Věcný index

ADVOKACIE

   

25.ČNR,29.3.1990,189,108-110

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu posl. Moserové a dalších na vyd. zákona ČNR o advokacii T 201

návrh T 202

26.ČNR,25.4.1990,199,121-122

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu posl.Křečka a Lesáka na vyd.zákona ČNR o podnik.právnících a právních službách T 219

návrh T 221

26.ČNR,25.4.1990,200,122-134

schválení T 201 (T 201a)

společ.zpráva T 216

27.ČNR,17.a18.5.1990,216,144-200

schválení T 219

společ.zpráva T 235

   
   

ALKOHOLISMUS

viz Toxikománie

 
   
   

AMNESTIE

 
   

20.ČNR,6.2.1990,146,41-42

schválení zákon.opatření PČNR č.10/1990 Sb., o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů ČSR T 158

   
   

armáda

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,55-56

podnět posl.Valtra na vl. ve věci koncepce civilní obrany

25.ČNR,28.3.1990,188,91

vzetí na vědomí odpovědi min.vnitra na podnět posl.Valtra

25.ČNR,29.3.1990,194,292-293

vzetí na vědomí podnětu posl.Hubálka na min.vnitra ve věci posílení pořádkové služby příslušníky armády

25.ČNR,29.3.1990,189,108-110

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti NV při provádění někt.ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

T 197

návrh T 202

25.ČNR,30.3.1990,197,348-351

schválení T 197

společ.zpráva T 208

 Přihlásit/registrovat se do ISP