V A Š Í Č K O V Á Zdenka

 
   

15.ČNR,22.6.1989,57-60

k T 117

   
   
   

V A C Í K Miloslav

 
   

2.ČNR,3.7.1986,56-60

k programovému prohlášení vl. ČSR

3.ČNR,20.10.1986,82-83

odůvodnění T 18

4.ČNR,11.12.1986,112-113

odůvodnění T 25

5.ČNR,30.3.1987,128-129

odůvodnění T 28

6.ČNR,30.6.1987,83-84

odůvodnění T 33

7.ČNR,27.10.1987,116-117

odůvodnění T 44

8.ČNR,22.12.1987,121-122

odůvodnění T 48

   
   

V Á L E K Alois

 
   

26.ČNR,25.4.1990,56-58

podnět na vl. ve věci zjištění osob odpovědných za neohlášení havárie v Černobylu

27.ČNR,17.5.1990,93-4

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

V A L T R Vlastislav

 
   

21.ČNR,13.2.1990,55

podnět na vl. ve věci zrušení NF

21.ČNR,13.2.1990,55-56

podnět na vl. ve věci koncepce civilní obrany

23.ČNR,5.3.1990,118-119

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

25.ČNR,29.3.1990,152-153

k T 190

26.ČNR,25.4.1990,130,134

k T 201

26.ČNR,25.4.1990,139-140,142

k T 196

26.ČNR,25.4.1990,146-148,151

k T 199

27.ČNR,17.5.1990,130

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

27.ČNR,18.5.1990,255-256

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

V A Ř E Č K A Břetislav

 
   

2.ČNR,3.7.1986,71-74

k programovému prohlášení vl. ČSR

12.ČNR,1.11.1988,115-119

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

   
   

V L A C H Jiří

 
   

21.ČNR,13.2.1990,35

otázka na vl. ve věci těžby dřeva

26.ČNR,25.4.1990,175-176

k T 213

27.ČNR,18.5.1990,183-184

k T 219

   
   
   
   

V O L E N Í K Oldřich

 
   

1. ČNR,17.6.1986,10

slib posl.

1. ČNR,17.6.1986,15-16

odůvodnění T 6

2.ČNR,3.7.1986,46-50

k programovému prohlášení vl. ČSR

   
   

V O L E S K Á Miroslava

 
   

17.ČNR,18.12.1989,46

k volbě čl.PČNR

   
   

V O N D R Á Č E K Josef

 
   

20.ČNR,6.2.1990,27

k návrhu na volbu př.výboru (VŠV)

21.ČNR,13.2.1990,53-54

podnět na vl. ve věci školské soustavy

22.ČNR,22.2.1990,89-90

podnět na min.školství ve věci informací o záměrech resortu

23.ČNR,5.3.1990,30

k omezení řečnické lhůty

23.ČNR,5.3.1990,49-53

ke zprávě vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

24.ČNR,13.3.1990,34

k T 185

27.ČNR,18.5.1990,170171

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,253

k návrhu zákona o prohlášení 6.července, dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

V O N D R U Š K A Milan

 
   

12.ČNR,1.11.1988

řídí schůzi

   
   

V R B K A František

 
   

14.ČNR,28.3.1989,171-175

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

17.ČNR,18.12.1989,50-51

stanovisko klubu ČSL ke kandidátům do funkcí mpř.ČNR a čl.PČNR

18.ČNR,19.12.1989,154-155,192

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

25.ČNR,28.3.1990,78-79

k odpovědi min.průmyslu na otázku posl.Karase ve věci úniku vod ze skládky odpadů z dolu Hájek

25.ČNR,30.3.1990,347

k T 187

   
   
   
   
   
   
   

V Y S L O U Ž I L Rostislav

 
   

11.ČNR,28.6.1988,200-203

ke zprávě vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

13.ČNR,20.12.1988,131-134

k T 90 a ke zprávě vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r. 1989

21.ČNR,13.2.1990,52-53

podnět na vl. ve věci správního rozdělení republiky

23.ČNR,6.3.1990,200-202,212

k T 171Přihlásit/registrovat se do ISP