L A C I N O V Á Jana

 
   

12.ČNR,1.11.1988,63-67

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

   
   

L A D I S L A V Bohumil

 
   

6.ČNR,30.6.1987,53-55

k T 35

16.ČNR,31.10.1989,151-155

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

17.ČNR,18.12.1989,51

podpora klubu KSČ kandidátům do funkcí mpř.ČNR a čl.PČNR

24.ČNR,13.3.1990,31,36-37

k T 185

25.ČNR,29.3.1990,180-183

k T 190

26.ČNR,25.4.1990,148-149

k T 199

   

L A G O V Á Hana

 
   

5.ČNR,30.3.1987,109-113

zpravodajka k T 8

9.ČNR,11.4.1988,50-54

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

17.ČNR,18.12.1989,14-15,21-22

k volbě př.ČNR

17.ČNR,18.12.1989,33-48,54-57

k volbě mpř.ČNR a čl.PČNR

20.ČNR,6.2.1990,38-39

k návrhu na volbu soudce Nejvyš.soudu ČSR

20.ČNR,6.2.1990,40-41

k volbě př.Nejvyš.soudu ČSR

23.ČNR,5.3.1990,55-60

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

25.ČNR,30.3.1990,315-316,345-346

zpravodajka k T 187

26.ČNR,25.4.1990,167-169

zpravodajka k T 213

26.ČNR,25.4.1990,190

k T 214

27.ČNR,18.5.1990,203-204

odůvodnění T 230

27.ČNR,18.5.1990,219

odůvodnění T 231

   
   

L A Š T Ů V K A Vladimír

 
   

21.ČNR,13.2.1990,96-97

k návrhu na zřízení výboru ČNR pro životní prostředí

22.ČNR,22.2.1990,99-100

interpelace na př.vl. ve věci ekologických problémů Severočeského kraje

23.ČNR,5.3.1990,126

otázka na př.vl. ve věci svrchovanosti funkcí ve stát.orgánů nad zdroji území ČR

23.ČNR,5.3.1990,127

otázka na min.spravedlnosti ve věci zbavení někt.soudců práva rozhodovat

25.ČNR,28.3.1990,36

k odpovědi min.život.prostředí na interpelaci ve věci ekologických problémů Severočeského kraje

25.ČNR,29.3.1990,136

k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

25.ČNR,29.3.1990,194

ke stanovisku ČNR k současné situaci v Litvě

25.ČNR,30.3.1990,326-327

k T 187

   
   

L E S Á K Josef

 
   

22.ČNR,22.2.1990,49-61,117-118

k T 173

22.ČNR,22.2.1990,60-61

k podnětu na min.dopravy a spojů na vydání poštovní známky ke 40.výročí smrti M.Horákové

23.ČNR,5.3.1990,115-118

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

25.ČNR,30.3.1990,322-323

k T 187

26.ČNR,25.4.1990,59-60

interpelace na př.vl. ve věci dotací jízdného, poskytnutí slev jízdenek pro důchodce, snížení věkové hranice pro bezplatnou MHD, zavedení slev na lázeňské pobyty pro důchodce

26.ČNR,25.4.1990,60-61

interpelace na vl. ve věci rehabilitací býv.vysokoškoláků a vojáků zahraničních armád

27.ČNR,18.5.1990,176-177

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,236

k odpovědi př.vl. na interpelaci ve věci rehabilitací býv.vysokoškoláků a vojáků zahraničních armád

27.ČNR,18.5.1990,248-250,259,265

271

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

L I Š K A Ladislav

 
   

8.ČNR,22.12.1987,65-69

k T 46

16.ČNR,1.11.1989,236-240

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   
   

L I Š K O V Á Eva

 
   

14.ČNR,28.3.1989,207-209

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí (z časových důvodů nepřednesen)

21.ČNR,13.2.1990,56-57

podnět na vl. ve věci novely zákona č.29/1984 Sb.

   
   

L O M Petr

 
   

22.ČNR,22.2.1990,82-86

podnět na vl. ve ve věci situace ve zdravotnictví

23.ČNR,5.3.1990,90-91

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

24.ČNR,13.3.1990,55-61

k T 189

25.ČNR,28.3.1990,84

k odpovědi min.výstavby na otázku posl.Antony ve věci výstavby nemocnice na Košíku v Praze 4

25.ČNR,29.3.1990,137

stanovisku klubu nestraníků k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

25.ČNR,29.3.1990,193,209

ke stanovisku ČNR k současné situaci v Litvě

25.ČNR,29.3.1990,273

k T 199

25.ČNR,30.3.1990,316-319

k T 187

26.ČNR,25.4.1990,72-77

stanovisko klubu nestraníků k zodpovědnosti za politický vývoj - návrh na zřízení výboru na obranu demokracie

26.ČNR,25.4.1990,162-164

k T 195

27.ČNR,17.5.1990,52-54

k T 224

27.ČNR,18.5.1990,165-166,198

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,207

k T 230

27.ČNR,18.5.1990,227

otázka na min.-př.VLK ve věci majetku KSČ

   


Přihlásit/registrovat se do ISP