DANĚ

 
   

13.ČNR,20.12.1988,75,146-154

schválení vl.n.zákona ČNR o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy T 88

společ.zpráva T 97

26.ČNR,25.4.1990,199,121-122

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o rozpočtovém určení výnosu a správě daně z příjmu obyvatelstva T 223

návrh T 221

   
   

DEVIZY

 

viz Bankovnictví

 
   
   

DIVADLA

 
   

16.ČNR,31.10.a1.11.1989,99,20-32

schválení vl.n.zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) T 123

společ.zpráva T 124

   
   

DOTACE

 
   

15.ČNR,22.6.1989,94,124

odpověď min.financí na podnět posl.Lacinové ve věci dotací na akce Z přednesený při projednávání zprávy o kontrole programového prohlášení na 12. schůzi ČNR

   
   

DRUŽSTVA

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,43-44

otázka posl.Chudoby na vl. ve věci zamýšleného zákona o družstevnictví

25.ČNR,28.3.1990,188,98-99

vzetí na vědomí odpovědi min.zemědělství na otázku posl.Chudoby

26.ČNR,25.4.1990,-,52-53

interpelace posl.Karase na min.zemědělství ve věci obsazování funkcí v JZD čl.KSČ

27.ČNR,17.a18.5.1990,220,235-236

souhlas s odpovědí min.zemědělství na interpelaci posl.Karase

   
   

důchody

 
   

23.ČNR,5.3.1990,-,128,157

podnět posl.Biňovce na vl. ve věci důchodového zabezpečení novinářů; připojení posl.Němcové

23.ČNR,5.a6.3.1990,167 ,147-148, 152-153

vzetí na vědomí odpovědi min.př.VLK na podněty poslanců ve věci zdanění a omezení příjmů důchodů; reakce posl.Mikana

25.ČNR,28.3.1990,188,45

vzetí na vědomí odpovědi min.zdravotnictví na podnět posl.Mikana

25.ČNR,28.3.1990,188,48-49

vzetí na vědomí odpovědi min.zdravotnictví na podnět posl. Biňovce a Němcové

   


Přihlásit/registrovat se do ISP