M A R E K Oskar

 
   

7.ČNR,27.10.1987,62-67

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

   
   
   

M A R I E N K O František

 
   

5.ČNR,30.3.1987,74-78

ke zprávě vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

   
   

M A R U Š Á K Josef

 
   

16.ČNR,1.11.1989,177

k odpovědi na T 127

   
   

M A R V A N O V Á Hana

 
   

23.ČNR,6.3.1990,196-198,215

k T 171

24.ČNR,13.3.1990,29,35

k T 185

25.ČNR,30.3.1990,319-321

k T 187

26.ČNR,25.4.1990,171-173,176-177

k T 213

27.ČNR,18.5.1990,206-207

k T 230

27.ČNR,18.5.1990,220-221

k T 231

   
   

M A R Y Š K A Jiří

 
   

3.ČNR,20.10.1986,31-37

zpravodaj k T 10

   
   

M A Š E K Jaromír

 
   

8.ČNR,22.12.1987,87-91

k T 46

14.ČNR,28.3.1989,65-68

stanovisko klubu ČSS k T 106

   
   

M A T Ě J K A Jaroslav

 
   

22.ČNR,22.2.1990,93-95

podnět na vl. ve věci řešení problémů životního prostředí

25.ČNR,29.3.1990,154-155

k T 190

   
   

M A T Ě J K A Josef

 
   

7.ČNR,27.10.1987,104-108

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

   
   

M A T Ě J KO V Á Vlasta

 
   

11.ČNR,28.6.1988,126

zpravodajka k T 75

M A T Y Á Š Jindřich

 
   

5.ČNR,30.3.1987,51-56

ke zprávě vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

14.ČNR,28.3.1989,70-73

k T 106

15.ČNR,22.6.1989,34-42

zpravodaj k T 117

   
   

M E Č L Josef

 
   

2.ČNR,3.7.1986,38-42

k programovému prohlášení vl. ČSR

7.ČNR,27.10.1987,25-34,112-113

zpravodaj ke zprávě gen.prokurátora ČSR o stavu socialistické zákonnosti

9.ČNR,12.4.1988,127-128

zpravodaj k T 57

10.ČNR,21.4.1988,18-23

zpravodaj k T 67

11.ČNR,27.6.1988,105-109

k T 71

12.ČNR,1.11.1988,58-62

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

13.ČNR,20.12.1988,144

ke zprávě návrhové komise k usn.ČNR ke zprávě vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r. 1989

14.ČNR,28.3.1989,13-18,42-43

odůvodnění T 104, T 102

16.ČNR,31.10.1989,17-19

zpravodaj k TFS 185

16.ČNR,1.11.1989,212-220,261-265

zpravodaj ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

18.ČNR,19.12.1989,173-176

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

19.ČNR,28.12.1989,9-13,16-17

zpravodaj k T 162, T 163

27.ČNR,18.5.1990,159-161,190,196

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,218

k T 230

27.ČNR,18.5.1990,253-254,259

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

M E I E R Josef

 
   

4.ČNR,11.12.1986,83-86

k T 13, T 14

7.ČNR,27.10.1987,97-100

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

13.ČNR,20.12.1988,103-110

k T 90 a ke zprávě vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r. 1989

17.ČNR,18.12.1989,42

k volbě čl.PČNR (př.VZV)

17.ČNR,18.12.1989,53

k T 161

18.ČNR,19.12.1989,76-78

k T 122

23.ČNR,5.3.1990,113-115

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

24.ČNR,13.3.1990,77-78

k T 189 - podnět na vl. ve věci hospodaření v národním parku Šumava

25.ČNR,29.3.1990,238-239

k T 190

M I C H A L E C Václav

 
   

5.ČNR,30.3.1987,61-64

ke zprávě vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

   
   

M I K A N Vladimír

 
   

21.ČNR,13.2.1990,36

otázka na vl. ve věci obsazování funkcí ve stát.správě

22.ČNR,22.2.1990,108

podnět na vl. ve věci dotací pro tělovýchovu

23.ČNR,5.3.1990,69-70

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

23.ČNR,6.3.1990,152-153

k odpovědi min.př.VLK na podněty ve věci zdanění a omezení příjmů důchodců

25.ČNR,28.3.1990,51-52

k odpovědím min.zdravotnictví na podněty a otázky poslanců z oblasti zdravotnictví

26.ČNR,25.4.1990,58

k podnětu posl.Válka na vl. ve věci zjištění osob odpovědných za neohlášení havárie v Černobylu

26.ČNR,25.4.1990,85-86

podnět na min.život.prostředí ve věci dodržování ekologických norem

27.ČNR,17.5.1990,113-116

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

M I K O V Á Alena

 
   

16.ČNR,1.11.1989,167-168

zpravodajka k T 131

   
   

M Í R N Ý Miroslav

 
   

24.ČNR,13.3.1990,85-86

k T 189

25.ČNR,30.3.1990,324-325

k T 187

26.ČNR,25.4.1990,150

k T 199

26.ČNR,25.4.1990,186

k T 213

   
   

M O H O R I T A Vasil

 
   

2.ČNR,3.7.1986,87-92

k programovému prohlášení vl. ČSR

5.ČNR,30.3.1987,88-92

ke zprávě vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

7.ČNR,27.10.1987,41-44

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

   
   

M O S E R O V Á Jaroslava

 
   

20.ČNR,6.2.1990,26

k návrhu na volbu mpř.ČNR

22.ČNR,22.2.1990,97-98

podnět na vl. ve věci Jedličkova ústavu v Praze (přednesený posl.Sobotovou)

22.ČNR,22.2.1990,109

podnět na vl. ve věci péče o zdravotně postižené občany a ve věci bezbariérových staveb

23.ČNR,5.3.1990,31-33

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

25.ČNR,29.3.1990,194

ke stanovisku ČNR k současné situaci v Litvě

25.ČNR,29.3.1990,303

k podnětu posl.Holomka na vl. ve věci řešení rómské problematiky

27.ČNR,18.5.1990,181-182

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,252,257,268

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

M R Á Z Milan

 
   

11.ČNR,27.6.1988,78-81

zpravodaj k T 78

   
   

M R Á Z E K Miroslav

 
   

4.ČNR,10.12.1986,57-64

zpravodaj k T 15

6.ČNR,30.6.1987,29-43,80-81

zpravodaj k T 35

8.ČNR,22.12.1987,35-49,102-104

zpravodaj k T 46

11.ČNR,27.6.1988,30-41

zpravodaj k T 78

13.ČNR,20.12.1988,77-82

zpravodaj k T 90

18.ČNR,19.12.1989,55-56

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,92-96,100

zpravodaj k T 144

   


Přihlásit/registrovat se do ISP