N Ě M C O V Á Miroslava

 
   

2.ČNR,3.7.1986,83-87

k programovému prohlášení vl. ČSR

3.ČNR,20.10.1986,76-79

k T 12

11.ČNR,28.6.1988,179-185

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

   
   

N Ě M C O V Á Helena

 
   

23.ČNR,6.3.1990,156-157

k odpovědi př.vl. na otázku ve věci prezentace dokumentů v novinách

23.ČNR,6.3.1990,157

podnět na vl. ve věci důchodového zabezpečení novinářů

25.ČNR,29.3.1990,233-235

k T 190

26.ČNR,25.4.1990,139,141

k T 196

27.ČNR,18.5.1990,270

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

N Ě M Č Í K Jindřich

 
   

21.ČNR,13.2.1990,50-51

podnět na vl. ve věci situace ve zdravotnictví a v oblasti sociální

22.ČNR,22.2.1990,109-110

podnět na vl. ve věci sociálního systému a sociálního školství

27.ČNR,17.5.1990,130-131

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

N Ě M E C Jiří

 
   

27.ČNR,17.5.1990,51-52,57

zpravodaj k T 224

   
   

N Ě M E C Miroslav

 
   

11.ČNR,28.6.1988,185-190

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

17.ČNR,18.12.1989,47

k volbě čl.PČNR

20.ČNR,6.2.1990,23-33

k návrhu na volbu mpř.ČNR, př.výborů a dalších čl.PČNR

25.ČNR,29.3.1990,277-280

interpelace na vl. ve věci zásobování léky a zdravotnickým materiálem

27.ČNR,18.5.1990,228

k odpovědi min.zdravotnictví na interpelaci ve věci zásobování léky a zdravotnickým materiálem

   
   

N I E D O B A Vladislav

 
   

11.ČNR,28.6.1988,213-217

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

18.ČNR,19.12.1989,52-55

k problematice tvorby programového prohlášení

   
   

N O VÁ K Jiří

 
   

24.ČNR,13.3.1990,62-68

k T 189

   
   
   

N O V Á K Libor

 
   

22.ČNR,22.2.1990,41-43

k T 173

   
   

N O V O T NÝ Miroslav

 
   

5.ČNR,30.3.1987,121-125

k T 8

   
   

N O V O T N Ý Otakar

 
   

9.ČNR,12.4.1988,107-110

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

18.ČNR,19.12.1989,193

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

   


Přihlásit/registrovat se do ISP