PAMÁTKOVÁ PÉČE

 

viz Památky kulturní

 

viz Správa státní

 
   
   

PAMÁTKY KULTURNÍ

 
   

5.ČNR,30.3.1987,23,100-126

schválení vl.n.zákona o státní památkové péči T 8

společ.zpráva T 29

22.ČNR,22.2.1990,-,104-105

otázka posl.Krumera na vl. ve věci památkové rezervace Jaroměř

23.ČNR,5.a6.3.1990,167 ,45-49,145-147,179-180

vzetí na vědomí odpovědi min.výstavby na podnět posl.Bedřicha ve věci Českého Krumlova; reakce posl.Sapáka

25.ČNR,29.3.1990,194,298-299

vzetí na vědomí otázky posl.Otruby na min.výstavby ve věci oprav budov památkového charakteru

26.ČNR,25.4.1990,-,77-81,119

podnět posl.Pochové na vl. ve věci ochrany kultury a kulturních památek; podpora posl.Sapáka

   
   

péče o zdraví

 
   

26.ČNR,25.4.1990,-,56-58

podnět posl.Válka na vl. ve věci zjištění osob odpovědných za neohlášení havárie v Černobylu

26.ČNR,25.4.1990,199,121-122

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a o změně zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu T 226

návrh T 221

27.ČNR,17.a18.5.1990,215,139-144

schválení T 226

společ.zpráva T 238

   
   

PENDREKOVÝ ZÁKON

 

viz Přestupky

 
   
   
   

PĚTILETKY

 

viz Plánování

 
   
   

PIETA

 
   

16.ČNR,31.10.a1.11.1989,103,170-176

souhlas s odpovědí na interpelaci posl.Adama na př.vl. ve věci zřízení ústředního památníku bojovníkům a obětem protinacistického odboje T 126

21.ČNR,13.2.1990,-,25-26

urgence posl.Adama odpovědi na T 126

25.ČNR,28.3.1990,188,69-70

vzetí na vědomí odpovědi min.kultury na T 126

26.ČNR,25.4.1990,198,42-44

souhlas s odpovědí min.kultury na T 126

26.ČNR,25.4.1990,-,68-69

podnět posl.J.Krause na vl. ve věci uctívání památky Mistra Jana Husa

   
   

PLÁNOVÁNÍ

 
   

4.ČNR,10.-11.12.1986,16,15-45,65-110

schválení vl.n.zákona ČNR o stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na léta 1986-1990 (zákon o pětiletém plánu) T 13

společ.zpráva T 14

5.ČNR,30.3.1987,22,11-100

vzetí na vědomí zprávy vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených vládou ČSR

13.ČNR,20.12.1988,73,18-142

projednání zprávy vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r.1989

   
   

PODNĚTY POSLANCŮ

 

viz Interpelace, podněty

 
   
   

podnikání

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,58-59

podnět posl.Kříže na vl. ve věci podpory zpracování surovin

25.ČNR,29.3.1990,189,108-110

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o někt.opatřeních souvisejících s vydáním zákona o individuálním podnikání fyzických osob T 198

návrh T 202

26.ČNR,25.4.1990,203,152-157

schválení T 198

společ.zpráva T 209

   
   
   
   
   

pojištění

 
   

25.ČNR,29.3.1990,194,293-294

vzetí na vědomí otázky posl.Kasala na vl. ve věci zneužívání přechodu z pracovní neschopnosti do invalidního důchodu

   
   

POLITIKA AGRÁRNÍ

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,38-40

interpelace posl.Dondové na vl. ve věci brigádníků na sklizeň chmele

25.ČNR,28.3.1990,188,30-33

vzetí na vědomí částečné odpovědi min.zemědělství na interpelaci posl.Dondové

26.ČNR,25.4.1990,198,30-31,34

souhlas s odpovědí min.zemědělství na interpelaci posl.Dondové

   
   

POLITIKA BYTOVÁ

 
   

14.ČNR,28.3.1989,-,219

odpověď min.školství, mládeže a tělovýchovy na podnět posl.Kadlčíkové ve věci řešení bytového problému mladé generace přednesený při projednávání kontroly plnění programového prohlášení vlády na

