Poslanci České národní rady

(rekonstrukce 6.2.1990)

JUDr. A D A M Čestmír

 • narozen: 10.3.1924    volební kraj: Hlavní město Praha        ČSS
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

A D Á M E K František

 • narozen: 28.2.1955    volební kraj: Středočeský        KSČ
 • člen předsednictva České národní rady
 • zdravotní a sociální výbor

 

Ing. A N D Ě L Václav, CSc.

 • narozen: 20.12.1940    volební kraj: Středočeský        ČSL
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

A N T O N Y František

 • narozen: 19.4.1947    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČ
 • výbor pro plán a rozpočet

 

MUDr. B E D Ř I C H Václav

 • narozen: 13.9.1932    volební kraj: Jihočeský     bez stranické příslušnosti
 • zdravotní a sociální výbor

 

B E N D A Marek

 • narozen: 10.11.1968    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro školství a vědu

 

B E R E N R E I T ER Václav

 • narozen: 29.12.1940    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

B I Ň O V E C Karel

 • narozen: 23.10.1924    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

 

 

B L Í N Josef

 • narozen: 12.1.1934    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

B O H D Á L E K Přemysl

 • narozen: 6.7.1937    volební kraj: Jihomoravský        ČSS
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

PaedDr. B R A N Ý Miroslav

 • narozen: 30.3.1930    volební kraj: Západočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro školství a vědu

 

B R I S U D A Josef

 • narozen: 6.11.1932    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • výbor pro životní prostředí

 

B R Y C H T A Radovan

 • narozen: 29.12.1928    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro životní prostředí

 

B U R S Í K Martin

 • narozen: 12.8.1959    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • slib složil: 28.3.1990
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

MVDr. B U R S K Ý Oldřich

 • narozen: 17.10.1933    volební kraj: Jihomoravský        ČSS
 • zdravotní a sociální výbor

 

Ing. C A H A Miroslav

 • narozen: 23.1.1940    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

C E P L Ladislav

 • narozen: 18.2.1954    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro národní výbory a národnosti


C M Í R A L O V Á Marie

 • narozena: 16.7.1940    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • ústavně právní výbor

 

Č A J A Milan

 • narozen: 19.11.1954    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • ústavně právní výbor

 

Č E P I Č K O V Á Jana

 • narozena: 22.4.1953    volební kraj: Západočeský        KSČ
 • výbor pro školství a vědu

 

MUDr. Č E R N Á Marcela

 • narozena: 4.11.1949    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • členka předsednictva České národní rady
 • výbor pro životní prostředí
 • mandátový a imunitní výbor

 

Ing. Č U R D A Jiří

 • narozen: 18.4.1944    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Ing. D O B A L Viktor

 • narozen: 11.3.1947    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro národní výbory a národnosti
 • mandátový a imunitní výbor

 

D O H N A L Vojtěch

 • narozen: 21.10.1940    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

D O L E Ž A L Ladislav

 • narozen: 13.12.1936    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro plán a rozpočet

 

MUDr. D O M A S Josef

 • narozen: 2.6.1952    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • člen předsednictva České národní rady
 • zdravotní a sociální výbor

D O N A Jiří

 • narozen: 21.3.1951    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

D O N D O V Á Alena

 • narozena: 22.3.1949    volební kraj: Severočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Ing. D O U B R A V A Vlastimil

 • narozen: 4.9.1945    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • ústavně právní výbor

 

D U D A Milan

 • narozen: 17.4.1935    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

D V O Ř Á K O V Á Eliška

 • narozena: 19.11.1944    volební kraj: Jihočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

F A L T Ý N K O V Á Libuše

 • narozena: 27.5.1941    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

F I E D O R Jiří

 • narozen: 25.9.1965    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

F I Š E R O V Á Věra

 • narozena: 13.6.1945    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

F L E Y B E R K Jiří

 • narozen: 7.8.1920    volební kraj: Západočeský        ČSS
 • výbor pro národní výbory a národnosti
 • mandátový a imunitní výbor

 

 

F L Í D R O V Á Marie

 • narozena: 24.7.1949    volební kraj: Jihočeský        KSČ
 • výbor pro školství a vědu

 

F U C H S O V Á Hana

 • narozena: 26.7.1956    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

H Á J E K Marcel

 • narozen: 20.9.1965    volební kraj: Západočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro školství a vědu

 

H A K L Rostislav

 • narozen: 23.11.1951    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

H A L A M O V Á Marie

 • narozena: 18.6.1957    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

MUDr. H Á L K O V Á Eva, CSc.

