Kancelář české národní rady

   

20.ČNR,6.2.1990,148,42-43

rehabilitace býv.pracovníků K ČNR

   
   

komise Federálního shromáždění ČSSR a České národní rady pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989

   

18.ČNR,19.12.1989,129,149-198

vzetí na vědomí zprávy komise

18.ČNR,19.12.1989,130,149-198

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Burského a dalších ve věci událostí 17.listopadu 1989 v Praze T 149

18.ČNR,19.12.1989,131,149-198

projednání někt.otázek souvisejících s událostmi

17. listopadu 1989 v Praze

20.ČNR,6.2.1990,150,44-47

vzetí na vědomí informace o dosavadních závěrech komise

   
   

stálá komise předsednictva České národní rady pro právní ochranu občanů

   

18.ČNR,19.12.1989,132,149-198

zřízení; volba př.: Uřičář, mpř.: Adam, čl.: Sedláček, Krystyník, Karbaš, Plíva, M.Kraus, Čaja, Krubl

   
   
   

komunikace dopravní

 
   

23.ČNR,5.3.1990,-,123

otázka posl.Röschové na vl. ve věci rozpracovanosti dálnice Praha-Norimberk

25.ČNR,28.3.1990,188,91-92

vzetí na vědomí odpovědi min.vnitra na otázku posl.Röschové

   
   

KONTROLA

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,63-65

informace min.- př.VLK o situaci v oblasti kontroly

   
   

KRIMINALITA

 
   

26.ČNR,25.4.1990,-,53-55

podnět posl.Dobala na min.vnitra ve věci omezení růstu kriminality

   
   

KULTURA

 
   

15.ČNR,22.6.1989,94,130-132

odpověď min.kultury na podnět posl.Zajebalové ve věci zásob knižní produkce vznesený při projednávání rozpočtu na r.1989 na 13.schůzi ČNR

26.ČNR,25.4.1990,-,77-81

podnět posl.Pochové na vl. ve věci ochrany kultury a kulturních památek

26.ČNR,25.4.1990,-,100-101

podnět posl.Holomka na min.kultury ve věci galerií

26.ČNR,25.4.1990,-,106-108

podnět posl.Kovalčuka na min.kultury ve věci dotací na kulturu

   


Přihlásit/registrovat se do ISP