12.schůzi ČNR

15.ČNR,22.6.1989,94,119-122

odpověď min.vnitra na podněty a otázky poslanců vznesené při projednávání kontroly plnění programového prohlášení vlády na 12. schůzi ČNR

25.ČNR,29.3.1990,194,298

vzetí na vědomí otázky posl.Otruby na min.financí ve věci změny standardu a metráže bytů

   
   

politika národnostní

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,59-61

podnět posl.Holomka na vl. ve věci rómské problematiky

25.ČNR,29.3.1990,194,283-290

vzetí na vědomí podnětu posl.Holomka na vl. ve věci řešení rómské problematiky

   
   

POLITIKA SOCIÁLNÍ

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,50-51

podnět posl.Němčíka na vl. ve věci situace v oblasti sociální

22.ČNR,22.2.1990,-,109-110

podnět posl.Němčíka na vl. ve věci sociálního systému a sociálního školství

25.ČNR,28.3.1990,188,39-40

vzetí na vědomí odpovědi min.zdravotnictví na podnět posl.Němčíka

 

 

26.ČNR,25.4.1990,-,59-60

interpelace posl.Lesáka na př.vl.ve věci dotací jízdného, poskytnutí slev jízdenek pro důchodce, snížení věkové hranice pro bezplatnou MHD, zavedení slev na lázeňské pobyty pro důchodce

27.ČNR,17.a18.5.1990,220,236

urgence odpovědi př.vl.na interpelaci posl.Lesáka

   
   

POLITIKA ZAHRANIČNÍ

 
   

18.ČNR,19.12.1989,-,146-147

stanovisko skupiny poslanců k požadavku bavorské vlády na omluvu odsunu německých občanů

25.ČNR,29.3.1990,184,189-196, 209-211

stanovisko ČNR k současné situaci v Litvě

   
   

POPLATKY

 
   

26.ČNR,25.4.1990,199,121-122

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.146/1984 Sb., o notářských poplatcích T 222

návrh T 221

27.ČNR,17.a18.5.1990,211,40-48

schválení T 222

společ.zpráva T 236

   
   

POSLANCI

 
   

1.ČNR,17.6.1986,-,9-12

slib poslanců

1.ČNR,17.6.1986,2,15-16

ověření platnosti volby poslanců

zpráva T 6

2.ČNR,3.7.1986,-,8-9

slib poslanců: Chmelaříková, Němcová, Mašek

3.ČNR,20.10.1986,-,12-13

slib poslance: Marušák

6.ČNR,30.6.1987,27,12-14

ověření platnosti volby posl.Chrobáka

návrh MIV T 38

6.ČNR,30.6.1987,-,14

slib posl.: Chrobák

13.ČNR,20.12.1988,71,15-16

ověření platnosti volby posl.Pázlera

návrh MIV T 95

13.ČNR,20.12.1988,-,16

slib posl.: Pázler

14.ČNR,28.3.1989,81,13-44

schválení návrhu posl.Kempného a dalších na vyd.zákona ČNR o poslancích ČNR T 102

společ.zpráva T 103

15.ČNR,22.6.1989,89,9-12

ověření platnosti volby posl.Urbánka, Klímy, Pochové, Prudíka

návrh MIV T 115

15.ČNR,22.6.1989,-,12-13

slib posl.: Urbánek, Klíma, Pochová, Prudík

16.ČNR,31.10.a1.11.1989,96,14-15

ověření platnosti volby posl.Manhartové

návrh MIV T 129

16.ČNR,31.10.1989,-,16

slib posl.: Manhartová

 

19.ČNR,28.12.1989,135,8-18

vyslovení souhlasu s návrhem posl.FS na vyd.úst.zákona, kt.se mění úst.zákon č.143/1968 Sb., o československé federaci T FS 227

návrh ÚPV T 162

19.ČNR,28.12.1989,136,8-18

vyslovení souhlasu s návrhem posl.FS na vyd.úst.zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů T FS 228

