K A D L Č Í K O V Á Amálie

 
   

12.ČNR,1.11.1988,127-131

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

16.ČNR,31.10.1989,28-31

k T 123

23.ČNR,5.3.1990,54-55

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

   
   

K A S A L Jan

 
   

21.ČNR,13.2.1990,46-47

otázka na vl. věci rozdílnosti mezd jednotlivých ÚNZ

21.ČNR,13.2.1990,47-48

otázka ve věci podávání žádostí o navrácení majetku

25.ČNR,28.3.1990,89

k odpovědi min.financí ve věci podávání žádostí o navrácení majetku

25.ČNR,29.3.1990,183-186

k T 190

25.ČNR,29.3.1990,192

ke stanovisku ČNR k současné situaci v Litvě

25.ČNR,29.3.1990,293-294

otázka na vl. ve věci zneužívání přechodu z pracovní neschopnosti do invalidního důchodu

25.ČNR,29.3.1990,294

podnět na vl. ve věci majetku KSČ

   
   
   
   
   

K E M P N Ý Josef

 
   

1. ČNR,17.6.1986

řídí schůzi

1. ČNR,17.6.1986,9-10,12

ke slibu posl.

1. ČNR,17.6.1986,

k T 1

1. ČNR,17.6.1986,17

k T 5

1. ČNR,17.6.1986,22-26

k T 2

1. ČNR,17.6.1986,26-27

k T 3

1. ČNR,17.6.1986,27-37

k T 4

1. ČNR,17.6.1986,38-42

projev př. ČNR k zahájení činnosti

2.ČNR,3.7.1986

řídí schůzi

2.ČNR,3.7.1986,7

představení nové vl. ČSR

2.ČNR,3.7.1986,104

k T 7

2.ČNR,3.7.1986,104-105

projev př. ČNR k vyslovení důvěry vl. ČSR

3.ČNR,20.10.1986

řídí schůzi

3.ČNR,20.10.1986,84

k T 19

4.ČNR,10.12.1986

řídí schůzi

4.ČNR,10.12.1986,11-14

projev k podpoře stanoviska FS ČSSR k Provolání Nejvyš.sovětu SSSR k parlamentům a národům světa v zájmu odvrácení jaderného nebezpečí

4.ČNR,11.12.1986

řídí schůzi

4.ČNR,11.12.1986,114

k T 26

5.ČNR,30.3.1987

řídí schůzi

5.ČNR,30.3.1987,130

k T 30

6.ČNR,30.6.1987

řídí schůzi

6.ČNR,30.6.1987,14-15

k T 31

6.ČNR,30.6.1987,15

k T 32

6.ČNR,30.6.1987,15-16

k T 34

6.ČNR,30.6.1987,85

k T 39

7.ČNR,27.10.1987

řídí schůzi

7.ČNR,27.10.1987,118

k T 45

8.ČNR,22.12.1987

řídí schůzi

8.ČNR,22.12.1987,11

k podpoře prohlášení ÚV KSČ a vlády ČSSR k jednání představitelů Sovětského svazu a USA o likvidaci raket středních a krátkého doletu

8.ČNR,22.12.1987,13

k T 50

8.ČNR,22.12.1987,13-14

k T 51

8.ČNR,22.12.1987,14

k T 53

8.ČNR,22.12.1987,123

k T 49

9.ČNR,11.4.1988

řídí schůzi

9.ČNR,12.4.1988

řídí schůzi

9.ČNR,12.4.1988,131-133

odůvodnění T 63

9.ČNR,12.4.1988,133-134

k T 60

10.ČNR,21.4.1988

řídí schůzi

10.ČNR,21.4.1988,69-70

k T 64

11.ČNR,27.6.1988

řídí schůzi

11.ČNR,27.6.1988,12-13

k T 80

11.ČNR,28.6.1988

řídí schůzi

11.ČNR,28.6.1988,123-124

k T 81

11.ČNR,28.6.1988,124-125

k T 82

11.ČNR,28.6.1988,127-129

k T 76

11.ČNR,28.6.1988,231

k T 77

12.ČNR,1.11.1988

řídí schůzi

12.ČNR,1.11.1988,8-11

projev př.ČNR k 70.výročí založení ČSR a 20.výročí vzniku čsl.federace

12.ČNR,1.11.1988,150-152

k T 86

12.ČNR,1.11.1988,152

k T 87

13.ČNR,20.12.1988

řídí schůzi

13.ČNR,20.12.1988,17-18

k T 96

13.ČNR,20.12.1988,167

k T 94

14.ČNR,28.3.1989

řídí schůzi

14.ČNR,28.3.1989,218

k T 99

15.ČNR,22.6.1989

řídí schůzi

15.ČNR,22.6.1989,13-14

k T 116

15.ČNR,22.6.1989,136-137

k T 120

16.ČNR,31.10.1989

řídí schůzi

16.ČNR,31.10.1989,16-17

k T 130

16.ČNR,1.11.1989

řídí schůzi

16.ČNR,1.11.1989,196

k T 133

16.ČNR,1.11.1989,259-261

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

17.ČNR,18.12.1989,7

představení rekonstruované vl.

