednacím sále ČNR

25.ČNR,29.3.1990,281-283

interpelaci na min.život.prostředí ve věci vodohospodářských úprav jižní Moravy

26.ČNR,25.4.1990,120

podpora návrhu posl.Loma k vytvoření výboru pro obranu demokraciePřihlásit/registrovat se do ISP