návrh ÚPV T 163

20.ČNR,6.2.1990,137,10-14

volba nových poslanců /rekonstrukce ČNR/

návrh T 165

20.ČNR,6.2.1990,-,14-16

slib nových poslanců

20.ČNR,6.2.1990,148,42-43

rehabilitace býv.poslanců ČNR

21.ČNR,13.2.1990,-,12-13

slib posl.: Kolomazníková

21.ČNR,13.2.1990,-,40-41

podnět posl.Chudoby ve věci podmínek pro poslaneckou činnost

21.ČNR,13.2.1990,153,87-89

volba posl. Syky

21.ČNR,13.2.1990,-,89-90

slib posl.: Syka

22.ČNR,22.2.1990,160,11-13

volba posl. Otruby

22.ČNR,22.2.1990,-,13

slib posl.:Otruba

23.ČNR,5.a6.3.1990,168,186-187

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu ústav.zákona ČNR o počtu poslanců ČNR T 177

návrh T 177

23.ČNR,5.a6.3.1990,168,186-187

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu úst.zákona ČNR o slibu poslance ČNR, čl.vl.ČR a posl.NV T 184

návrh T 180

24.ČNR,13.3.1990,173,8-10

volba posl.Hynkové

24.ČNR,13.3.1990,-,10-11

slib posl.: Hynková

24.ČNR,13.3.1990,175,39-40

schválení T 184

společ.zpráva T 192

24.ČNR,13.3.1990,176,41-42

schválení T 177

společ.zpráva T 193

25.ČNR,28.3.1990,185,24-26

volba posl.Bursíka

25.ČNR,28.3.1990,-,26

slib posl.: Bursík

   
   

právníci

 

viz Advokacie

 
   
   

právo shromažďovací

 
   

25.ČNR,29.3.1990,189,108-110

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti NV při provádění někt.ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě T 197

návrh T 202

25.ČNR,30.3.1990,197,348-351

schválení T 197

společ.zpráva T 208

   
   

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY

Viz Vláda - jmenování, demise

   
   

PROHLÁŠENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ RADY, POSLANCŮ

1.ČNR,17.6.1986,-,38-42

projev př.ČNR k zahájení činnosti

4.ČNR,11.12.1986,21,11-14

podpora stanoviska FS ČSSR k Provolání Nejvyš.sovětu SSSR k parlamentům a národům světa v zájmu odvrácení jaderného nebezpečí

   
   

PROKURATURA

 
   

7.ČNR,27.10.1987,35,9-114

vzetí na vědomí zprávy gen.prokurátora ČSR o stavu socialistické zákonnosti

21.ČNR,13.2.1990,-,10

představení gen.prokurátora /Rychetský/

   
   

PRŮMYSL

 
   

9.ČNR,11.-12.4.1988,47,13-125

vzetí na vědomí zprávy vl.k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

26.ČNR,25.4.1990,-,96-100

interpelace posl.Holomka na min.výstavby ve věci Průmyslových staveb Brno

27.ČNR,17.a18.5.1990,220,229-234

souhlas s odpovědí min.výstavby na interpelaci posl.Holomka

   
   

PŘEDSEDNICTVO

 
   

1.ČNR,17.6.1986,3,17

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 15.5.do 17.6.1986 T 5

1.ČNR,17.6.1986,4,17-26

volba př.ČNR: Kempný; mpř.: Voleník, Jarošová, Burský, Kaňa; čl.P ČNR: Anděl, Běžel, Černá, Hálková, Hambalčíková, Koláčný, Kotvald, Mečl, Mohorita, Mrázek, Němcová, Alois Olšan, Přibyl, Reinberg, Rosický, Skoupý, Škoda, Švrček, Uřičář, Vacík

návrh T 2

2.ČNR,3.7.1986,8,104

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 17.6.do 3.7.1986 T 7

3.ČNR,20.10.1986,15,84

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 3.7.do 20.10.1986 T 19

4.ČNR,11.12.1986,20,114

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 21.10.do 1012.1986 T 26

5.ČNR,30.3.1987,26,130

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 11.12.1986 do 30.3.1987 T 30

6.ČNR,30.6.1987,28,14-15

volba mpř.ČNR: Vondruška

návrh T 31

6.ČNR,30.6.1987,34,85

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 30.3.do 30.6.1987

7.ČNR,27.10.1987,38,117-118

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 30.6.do 27.10.1987 T 45

8.ČNR,22.12.1987,39,13

uvolnění Mohority z funkce člena P ČNR

návrh T 50

8.ČNR,22.12.1987,44,13-14

volba mpř.ČNR: Krč

návrh T 51

8.ČNR,22.12.1987,46,123

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 27.10.do 22.12.1987 T 49

9.ČNR,12.4.1988,51,133-134

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 22.12.1987 do 11.4.1988 T 60

