S A M E K Jaroslav

 
   

6.ČNR,30.6.1987,49-53

k T 35

18.ČNR,19.12.1989,86-87

stanovisko klubu ČSL k T 122

   
   
   
   
   

S A P Á K Jan

 
   

23.ČNR,6.3.1990,179-180

k odpovědi min.výstavby na podnět posl.Bedřicha ve věci památkové rezervace Český Krumlov

23.ČNR,6.3.1990,208-209

k T 171

24.ČNR,13.3.1990,19

k T 178

24.ČNR,13.3.1990,25,29-31

k T 185

25.ČNR,29.3.1990,139

k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

25.ČNR,30.3.1990,339

k T 187

26.ČNR,25.4.1990,119

připojení k podnětu posl.Pochové na vl. ve věci ochrany kultury a kulturních památek

26.ČNR,25.4.1990,119-120

návrh na zjednodušení přístupu hostí na schůze ČNR

26.ČNR,25.4.1990,174,184

k T 213

27.ČNR,18.5.1990,210-211

k T 230

27.ČNR,18.5.1990,278-279,283

k návrhu na usn.ČNR o obnovení moravsko-slezské samosprávy

   
   

S E D L Á Č E K Josef

 
   

5.ČNR,30.3.1987,118-121

k T 8

12.ČNR,1.11.1988,119-124

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,50-52

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,171

k T 153

22.ČNR,22.2.1990,107

podnět na vl. ve věci rekvalifikace

23.ČNR,6.3.1990,205-208

k T 171

   
   

S C H U S T E R Jaroslav

 
   

8.ČNR,22.12.1987,54-57

k T 46

11.ČNR,27.6.1988,47-51

k T 78

   
   

S K Á C E L František

 
   

15.ČNR,22.6.1989,77-82

k T 117

   
   

S K O U P Ý Alois

 
   

4.ČNR,10.12.1986,34-45

zpravodaj k T 13

13.ČNR,20.12.1988,49-57

zpravodaj ke zprávě vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r. 1989

   
   
   
   
   

S L A V Í K Aleš

 
   

27.ČNR,18.5.1990,260

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

S O B O T O V Á Marie

 
   

4.ČNR,11.12.1986,99-103

k T 13, T 15

11.ČNR,27.6.1988,55-60

k T 78

16.ČNR,31.10.1989,145-151

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

18.ČNR,19.12.1989,30-35

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,35

podnět na min.zdravotnictví ve věci zrušení zákona o umělém přerušení těhotenství

18.ČNR,19.12.1989,184-185

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

21.ČNR,13.2.1990,93

žádost o vystoupení min.Klenera k jejímu podnětu

22.ČNR,22.2.1990,97-98

podnět na vl. ve věci Jedličkova ústavu v Praze

23.ČNR,5.3.1990,98-101

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

25.ČNR,28.3.1990,52-53

k odpovědi na podnět ve věci Jedličkova ústavu v Praze

25.ČNR,29.3.1990,202-205

k T 190

27.ČNR,18.5.1990,246-247

k odpovědím čl.vl. na interpelace a otázky

   
   

S P O U S T A Zdeněk

 
   

22.ČNR,22.2.1990,30-31,34

k volbě př.VŽP

25.ČNR,29.3.1990,227-233

k T 190

27.ČNR,18.5.1990,272-275

k T 241

   
   

S T A R Á Hana

 
   

8.ČNR,22.12.1987,69-73

k T 46

   
   

S T A R Ý Jiří

 
   

18.ČNR,19.12.1989,143

zpravodaj k T 148

   
   

S T I B O R O V Á Marie

 
   

17.ČNR,18.12.1989,15

k volbě př.ČNR

17.ČNR,18.12.1989,35

k volbě mpř.ČNR a čl. PČNR

17.ČNR,18.12.1989,44-45

k volbě čl.PČNR

18.ČNR,19.12.1989,97-98

k T 144

18.ČNR,19.12.1989,186-187

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

19.ČNR,28.12.1989,15

stanovisko klubu KSČ k T 162, T 163

21.ČNR,13.2.1990,85

k T 167

23.ČNR,5.3.1990,38-42

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

23.ČNR,6.3.1990,211

k T 171

24.ČNR,13.3.1990,20

k T 178

25.ČNR,28.3.1990,54-55

k odpovědi na podnět ve věci Jedličkova ústavu v Praze

25.ČNR,29.3.1990,138

stanovisko klubu KSČ k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

25.ČNR,29.3.1990,241-242

k T 190

27.ČNR,18.5.1990,152-154

k T 219

   
   