 • narozena: 28.4.1944    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČ
 • zdravotní a sociální výbor

 

H A M B A L Č Í K O V Á Gertruda

 • narozena: 22.6.1939    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

H A N Z L O V Á Alena

 • narozena: 23.4.1947    volební kraj: Východočeský        ČSS
 • zdravotní a sociální výbor

 

MUDr. H E N Z L Jaroslav

 • narozen: 21.8.1922    volební kraj: Východočeský        ČSS
 • zdravotní a sociální výbor

 

 

 

H E R R G E S E L L Walter

 • narozen: 10.4.1942    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

H O F M A N František

 • narozen: 21.8.1945    volební kraj: Středočeský        KSČ
 • výbor pro plán a rozpočet
 • mandátový a imunitní výbor

 

H O L O M E K Karel

 • narozen: 6.3.19333    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

H O N A J Z E R Jiří

 • narozen: 18.9.1955    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro školství a vědu

 

H O R Á Č E K Bohuslav

 • narozen: 14.1.1933    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • rezignoval: 30.3.1990
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

H O R Á K O V Á Libuše

 • narozena: 16.7.1939    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Ing. H R A B A Ň Josef

 • narozen: 25.11.1934    volební kraj: Středočeský        ČSS
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro plán a rozpočet

 

H U B Á L E K Bohuslav

 • narozen: 24.1.1933    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • zdravotní a sociální výbor

 

 

 

 

H Y N K O V Á Helena

 • narozena: 15.8.1937    volební kraj: Středočeský        KSČ
 • slib složila: 13.3.1990
 • výbor pro školství a vědu

 

C H M E L A Ř Í K O V Á Jarmila

 • narozena: 7.2.1932    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

Ing. C H R O B Á K Jaroslav

 • narozen: 25.3.1941    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Ing. C H U D O B A Pavel

 • narozen: 19.7.1951 volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro životní prostředí

 

C H Ý L E K Karel

 • narozen: 27.12.1942    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • zdravotní a sociální výbor
 • mandátový a imunitní výbor

 

J A N O T A Miroslav

 • narozen: 23.6.1955    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

JUDr. J A N Ů Ivana

 • narozena: 14.3.1946    volební kraj: Středočeský        ČSL
 • ústavně právní výbor

 

Ing. J E H L I Č K A Josef

 • narozen: 16.2.1953    volební kraj: Východočeský        KSČ
 • výbor pro životní prostředí

 

J U R Á S E K Vítězslav

 • narozen: 15.7.1931    volební kraj: Západočeský        KSČ
 • výbor pro školství vědu

 

Pplk. Ing. K A B Á T Jiří

 • narozen: 10.7.1942    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • ústavně právní výbor

 

Doc. K A D L Č Í K O V Á Amálie, zasloužilá umělkyně

 • narozena: 8.4.1935    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

JUDr. K A L V O D A Jan

 • narozen: 30.10.1953    volební kraj: Západočeský     bez stranické příslušnosti
 • člen předsednictva České národní rady
 • ústavně právní výbor
 • mandátový a imunitní výbor

 

Ing. K A Ň A Josef

 • narozen: 9.2.1943    volební kraj: Jihomoravský        ČSL
 • člen předsednictva České národní rady
 • mandátový a imunitní výbor

 

Ing. K A R A S Jiří

 • narozen: 30.7.1942    volební kraj: Západočeský        ČSL
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

K A R B A Š Jaroslav

 • narozen: 1.9.1930    volební kraj: Jihočeský        ČSL
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

Ing. K A S A L Jan

 • narozen: 6.11.1951    volební kraj: Severomoravský        ČSL
 • výbor pro školství a vědu

 

K L Í M A Josef

 • narozen: 21.6.1938    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Ing. K L Í M A Miloš

 • narozen: 14.9.1934    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro životní prostředí

K O C U R O V Á Anna

 • narozena: 8.3.1952    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro životní prostředí
 • mandátový a imunitní výbor

 

Ing. K O L A Ř Í K Jaroslav, CSc.