10.ČNR,21.4.1988,55,69-70

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 12.do21.4.1988 T 64

11.ČNR,27.a28.4.1988,66,231

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 21.4.do 27.6.1988 T 77

12.ČNR,1.11.1988,70,152

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 28.6.do 1.11.1988 T 87

13.ČNR,20.12.1988,79,167

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 1.11.do 20.12.1988 T 94

14.ČNR,28.3.1989,88,218-219

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 20.12.1988 do 28.3.1989 T 99

15.ČNR,22.6.1989,95,136-137

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 28.3.do 22.6.1989 T 120

16.ČNR,31.10.a1.11.1989,108,196

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 22.6. do 31.10.1989 T 133

17.ČNR,18.12.1989,110,11-12

odvolání př.ČNR Kempného na vlastní žádost

17.ČNR,18.12.1989,111,12-29

volba př.ČNR: Šafařík

17.ČNR,18.12.1989,112,29-32

odvolání mpř.ČNR: Vondruška, Jarošová, Krč, Burský; čl.PČNR: Vacík, Olšan, Běžel, Skoupý, Hálková, Hambalčíková

17.ČNR,18.12.1989,113,30

odvolání čl.PČNR: Němcová

17.ČNR,18.12.1989,114,32-52,54-57

volba mpř.ČNR: Rosický, Uřičář; čl.PČNR: Štěpánek, Hrabaň, Herrgesell, Anděl, Meier, Domas, Pochová, Krubl, Krystyník, M.Němec, Stiborová, Voleská

18.ČNR,19.12.1989,128,148-197

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 1.11.do 18.12.1989 T 153

18.ČNR,19.12.1989,133,198-199

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 18.do 19.12.1989

19.ČNR,28.12.1989,-,25

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 19.do 28.12.1989

20.ČNR,6.2.1990,138,16-19

odvolání mpř.ČNR:Rosický, Uřičář; čl.PČNR: Mečl, Kotvald, Švrček, Voleská

20.ČNR,6.2.1990,139,21

stanovení počtu čl.PČNR /27/

20.ČNR,6.2.1990,141,22-33,49-50

volba mpř.: M.Kraus, Moserová, Šlouf; př.výborů: Peška, Přibyl, Vondráček; dalších čl.PČNR: Adámek, Kalvoda, Kovalčuk, Röschová

20.ČNR,6.2.1990,149,43-44

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 28.12.1989 do 6.2.1990 T 164+dodatek

21.ČNR,13.2.1990,158,94-95

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 6.do13.2.1990 T 169

23.ČNR,5.a6.3.1990,172,217-218

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 22.2.do 5.3.1990 T 182

24.ČNR,13.3.1990,179,54-87

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 6.do 13.3.1990 T 189

25.ČNR,29.3.1990,193,276

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 13.do 28.3.1990 T 204

26.ČNR,25.4.1990,209,199-201

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 30.3.do 25.4.1990 T 217

27.ČNR,17.a18.5.1990,221,247-248

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 25.4.do 17.5.1990 T 229

   
   

PŘESTUPKY

 
   

14.ČNR,28.3.1989,83,63-73

schválení zákon.opatření PČNR o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku T 106

zpráva př.ČNR T 107

18.ČNR,19.12.1989,122,138-139

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu posl.Anděla a dalších na vyd.zákona ČNR, kt. se zrušuje zákon. opatření PČNR č.17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku T 154

návrh T 156

18.ČNR,19.12.1989,123,139

schválení T 154

zpráva ÚPV T 160

18.ČNR,19.12.1989,125,140-142

vrácení vl.n.zákona ČNR o přestupcích T 141

návrh T 157

20.ČNR,6.2.1990,146,41-42

schválení zákon.opatření PČNR č.10/1990 Sb., o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů ČSR T 158

26.ČNR,25.4.1990,199,121-122

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o přestupcích T 228

návrh T 221

27.ČNR,17.a18.5.1990,210,23-40

schválení T 228

společ.zpráva T 240

   
   

PUBLIKACE

 

viz Nakladatelství a vydavatelství

 
   


Přihlásit/registrovat se do ISP