P A L K O S K A Ivo

 
   

24.ČNR,13.3.1990,16-18

k T 178

24.ČNR,13.3.1990,35

k T 185

24.ČNR,13.3.1990,37-38

k T 185

24.ČNR,13.3.1990,47

k T 188

24.ČNR,13.3.1990,71-73

k T 189

25.ČNR,29.3.1990,273

k T 199

25.ČNR,30.3.1990,351-354

k schválení T 197

26.ČNR,25.4.1990,123-126,133

odůvodnění T 201

27.ČNR,18.5.1990,162-165,

186-189,197

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,269-270

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

P A S L A W S K I Jiří

 
   

7.ČNR,27.10.1987,58-62

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

   
   

P A V E L A Josef

 
   

21.ČNR,13.2.1990,49

podnět na vl. ve věci Pomocné stráže VB

27.ČNR,17.5.1990,100-101

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

P A Z D E R N Í K Květoslav

 
   

5.ČNR,30.3.1987,69-74

ke zprávě vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

11.ČNR,28.6.1988,194-199

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

16.ČNR,1.11.1989,228-231

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

17.ČNR,18.12.1989,50

podpora kandidátů ČSL do funkcí čl.PČNR

   
   

P Á T E K Josef

 
   

11.ČNR,27.6.1988,42-47

k T 78

   
   

P E C I N A Martin

 
   

23.ČNR,5.3.1990,72-75

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

25.ČNR,29.3.1990,195-196

k T 190

25.ČNR,29.3.1990,303-305

podnět na vl. ve věci likvidace popílku

25.ČNR,30.3.1990,358-360

k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

26.ČNR,25.4.1990,118-119

připojení k podnětu posl.Kříže na vl. ve věci cestovního ruchu

27.ČNR,17.5.1990,109-111

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

27.ČNR,18.5.1990,189

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,268

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

P E Š K A Pavel

 
   

20.ČNR,6.2.1990,26

k návrhu na volbu př.výboru (ÚPV)

22.ČNR,22.2.1990,49

k T 173

23.ČNR,6.3.1990,191-195,212-214

odůvodnění T 171

24.ČNR,13.3.1990,42-43

odůvodnění T 183

25.ČNR,29.3.1990,272-273

k T 199

25.ČNR,30.3.1990,330

k T 187

25.ČNR,30.3.1990,350

zpravodaj k T 197

27.ČNR,17.5.1990,106-109

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

27.ČNR,18.5.1990,280

k návrhu na usn.ČNR o obnovení moravsko-slezské samosprávy

P Í R O Josef

 
   

5.ČNR,30.3.1987,65-68

ke zprávě vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

   
   

P L Í V A Jaromír

 
   

8.ČNR,22.12.1987,50-54

k T 46

16.ČNR,31.10.1989,70-75

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

   
   

P O D L E Š Á K Josef

 
   

4.ČNR,10.12.1986,73-77

k T 13, T 15

6.ČNR,30.6.1987,46-49

k T 35

12.ČNR,1.11.1988,99-103

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

   
   

P O C H O V Á Karla

 
   

17.ČNR,18.12.1989,43-44

k volbě čl.PČNR (př.VKV)

23.ČNR,5.3.1990,33-37

stanovisko klubu KSČ ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

26.ČNR,25.4.1990,77-81

podnět na vl. ve věci ochrany kultury a kulturních památek

   
   

P O V O L N Ý Václav

 
   

27.ČNR,17.5.1990,32

k T 228

   
   

P O Ž Á R Norbert

 
   

5.ČNR,30.3.1987,126-127

zpravodaj k T 27

8.ČNR,22.12.1987,73-78

k T 46

14.ČNR,28.3.1989,163-170

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

   
   

P R C H A L Josef

 
   

4.ČNR,11.12.1986,87-91

k T 13, T 15

   
   

P R O K O P E C Jaroslav

 

viz Vystoupení členů vlády

 

P R O Š E K Jiří

 
   

6.ČNR,30.6.1987,43-46

k T 35

12.ČNR,1.11.1988,67-69

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

   
   

P R U D Í K Josef

 
   

18.ČNR,19.12.1989,59-60

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,185-186

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

   
   

P Ř I B Y L František

 
   

5.ČNR,30.3.1987,78-82

ke zprávě vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

20.ČNR,6.2.1990,27

k návrhu na volbu př.výboru (VOSD)

24.ČNR,13.3.1990,39-40

odůvodnění T 184

25.ČNR,29.3.1990,224-227

k T 190

   
   

P U D I L Václav

 
   

2.ČNR,3.7.1986,42-46

k programovému prohlášení vl. CSR

16.ČNR,31.10.1989,75-78

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. PrahyPřihlásit/registrovat se do ISP