 • narozen: 7.1.1933    volební kraj: Jihomoravský        ČSL
 • výbor pro životní prostředí

 

K O L B A B O V Á Jana

 • narozena: 31.7.1948    volební kraj: Východočeský        KSČ
 • výbor pro plán a rozpočet

 

MUDr. K O L O M A Z N Í K O V Á Marie

 • narozena: 4.12.1947    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • slib složila: 13.2.1990
 • výbor pro životní prostředí

 

K O N E Č N Á Anna

 • narozena: 26.7.1941    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

Ing. K O R D I A K Miroslav

 • narozen: 20.4.1950    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

K O S T K A Karel

 • narozen: 21.5.1937    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

K O T V A L D Jan

 • narozen: 17.9.1941    volební kraj: Jihočeský     bez stranické příslušnosti
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

K O U D E L O V Á Mária

 • narozena: 11.4.1950    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro školství a vědu

K O U K A L O V Á Olga

 • narozena: 15.4.1949    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • ústavně právní výbor

 

K O V A L Č U K Josef

 • narozen: 5.8.1948    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

K O Z Á K Bohumil

 • narozen: 28.8.1933    volební kraj: Jihomoravský        ČSL
 • výbor pro plán a rozpočet

 

K O Z Á K František

 • narozen: 12.7.1942    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro školství a vědu

 

Ing. K R Á T K Ý Jiří

 • narozen: 20.6.1926    volební kraj: Jihočeský        ČSS
 • výbor pro plán a rozpočet

 

K R Á T K Ý Petr

 • narozen: 22.9.1943    volební kraj: Severočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

MUDr. K R A U S Jaroslav

 • narozen: 24.1.1935    volební kraj: Západočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro plán a rozpočet

 

Ing. K R A U S Michal

 • narozen: 1.10.1957    volební kraj: Východočeský        KSČ
 • místopředseda České národní rady
 • člen předsednictva České národní rady

 

K R E J Č Í Josef

 • narozen: 3.10.1930    volební kraj: Východočeský        ČSL
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

K R E J Č Í Ř Luboš

 • narozen: 5.4.1956    volební kraj: Jihočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Ing. K R U B L Pavel

 • narozen: 27.4.1939    volební kraj: Severočeský     bez stranické příslušnosti
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro životní prostředí

 

PaedDr. K R U M E R Vladislav

 • narozen: 2.1.1942    volební kraj: Východočeský        KSČ
 • ústavně právní výbor

 

K R Y S T Y N Í K Pavel

 • narozen: 11.10.1940    volební kraj: Severomoravský        ČSL
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro plán a rozpočet

 

JUDr. K Ř E Č E K Stanislav

 • narozen: 20.5.1938    volební kraj: Severočeský        ČSS
 • ústavně právní výbor

 

PhDr. K Ř Í Ž Karel

 • narozen: 16.2.1961    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

K U B I Š T A Jan

 • narozen: 16.12.1952    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • výbor pro životní prostředí

 

K U Č E R O V Á Jana

 • narozena: 11.4.1957    volební kraj: Západočeský     bez stranické příslušnosti
 • rezignovala: 30.3.1990
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

K U N A Stanislav

 • narozen: 28.3.1938    volební kraj: Západočeský        ČSL
 • výbor pro životní prostředí

K U T I Š Pavel

 • narozen: 15.4.1961    volební kraj: Jihočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro plán a rozpočet

 

L A C I N O V Á Jana

 • narozena: 26.2.1940    volební kraj: Středočeský        KSČ
 • rezignovala: 6.3.1990
 • výbor pro školství a vědu

 

L A D I S L A V Bohumil

 • narozen: 10.6.1951    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČ
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

L A G O V Á Hana

 • narozena: 21.7.1941    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

L A Š T Ů V K A Vladimír

 • narozen: 8.6.1943    volební kraj: Severočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro životní prostředí

 

L E S Á K Josef

 • narozen: 21.10.1920    volební kraj: Středočeský        CSS
 • výbor pro životní prostředí

 

L I Š K A Ladislav

 • narozen: 16.12.1937    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

L I Š K O V Á Eva

 • narozen: 24.12.1944    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

MUDr. L O M Petr, CSc.