S T R U S K A Vladimír

 
   

25.ČNR,29.3.1990,158-163

k T 190

26.ČNR,25.4.1990,62-68

podnět na vl. ve věci rehabilitací polit.vězňů

26.ČNR,25.4.1990,154-156

zpravodaj k T 198

   
   

S T Ř Í T E C KÝ Rudolf

 
   

23.ČNR,5.3.1990,107-109

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

23.ČNR,5.3.1990,108

podnět na vl. ve věci devastace krajiny těžbou štěrkopísků

25.ČNR,28.3.1990,85-86

k odpovědi min.výstavby na podnět ve věci devastace krajiny těžbou štěrkopísků

26.ČNR,25.4.1990,38

k odpovědím na interpelaci posl.Čaji ve věci kontaminace půdy v Uherské Hradišti

27.ČNR,18.5.1990,171-172

k T 219

   
   

S Ů V O V Á Jiřina

 
   

3.ČNR,20.10.1986,17-20

zpravodajka k T 9

13.ČNR,20.12.1988,89-93

k T 90 a ke zprávě vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r. 1989

   
   

S Y K A Martin

 
   

27.ČNR,18.5.1990,254-255

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   
   

Š A F A Ř Í K Jaroslav

 
   

4.ČNR,10.12.1986,69-73

k T 13, T 15

9.ČNR,11.4.1988,83-89

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

16.ČNR,1.11.1989,231-236

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

17.ČNR,18.12.1989,22-28

projev ke zvolení do funkce př.ČNR

17.ČNR,18.12.1989

řídí schůzi

17.ČNR,18.12.1989,29-32

k rezignaci mpř. ČNR a čl. PČNR

17.ČNR,18.12.1989,52-53

k T 161

18.ČNR,19.12.1989

řídí schůzi

18.ČNR,19.12.1989,198-199

ke zprávě o činnosti PČNR od 18.do 19.12.1989

18.ČNR,19.12.1989,200-202

k činnosti ČNR v nejbližší době

19.ČNR,28.12.1989

řídí schůzi

19.ČNR,28.12.1989,21

ke zprávě min.spravedlnosti o situaci v nápravně výchovných ústavech ČSR

19.ČNR,28.12.1989,22-23

k činnosti PČNR od 19.do28.12.1989

19.ČNR,28.12.1989,25-29

projev př. ČNR

20.ČNR,6.2.1990

řídí schůzi

20.ČNR,6.2.1990,17-2

k návrhu na odvolání někt.mpř.ČNR, př.výborů a dalších čl.PČNR

20.ČNR,6.2.1990,33-35

představení nově jmenované vl.ČSR

20.ČNR,6.2.1990,35-36

k návrhu na odvolání př.Nejvyš.soudu ČSR

20.ČNR,6.2.1990,41-42

k T 158, T 159

20.ČNR,6.2.1990,42-43

k návrhu usn.ČNR na rehabilitaci býv.posl.ČNR a býv.pracovníků K ČNR

20.ČNR,6.2.1990,43-44

k T 164

20.ČNR,6.2.1990,47-49

informace př.ČNR o nejbližších úkolech

20.ČNR,6.2.1990,49-50

představení ostatních čl.PČNR

21.ČNR,13.2.1990

řídí schůzi

21.ČNR,13.2.1990,90-91

k T 170

21.ČNR,13.2.1990,94-95

k T 169

22.ČNR,22.2.1990

řídí schůzi

22.ČNR,22.2.1990,29-30

k T 175

23.ČNR,5.3.1990

řídí schůzi

23.ČNR,6.3.1990,217-218

k T 182

24.ČNR,13.3.1990

řídí schůzi

24.ČNR,13.3.1990,11-12

k volbě posl.Hynkové do VŠV

25.ČNR,28.3.1990

řídí schůzi

25.ČNR,28.3.1990,26-27

k volbě posl.Bursíka do VZV

25.ČNR,29.3.1990

řídí schůzi

25.ČNR,29.3.1990,133-135

k doporučení FS k přijetí názvu Československá federativní republika

25.ČNR,29.3.1990,276-277

k T 204

25.ČNR,30.3.1990

řídí schůzi

26.ČNR,25.4.1990

řídí schůzi

26.ČNR,25.4.1990,199-200

k T 217

27.ČNR,17.5.1990

řídí schůzi

27.ČNR,18.5.1990

řídí schůzi

27.ČNR,18.5.1990,247-248

k T 229

27.ČNR,18.5.1990,284-286

projev ke končícímu volebnímu období

   
   

Š E B O R Milan

 
   