17.ČNR,18.12.1989,7-8

k zahájení jednání v rekonstruovaných budovách

   
   

K A B Á T Jiří

 
   

13.ČNR,20.12.1988,163-4

zpravodaj k T 92

   
   

K A L V O D A Jan

 
   

20.ČNR,6.2.1990,28

k návrhu na volbu dalších čl.PČNR

22.ČNR,22.2.1990,110-112

podnět na vl. ve věci Záchranné služby

22.ČNR,22.2.1990,112

podnět na min.vnitra ve věci trestního řádu

23.ČNR,6.3.1990,181

žádost odpověď na podnět ve věci Záchranné služby

23.ČNR,6.3.1990,189-190

zpravodaj k T 176

24.ČNR,13.3.1990,33-34

k T 185

24.ČNR,13.3.1990,53

k T 188

24.ČNR,13.3.1990,79-84

k T 189

25.ČNR,29.3.1990,139,141-142

k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

25.ČNR,29.3.1990,274

k T 199

26.ČNR,25.4.1990,131-132

k T 201

27.ČNR,17.5.1990,32-33

k T 228

27.ČNR,17.5.1990,98-100

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

27.ČNR,18.5.1990,262-264

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   

K A Ň A Josef

 
   

2.ČNR,3.7.1986,64-71

k programovému prohlášení vl. ČSR

12.ČNR,1.11.1988,90-94

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

15.ČNR,22.6.1989,49-56

k T 117

17.ČNR,18.12.1989

řídí schůzi

17.ČNR,18.12.1989,11-12

k návrhu na přijetí rezignace př.ČNR na jeho funkci

17.ČNR,18.12.1989,48-49

k volbě mpř.ČNR

18.ČNR,19.12.1989

řídí schůzi

18.ČNR,19.12.1989,140

k T 155

19.ČNR,28.12.1989,13-14

stanovisko klubu ČSL k T 162, T 163

20.ČNR,6.2.1990,15

ke slibu nových posl.

20.ČNR,6.2.1990,16-17

k návrhu na odvolání někt.mpř.ČNR, př.výborů a dalších čl.PČNR

20.ČNR,6.2.1990,21

k návrhu na rozšíření počtu čl.PČNR

20.ČNR,6.2.1990,21-22

k návrhu na rozšíření poštu mpř.ČNR

22.ČNR,22.2.1990,97-98

podnět na vl. ve věci Jedličkova ústavu v Praze (přednesený posl.Sobotovou)

23.ČNR,6.3.1990

řídí schůzi

25.ČNR,29.3.1990,137

stanovisko klubu ČSL k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

27.ČNR,17.5.1990,31

k T 228

27.ČNR,18.5.1990,281-282

k návrhu na usn.ČNR o obnovení moravsko-slezské samosprávy

   
   

K A R A S Jiří

 
   

22.ČNR,22.2.1990,97-98

podnět na vl. ve věci Jedličkova ústavu v Praze (přednesený posl.Sobotovou)

23.ČNR,5.3.1990,37

otázka na vl. ve věci úniku vod ze skládky odpadů z dolu Hájek

23.ČNR,5.3.1990,37-38

podnět na vl. ve věci odpadů ze Spolany Neratovice

25.ČNR,29.3.1990,290-291

podnět na vl. ve věci devastace Jáchymova

25.ČNR,29.3.1990,291

podnět na vl. ve věci revize majetku býv.komunistických funkcionářů

26.ČNR,25.4.1990,52-53

interpelace na min.zemědělství ve věci obsazování funkcí v JZD čl.KSČ

   
   

K A R B A Š Jaroslav

 
   

3.ČNR,20.10.1986,20-23

k T 9

9.ČNR,11.4.1988,75-79

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

   
   
   
   
   

K I N C L František

 
   

9.ČNR,11.4.1988,59-65

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

   
   

K L U S Á K Milan

 

viz Vystoupení členů vlády

 
   
   