 • narozen: 15.7.1935    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • zdravotní a sociální výbor

 

 

L U B I N S K Á Marie

 • narozena: 19.3.1947    volební kraj: Jihočeský        KSČ
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

M A N H A R T O V Á Marcela

 • narozena: 24.7.1950    volební kraj: Středočeský        KSČ
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

M A R I E N K O František

 • narozen: 21.1.1944    volební kraj: Jihočeský        KSČ
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

JUDr. M A R V A N O V Á Hana

 • narozena: 26.11.1962    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • ústavně právní výbor

 

M A Ř A S František

 • narozen: 17.1.1952    volební kraj: Středočeský        KSČ
 • zdravotní a sociální výbor

 

M A Š E K Jaromír

 • narozen: 18.7.1931    volební kraj: Severomoravský        ČSS
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

Ing. M A T Ě J K A Jaroslav

 • narozen: 26.4.1940    volební kraj: Jihočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro životní prostředí

 

M A T Ě J K O V Á Vlasta

 • narozena: 26.5.1938    volební kraj: Východočeský        KSČ
 • ústavně právní výbor

 

Ing. M E I E R Josef

 • narozen: 24.2.1945    volební kraj: Západočeský        ČSL
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

 

JUDr. M E Č L Josef

 • narozen: 15.11.1940    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČ
 • ústavně právní výbor

 

Ing. M I K A N Vladimír

 • narozen: 17.8.1948    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro plán a rozpočet

 

M Í R N Ý Miroslav

 • narozen: 20.4.1950    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

MUDr. M O S E R O V Á Jaroslava, DrSc.

 • narozena: 17.1.1930    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • místopředsedkyně České národní rady
 • členka předsednictva České národní rady

 

PhDr. N Ě M Č Í K Jindřich

 • narozen: 11.7.1949    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro životní prostředí

 

N Ě M C O V Á Helena

 • narozena: 17.1.1922    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

N Ě M E C Jiří

 • narozen: 27.3.1936    volební kraj: Středočeský        KSČ
 • výbor pro plán a rozpočet

 

Doc. RNDr. N Ě M E C Miroslav, CSc.

 • narozen: 6.3.1942    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • člen předsednictva České národní rady
 • zdravotní a sociální výbor

 

N E P R A Š Petr

 • narozen: 27.7.1948    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • zdravotní a sociální výbor

 

N I E D O B A Vladislav

 • narozen: 10.5.1950    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

JUDr. N O V Á K Jiří

 • narozen: 11.4.1950    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • ústavně právní výbor

 

Ing. N O V Á K Libor

 • narozen: 2.3.1958    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

O N D E R K A Jan

 • narozen: 4.1.1932    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

O T R U B A Vítězslav

 • narozen: 15.2.1952    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • slib složil: 22.2.1990
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

JUDr. P A L K O S K A Ivo

 • narozen: 12.7.1955    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • ústavně právní výbor

 

P A S L A W S K I Jiří

 • narozen: 19.10.1951    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

P Á T E K Josef

 • narozen: 24.10.1954    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • zdravotní a sociální výbor

 

Ing. P A V E L A Josef

 • narozen: 25.6.1933    volební kraj: Severomoravský        ČSL
 • výbor pro školství a vědu

 

 

P Á Z L E R Viktor

 • narozen: 15.2.1945    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČ
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Ing. P E C I N A Martin

 • narozen: 7.10.1957    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro životní prostředí

 

RSDr. P E L I K Á N Josef

 • narozen: 1.5.1935    volební kraj: Středočeský        KSČ
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

Doc. JUDr. P E Š K A Pavel, DrSc.

