R Á Z L Stanislav

 
   

18.ČNR,19.12.1989,39-44

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,78-80

k T 122

18.ČNR,19.12.1989,99

k T 144

18.ČNR,19.12.1989,129-132

k T 146

18.ČNR,19.12.1989,169-170,

194-195

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

19.ČNR,28.12.1989,23-24

ke zprávě min.spravedlnosti o situace v nápravně výchovných sborech ČSR

24.ČNR,13.3.1990,49,52

k T 188

25.ČNR,28.3.1990,56-57

k odpovědi min.zdravotnictví na otázku posl.Henzla ve věci plánu dovozu léků

25.ČNR,29.3.1990,141

k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

25.ČNR,29.3.1990,191,194-195,

209-210

ke stanovisku ČNR k současné situaci v Litvě

25.ČNR,29.3.1990,272

k T 199

26.ČNR,25.4.1990,149

k T 199

27.ČNR,18.5.1990,175-176

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,251,262

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

R E I N B E R G Václav

 
   

6.ČNR,30.6.1987,65-68

k T 35

14.ČNR,28.3.1989,56-58

k T 100

   
   

R O S I C K Ý Bohumír

 
   

2.ČNR,3.7.1986,96-100

k programovému prohlášení vl. ČSR

5.ČNR,30.3.1987,33-46,98-99

zpravodaj ke zprávě vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

10.ČNR,21.4.1988,29-32

k T 67

12.ČNR,1.11.1988,49-58

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

14.ČNR,28.3.1989,91-107,194-197

zpravodaj ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

17.ČNR,18.12.1989,36,58-59

k volbě mpř.ČNR

18.ČNR,19.12.1989,122-126,136

zpravodaj k T 146

18.ČNR,19.12.1989

řídí schůzi

18.ČNR,19.12.1989,146-147

stanovisko skupiny posl. k požadavkům bavorské vl. na omluvu odsunu německých občanů

18.ČNR,19.12.1989,148-150

k T 153

25.ČNR,28.3.1990,83

k odpovědi min.výstavby na podnět posl.Stříteckého ve věci devastace krajiny těžbou štěrkopísků

25.ČNR,29.3.1990,191

ke stanovisku ČNR k současné situaci v Litvě

27.ČNR,18.5.1990,260

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

27.ČNR,18.5.1990,275-276

k T 241

   
   

R O T A Josef

 
   

8.ČNR,22.12.1987,91-94

k T 46

22.ČNR,22.2.1990,96

otázka na vl. ve věci záměru uspořádání výstavy v r.1991

22.ČNR,22.2.1990,96-97

otázka na vl. ve věci hromadných tělovýchovných vystoupení

25.ČNR,29.3.1990,222-224

k T 190

27.ČNR,18.5.1990,178-181

k T 219

   
   

R Ö S C H O V Á Anna

 
   

20.ČNR,6.2.1990,29

k návrhu na volbu dalších čl.PČNR

22.ČNR,22.2.1990,91-93

podnět na vl. ve věci postavení Plzně

23.ČNR,5.3.1990,123

otázka na vl. ve věci rozpracovanosti dálnice Praha-Norimberk

23.ČNR,6.3.1990,195-195

k T 171

24.ČNR,13.3.1990,45-47,48,50-51

k T 188

25.ČNR,28.3.1990,52

k odpovědi min.zdravotnictví na otázku posl.Moserové ve věci bezbariérových staveb

25.ČNR,29.3.1990,108-109

k T 202

25.ČNR,29.3.1990,193

ke stanovisku ČNR k současné situaci v Litvě

25.ČNR,29.-30.3.1990,245,307-308,

311-312

k T 203

25.ČNR,30.3.1990,328,343-344

k T 187

26.ČNR,25.4.1990,150

k T 199

26.ČNR,25.4.1990,166

zpravodajka k T 212

26.ČNR,25.4.1990,169-170,178,

184-185,187

k T 213

26.ČNR,25.4.1990,190

k T 214

27.ČNR,17.5.1990,44-46

k T 222

27.ČNR,18.5.1990,208

k T 230

27.ČNR,18.5.1990,258

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

R U B Í N Jiří

 
   

22.ČNR,22.2.1990,97-98

podnět na vl. ve věci Jedličkova ústavu v Praze (přednesený posl.Sobotovou)

24.ČNR,13.3.1990,15-16

k T 178

25.ČNR,28.3.1990,105

k informaci min.obchodu o problematice cestovního ruchu v rámci projednávání odpovědí na podněty

25.ČNR,30.3.1990,329

k T 187

26.ČNR,25.4.1990,81-85

interpelace na vl. ve věci katolické charity

27.ČNR,17.5.1990,38-39

k T 228

27.ČNR,17.5.1990,119-121

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

27.ČNR,18.5.1990,174-175

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,228-229

k odpovědi min.vnitra na interpelaci ve věci katolické Charity

27.ČNR,18.5.1990,269

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČRPřihlásit/registrovat se do ISP