K O C U R O V Á Anna

 
   

4.ČNR,11.12.1986,111

zpravodajka k T 24

7.ČNR,27.10.1987,114-115

zpravodajka k T 43

9.ČNR,12.4.1988,130

zpravodajka k T 62

18.ČNR,19.12.1989,153,195

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

22.ČNR,22.2.1990,73-75

k T 173

26.ČNR,25.4.1990,109

podnět na min.lesního hospodářství ve věci těžby dřeva v Severomoravském kraji

   
   

K O L A Ř Í K Jaroslav

 
   

8.ČNR,22.12.1987,116-119

k T 41

14.ČNR,28.3.1989,153-157

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

23.ČNR,5.3.1990,80-83

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

   
   

K O L Á Č N Ý Jan

 
   

2.ČNR,3.7.1986,51-55

k programovému prohlášení vl. ČSR

9.ČNR,11.4.1988,33-49,122-124

zpravodaj ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

14.ČNR,28.3.1989,209-213

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí (z časových důvodů nepřednesen)

16.ČNR,31.10.1989,91-96

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

18.ČNR,19.12.1989,56-57

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,74-75

k T 122

18.ČNR,19.12.1989,117

k T 125

   
   

K O L B A B O V Á Jana

 
   

13.ČNR,20.12.1988,151-153

zpravodajka k T 88

   
   
   

K O R Č Á K Josef

 

viz Vystoupení členů vlády

   
   

K O R D I A K Miroslav

 
   

18.ČNR,19.12.1989,127-129

k T 146

21.ČNR,13.2.1990,37-38

otázka na vl. ve věci koncepce ochrany životního prostředí

25.ČNR,29.3.1990,205-208

k T 190

   
   

K O T V A L D Jan

 
   

14.ČNR,28.3.1989,58-60

k T 100

   
   

K O U D E L O V Á Mária

 
   

7.ČNR,27.10.1987,100-104

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

27.ČNR,18.5.1990,157-159

k T 219

   
   

K O U K A L O V Á Olga

 
   

14.ČNR,28.3.1989,215

zpravodajka k T 109

18.ČNR,19.12.1989,113-116

zpravodajka k T 125

   
   

K O V A L Č U K Josef

 
   

20.ČNR,6.2.1990,29

k návrhu na volbu dalších čl.PČNR

22.ČNR,22.2.1990,88-89

podnět na min.školství ve věci nedostatku vysokoškolských učebnic

23.ČNR,5.3.1990,119-121

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

25.ČNR,29.3.1990,140-141

k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

25.ČNR,29.3.1990,300-301

podnět na min.školství ve věci mateřských škol; lidových škol umění

25.ČNR,29.3.1990,301-302

podnět na min.zdravotnictví ve věci vzniku Rady péče o zdraví

26.ČNR,25.4.1990,106-108

podnět na min.kultury ve věci dotací na kulturu

27.ČNR,17.5.1990,29-30

k T 228

   
   
   
   
   

K O Z Á K Bohumil

 
   

14.ČNR,28.3.1989,30-33

k T 104, T 102

18.ČNR,19.12.1989,74

k T 122

   
   

K O Z Á K František

 
   

16.ČNR,31.10.1989,96-98

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

   
   

K R A U S Jaroslav

 
   

25.ČNR,30.3.1990,360-361

k nápisu na prezidentské standartě

26.ČNR,25.4.1990,68-69

podnět na vl. ve věci uctívání památky Mistra Jana Husa

26.ČNR,25.4.1990,112-116

podnět na vl. ve věci využívání volného času mládeží

26.ČNR,25.4.1990,185

k T 213

27.ČNR,17.5.1990,117

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

27.ČNR,18.5.1990,211,213

k T 230

   
   

K R A U S Michal

 
   

5.ČNR,30.3.1987,47-51

ke zprávě vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

11.ČNR,28.6.1988,155-162

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

18.ČNR,19.12.1989,168-169

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

20.ČNR,6.2.1990,25

k návrhu na volbu mpř.ČNR

   
   

K R Á T K Ý Jiří

 
   

10.ČNR,21.4.1988,33-36

k T 67

13.ČNR,20.12.1988,160-162

zpravodaj k T 89

18.ČNR,19.12.1989,105-106

zpravodaj k T 113

23.ČNR,5.3.1990,95-97

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

   
   

K R Á T K Ý Petr

 
   

12.ČNR,1.11.1988,103-106

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

K R Č Zdeněk

 

viz též Vystoupení členů vlády

   