 • narozen: 13.4.1926    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • člen předsednictva České národní rady
 • ústavně právní výbor

 

P O D L E Š Á K Josef

 • narozen: 6.7.1931    volební kraj: Západočeský        KSČ
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

P O C H O V Á Karla

 • narozena: 27.12.1944    volební kraj: Severočeský        ČSS
 • členka předsednictva České národní rady
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

P O S T L O V Á Jitka

 • narozena: 10.4.1956    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

P O V O L N Ý Václav

 • narozen: 17.3.1945    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Ing. P R U D Í K Josef

 • narozen: 10.10.1943    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro životní prostředí

 

P Ř I B Y L František

 • narozen: 6.1.1930    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

P L Í V A Jaromír

 • narozen: 6.8.1929    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČ
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Ing. R Á Z L Stanislav

 • narozen: 13.4.192    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • výbor pro plán a rozpočet

 

R E I N B E R G Václav

 • narozen: 15.9.1935    volební kraj: Východočeský        KSČ
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro školství a vědu

 

Akademik R O S I C K Ý Bohumír

 • narozen: 18.4.1922    volební kraj: Východočeský        KSČ
 • výbor pro životní prostředí

 

R O T A Josef

 • narozen: 9.6.1949    volební kraj: Západočeský        KSČ
 • výbor pro školství a vědu

 

JUDr. R Ö S C H O V Á Anna

 • narozena: 26.5.1951    volební kraj: Západočeský     bez stranické příslušnosti
 • členka předsednictva České národní rady
 • ústavně právní výbor

 

R U B Í N Jiří

 • narozen: 16.4.1921    volební kraj: Středočeský        ČSL
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

Ř Í H O V Á Emilie

 • narozena: 10.5.1946    volební kraj: Východočeský        KSČ
 • zdravotní a sociální výbor

Ing. S A P Á K Jan

 • narozen: 6.3.1957    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

S E D L Á Č E K Josef

 • narozen: 28.2.1947    volební kraj: Severomoravský        ČSS
 • výbor pro školství a vědu

 

S I V Á K Jan

 • narozen: 19.3.1937    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

S L A V Í K Aleš

 • narozen: 21.12.1961    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

Ing. S O B O T O V Á Marie

 • narozena: 28.7.1943    volební kraj: Hlavní město Praha        ČSL
 • zdravotní a sociální výbor

 

Ing. S P O U S T A Zdeněk

 • narozen: 21.2.1944    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

S T A R Á Hana

 • narozena: 12.10.1955    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

S T A R Ý Jiří

 • narozen: 10.2.1946    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • ústavně právní výbor

 

Doc. RNDr. S T I B O R O V Á Marie, CSc.

 • narozena: 2.2.1950    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČ
 • členka předsednictva České národní rady
 • výbor pro školství a vědu

 

 

S T R U S K A Vladimír

 • narozen: 26.3.1925    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro plán a rozpočet

 

MUDr. S T Ř Í T E C K Ý Rudolf

 • narozen: 9.7.1946    volební kraj: Jihočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro plán a rozpočet

 

S Ů V O V Á Jiřina

 • narozena: 15.1.1945    volební kraj: Západočeský        KSČ
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

S V O B O D O V Á Marie

 • narozena: 29.5.1922    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro plán a rozpočet
 • mandátový a imunitní výbor

 

S V O B O D O V Á Miluše

 • narozena: 27.8.1951    volební kraj: Severočeský        KSČ
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

MUDr. S Y K A Martin

 • narozen: 19.3.1949    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • slib složil: 13.2.1990
 • zdravotní a sociální výbor

 

Š A F A Ř Í K Jaroslav

 • narozen: 21.4.1942    volební kraj: Severočeský        ČSS
 • předseda České národní rady
 • člen předsednictva České národní rady

 

Š E B O R Milan

 • narozen: 18.6.1946    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČ
 • výbor pro plán a rozpočet
 • mandátový a imunitní výbor

 

Ing. Š E D I V Ý Josef

 • narozen: 6.2.1933    volební kraj: Severočeský        ČSL
 • výbor pro národní výbory a národnosti

