CENY

 
   

13.ČNR,20.12.1988,76,154-163

schválení vl.n.zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.134/1973 Sb., o působnosti orgánů ČSR v oblasti cen, ve zn.zákona ČNR č.39/1983 Sb. T 89

společ.zpráva T 98

   
   

CÍRKEV

 
   

20.ČNR,6.2.1990,147,41-42

schválení zákon.opatření PČNR č.9/1990 Sb., kt.se mění zákon ČNR č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů stát.správy ČSR, ve z.zákona ČNR č.60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů stát.správy ČSR a zákona ČNR č.173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů stát.správy ČSR, v jejichž čele stojí člen vl.ČSR T 159

26.ČNR,25.4.1990,-,81-85

interpelace posl.Rubína na vl. ve věci katolické Charity

27.ČNR,17.a18.5.1990,220,228-229, 237

nesouhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl. Rubína; urguje odpověď min.zdravotnictví na interpelaci posl.Rubína

   
   

civilní obrana

 

viz Armáda

 

česká národní rada

 
   

21.ČNR,13.2.1990,155,90-91

schválení plánu hlavních úkolů na 1.pol.1990 T 170

   
   

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

 

viz Správa státní

 
   
   

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

viz Správa státní

 
   


Přihlásit/registrovat se do ISP