13.ČNR,20.12.1988,15-16

zpravodaj k T 95

13.ČNR,20.12.1988,143-144

zpráva návrhové komise k usn.ČNR ke zprávě vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r. 1989

15.ČNR,22.6.1989,9-11

zpravodaj k T 115

16.ČNR,31.10.1989,14-15

zpravodaj k T 129

   
   

K R E J Č Í Josef

 
   

26.ČNR,25.4.1990,69-72

podnět na min.spravedlnosti ve věci situace ve věznicích

   
   

K R E J Č Í Ř Luboš

 
   

25.ČNR,29.3.1990,199-202

k T 190

   
   

K R Y S T Y N Í K Pavel

 
   

5.ČNR,30.3.1987,116-118

k T 8

17.ČNR,18.12.1989,45-46

k volbě čl.PČNR

25.ČNR,29.3.1990,240

k T 190

27.ČNR,17.5.1990,102-106

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

K R U B L Pavel

 
   

7.ČNR,27.10.1987,82-84

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

9.ČNR,12.4.1988,95-101

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

14.ČNR,28.3.1989,203-207

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí (z časových důvodů nepřednesen)

17.ČNR,18.12.1989,47-48

k volbě čl.PČNR

22.ČNR,22.2.1990,32

k volbě př.VŽP

23.ČNR,5.3.1990,109-113

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

24.ČNR,13.3.1990,41

odůvodnění T 177

25.ČNR,29.3.1990,187-188

k T 190

27.ČNR,17.5.1990,54

k T 224

   
   
   
   

K R U M E R Vladislav

 
   

6.ČNR,30.6.1987,72-76

k T 35

10.ČNR,21.4.1988,24-29

k T 67

11.ČNR,28.6.1988,217-224

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

22.ČNR,22.2.1990,104-105

otázka na vl. ve věci památkové rezervace Jaroměř

22.ČNR,22.2.1990,105-106

podnět na vl. ve věci dotací pro tělovýchovu

22.ČNR,22.2.1990,105-106

podnět na vl. ve věci společenských a zájmových organizací

22.ČNR,22.2.1990,106

interpelace na vl. ve věci situace v ČST

27.ČNR,18.5.1990,255

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

K Ř E Č E K Stanislav

 
   

22.ČNR,22.2.1990,36-40

k T 173

22.ČNR,22.2.1990,106

interpelace na vl. ve věci situace v ČST (přednesená posl.Krumerem)

24.ČNR,13.3.1990,24

k T 185

24.ČNR,13.3.1990,53

k T 188

25.ČNR,29.3.1990,237-238

k T 190

25.ČNR,30.3.1990,308-309

k T 203

25.ČNR,30.3.1990,325-326,338-339

k T 187

26.ČNR,25.4.1990,188-189

k T 213

27.ČNR,18.5.1990,145-146,190-193

197,199

odůvodnění T 219

27.ČNR,18.5.1990,264

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

K Ř Í Ž Karel

 
   

21.ČNR,13.2.1990,58

podnět na vl. ve věci moravské a slezské autenticity

21.ČNR,13.2.1990,58-59

podnět na vl. ve věci podpory zpracování surovin

23.ČNR,5.3.1990,101-103

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

24.ČNR,13.3.1990,25

k T 185

25.ČNR,29.3.1990,155-158

k T 190

26.ČNR,25.4.1990,116-117

podnět na vl. ve věci cestovního ruchu

26.ČNR,25.4.1990,117-118

podnět na vl. ve věci výuky astronomie

26.ČNR,25.4.1990,175

k T 213

27.ČNR,18.5.1990,216

k T 230

27.ČNR,18.5.1990,251-252

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

K U B Á T František

   

12.ČNR,1.11.1988,131-137

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

16.ČNR,31.10.1989,120-125

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

   
   

K U B Ě N A Rudolf

 
   

4.ČNR,11.12.1986,96-99

k T 13, T 15

   
   

K U B I Š T A Jan

 
   

16.ČNR,31.10.1989,130-135

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

   
   

K U Č E R O V Á Jana

 
   

18.ČNR,19.12.1989,37-39

k problematice tvorby programového prohlášení

   
   

K U L O V A N Ý Miloš

 
   

10.ČNR,21.4.1988,65-68

k T 55

17.ČNR,18.12.1989,19

k volbě př.ČNR

   
   

K U N A Stanislav

 
   

3.ČNR,20.10.1986,80-81

zpravodaj k T 17

6.ČNR,30.6.1987,82-83

odůvodnění T 37

16.ČNR,1.11.1989,241-243

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   


Přihlásit/registrovat se do ISP