9.ČNR,11.4.1988,54-59

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

   
   

Š E D I V Ý Josef

 
   

22.ČNR,22.2.1990,40-41

k T 173

23.ČNR,5.3.1990,42-45

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

   
   

Š E N K O V Á Jaroslava

 
   

8.ČNR,22.12.1987,84-87

k T 46

14.ČNR,28.3.1989,63-65

k T 106

25.ČNR,29.3.1990,219-222

k T 190

   
   

Š E N K Ý Ř Miroslav

 
   

4.ČNR,11.12.1986,103-108

k T 13, T 15

11.ČNR,27.6.1988,100-104

k T 71

   
   

Š K A R Y D K O V Á Olga

 
   

11.ČNR,28.6.1988,191-194

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

   
   

Š K O D A Jan

 
   

3.ČNR,20.10.1986,57-60

k T 11

14.ČNR,28.3.1989,148-153

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

14.ČNR,28.3.1989,153

podnět na min.průmyslu ve věcí výroby freonů

16.ČNR,31.10.1989,27-28

k T 123

17.ČNR,18.12.1989,51

podpora ČSS kandidátů na funkci mpř.ČNR a čl.PČNR

18.ČNR,19.12.1989,36-37

k problematice tvorby programového prohlášení

19.ČNR,28.12.1989,14

k T 162, T 163

26.ČNR,25.4.1990,126-129

zpravodaj k T 201

27.ČNR,18.5.1990,221

k T 231

   
   

Š K O D A Vladimír

 
   

22.ČNR,22.2.1990,102-104

podnět na vl. ve věci situace ve zdravotnictví

23.ČNR,5.3.1990,93-95

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

24.ČNR,13.3.1990,84-85

k T 189

27.ČNR,17.5.1990,128-129

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

Š K R O B Á N E K Jan

 
   

7.ČNR,27.10.1987,78-82

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

14.ČNR,28.3.1989,39-42

k T 104, T 102

   
   

Š L A P Á K Václav

 
   

12.ČNR,1.11.1988,69-74

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

14.ČNR,28.3.1989,176-181

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

   
   

Š L É Z A R Jaroslav

 
   

11.ČNR,28.6.1988,175-179

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

   
   

Š L O U F Miroslav

 
   

20.ČNR,6.2.1990,25

k návrhu na volbu mpř.ČNR

23.ČNR,6.3.1990,154-156

vystoupení ke spolupráci ČNR a vl.ČR

25.ČNR,29.3.1990,164-168

k T 160

25.ČNR,29.3.1990

řídí schůzi

27.ČNR,18.5.1990,261

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

Š M O T K O V Á Marie

 
   

9.ČNR,12.4.1988,91-95

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

   

Š R Á M E K František

 

viz Vystoupení členů vlády

 
   
   

Š T E F A N František

 
   

4.ČNR,10.12.1986,65-69

k T 13, T 15

13.ČNR,20.12.1988,127-131

k T 90 a ke zprávě vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r. 1989

15.ČNR,22.6.1989,72-77

k T 117

   
   

Š T Ě P Á N E K Vratislav

 
   

8.ČNR,22.12.1987,78-83

k T 46

17.ČNR,18.12.1989,39

k volbě čl.PČNR (př.MIV)

18.ČNR,19.12.1989,44-45

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,164-166

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

19.ČNR,28.12.1989,15-16

stanovisko skupiny posl. bez stranické příslušnosti k

T 162, T 163

20.ČNR,6.2.1990,10-12

zpravodaj k T 165

21.ČNR,13.2.1990,88

k volbě nového posl. (Syka)

22.ČNR,22.2.1990,11-12

k návrhu na volbu posl.ČNR

22.ČNR,22.2.1990,97-98

podnět na vl. ve věci Jedličkova ústavu v Praze (přednesený posl.Sobotovou)

23.ČNR,5.3.1990,70-72

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

24.ČNR,13.3.1990,9

k návrhu na volbu posl.ČNR (posl.Hynková)

25.ČNR,28.3.1990,24-25

k volbě posl. ČNR (posl.Bursík)

27.ČNR,18.5.1990,170

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,253

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

Š T Ě P N I Č K O V Á Jarmila

 
   

5.ČNR,30.3.1987,113-115

k T 8

   
   

Š U S T R O V Á Vlasta

 
   

8.ČNR,22.12.1987,105

otázka na min.obchodu ve věci zásobování uhlím v okrese Břeclav

   
   

Š Ů R A L Josef

   

10.ČNR,21.4.1988,59-65

zpravodaj k T 55Přihlásit/registrovat se do ISP