Š E N K O V Á Jaroslava

 • narozena: 2.5.1938    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Š K O D A Jan

 • narozen: 31.12.1936    volební kraj: Hlavní město Praha        ČSS
 • člen předsednictva České národní rady
 • ústavně právní výbor

 

MUDr. Š K O D A Vladimír

 • narozen: 10.1.1953    volební kraj: Jihomoravský        ČSS
 • zdravotní a sociální výbor

 

Ing. Š L O U F Miroslav

 • narozen: 19.9.1948    volební kraj: Hlavní město Praha        KSČ
 • místopředseda České národní rady
 • člen předsednictva České národní rady

 

Š M O T K O V Á Marie

 • narozena: 14.5.1939    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Š T Ě P Á N E K Vratislav

 • narozen: 18.6.193    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • člen předsednictva České národní rady
 • zdravotní a sociální výbor
 • mandátový a imunitní výbor

 

Š T O R K Á N Miloslav

 • narozen: 23.3.1934    volební kraj: Západočeský        KSČ
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

RSDr. Š L É Z A R Jaroslav, CSc.

 • narozen: 27.4.1939    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

Š U S T R O V Á Vlasta

 • narozena: 1.12.1953    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro národní výbory a národnosti

Š Ů R A L Josef

 • narozen: 28.2.1937    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

T R O J A N O V Á Hana

 • narozena: 2.5.1952    volební kraj: Severočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro plán a rozpočet

 

Ing. T Ř E Š K A Vladislav, CSc.

 • narozen: 13.7.1932    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro plán a rozpočet

 

T U Č E K Karel

 • narozen: 22.1.1946    volební kraj: Hlavní město Praha     bez stranické příslušnosti
 • rezignoval: 6.3.1990
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Ing. T V R D O Ň Čeněk

 • narozen: 30.1.1962    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

RSDr. U R B Á N E K Karel

 • narozen: 22.3.1941    volební kraj: Jihomoravský        KSČ
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

Ing. U Ř I Č Á Ř Jan

 • narozen: 6.11.1930    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro plán a rozpočet

 

V A J Č N E R O V Á Eva

 • narozena: 7.12.1955    volební kraj: Jihomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

V Á L E K Alois

 • narozen: 9.1.1939    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

Ing. V A Ř E Č K A Břetislav

 • narozen: 24.4.1930    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

V A L T R Vlastislav

 • narozen: 6.6.1938    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

V A Š Í Č K O V Á Zdenka

 • narozena: 13.2.1947    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • zdravotní a sociální výbor

 

PhDr. V L A C H Jiří

 • narozen: 29.12.1952    volební kraj: Jihočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

PhDr. V O L Á K Stanislav

 • narozen: 30.9.1947    volební kraj: Západočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro školství a vědu

 

V O L E S K Á Miroslava

 • narozena: 16.8.1958    volební kraj: Středočeský     bez stranické příslušnosti
 • členka předsednictva České národní rady
 • výbor pro školství a vědu

 

Ing. V O N D R Á Č E K Josef

 • narozen: 25.6.1931    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • člen předsednictva České národní rady
 • výbor pro školství a vědu

 

V R B K A František

 • narozen: 17.12.1943    volební kraj: Severomoravský        ČSL
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

V Y S L O U Ž I L Rostislav

 • narozen: 4.5.1948    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • ústavně právní výbor

 

W A N T U L A Tadeusz

 • narozen: 5.8.1950    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro školství a vědu

 

Z A J E B A L O V Á Miroslava

 • narozena: 20.7.1947    volební kraj: Východočeský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

Z I C H A Antonín

 • narozen: 7.11.1951    volební kraj: Severomoravský        KSČ
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Z I M O V Á Jana

 • narozena: 31.3.1951    volební kraj: Východočeský        KSČ
 • výbor pro kulturu a výchovu

 

Ing. Z U B E K Leopold

 • narozen: 4.8.1940    volební kraj: Severomoravský     bez stranické příslušnosti
 • výbor pro životní prostředí


Přihlásit/registrovat se do ISP