občanství

 
   

25.ČNR,29.3.1990,18,108-110

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění zákon ČNR č.39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání stát.občanství ČR, ve zn.zákon.opatření PČNR š.124/1969 Sb. T 200

návrh T 202

25.ČNR,29.3.1990,191,264-269

schválení T 200

společ.zpráva T 211

   
   

OBCHOD A SLUŽBY

 
   

11.ČNR,27.a28.4.1988,60,112-123

schválení vl.n.zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.127/1981 Sb., o vnitřním obchodě T 69

společ.zpráva T 70

22.ČNR,22.2.1990,164,119-122

vzetí na vědomí informace min.obchodu o problematice zahraničních turistů

25.ČNR,28.3.1990,188,61-68,71-74, 102-104,105

informace min.obchodu o problematice cestovního ruchu v rámci projednávání odpovědí na podněty

26.ČNR,25.4.1990,-,116-117,118-119

podnět posl.Kříže na vl. ve věci cestovního ruchu; podpora posl.Peciny

   
   

obchod zahraniční

 
   

23.ČNR,5.3.1990,-,127-128

otázka posl.Henzla na min.zdravotnictví ve věci plánu dovozu léků

   
   

ODPADY

 

viz Ekologie

 
   
   

ochrana požární

 
   

26.ČNR,25.4.1990,-,102-104

podnět posl.Berenreitera na min.vnitra ve věci koncepce požární ochrany

26.ČNR,25.4.1990,-,105-106

podnět posl.Hanzlové na vyd.zákona o Sboru požární ochrany

OCHRANA PŘÍRODY

 

viz Ekologie

 
   
   

OPUŠTĚNÍ REPUBLIKY

 
   

15.ČNR,22.6.1989,-,134-135

interpelace posl.Doležala na př.vl.a gen.prokurátora ve věci opuštění republiky p.Kubíkem T 127

16.ČNR,31.10.a1.11.1989,104,176-180

projednání odpovědi př.vl. na T 127

   


Přihlásit/registrovat se do ISP