SBÍRKA ZÁKONŮ

 
   

18.ČNR,19.12.1989,119,111-118

schválení vl.n.zákona ČNR o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů ČSR ve Sbírce zákonů T 125

společ.zpráva T 137

   
   

sdružení občanská

 
   

22.ČNR,22.2.1990,-,105-106

podnět posl.Krumera na vl. ve věci společenských a zájmových organizací

   
   

schůze české národní rady

   

26.ČNR,25.4.1990,-,119-120

návrh na zjednodušení přístupu hostí na schůze ČNR

   
   

SOUDNICTVÍ

 
   

3.ČNR,20.10.1986,13,80-81

zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 17

3.ČNR,20.10.1986,14,82-83

volba někt.soudců z povolání

návrh T 18

4.ČNR,11.12.1986,18,111-112

zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 24

4.ČNR,11.12.1986,19,112-113

volba někt.soudců z povolání

návrh T 25

5.ČNR,30.3.1987,24,126-127

zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 27

5.ČNR,30.3.1987,25,127-129

volba někt.soudců z povolání

návrh T 28

6.ČNR,30.6.1987,32,82-83

zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 37

6.ČNR,30.6.1987,33,83-85

volba někt.soudců z povolání

návrh T 33

7.ČNR,27.10.1987,36,114-115

zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 43

7.ČNR,27.10.1987,37,115-117

volba někt.soudců z povolání

návrh T 44

8.ČNR,22.12.1987,44,120-121

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 47

8.ČNR,22.12.1987,45,121-123

volba někt.soudců z povolání

návrh T 48

9.ČNR,12.4.1988,49,129-130

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 62

9.ČNR,12.4.1988,50,131-133

volba někt.soudců z povolání

návrh T 63

11.ČNR,27.a28.4.1988,61,123

zproštění JUDr.K.Kejzlara funkce př.Nejvyš.soudu ČSR

návrh T 81

11.ČNR,27.a28.4.1988,62,124-125

volba př.Nejvyš.soudu ČSR: JUDr.J.Marek

11.ČNR,27.a28.4.1988,63,126-127

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 75

11.ČNR,27.a28.4.1988,64,127-129

volba někt.soudců z povolání

návrh T 76

12.ČNR,1.11.1988,68,149-150

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 85

12.ČNR,1.11.1988,69,150-152

volba někt.soudců z povolání

návrh T 86

13.ČNR,20.12.1988,77,163-164

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 92

13.ČNR,20.12.1988,78,164-167

volba někt.soudců z povolání

návrh T 93

14.ČNR,28.3.1989,85,213-214

volba mpř.Nejvyš.soudu ČSR: JUDr.L.Fajstavr

14.ČNR,28.3.1989,86,215-216

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 109

14.ČNR,28.3.1989,87,216-218

volba někt.soudců z povolání

návrh T 110

15.ČNR,22.6.1989,92,98-99

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 119

15.ČNR,22.6.1989,93,99-102

volba někt.soudců z povolání

návrh T 121

16.ČNR,31.10.a1.11.1989,101,167-168

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 131

16.ČNR,31.10.a1.11.1989,102,168-170

volba někt.soudců z povolání

návrh T 132

18.ČNR,19.12.1989,126,143-144

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 148

18.ČNR,19.12.1989,127,144-146

volba někt.soudců z povolání

návrh T 152

20.ČNR,6.2.1990,142,35-36

zproštění Marka funkce př.Nejvyš.soudu ČSR na vlastní žádost

20.ČNR,6.2.1990,143,37-38

zproštění soudce z povolání soudcovské funkce

návrh T 166

20.ČNR,6.2.1990,144,38-39

volba soudce Nejvyš.soudu ČSR /Mokrý/

20.ČNR,6.2.1990,145,40-41

volba př.Nejvyš.soudu ČSR: JUDr.A.Mokrý

23.ČNR,5.3.1990,-,127

otázka posl.Laštůvky na min.spravedlnosti ve věci zbavení někt.soudců práva rozhodovat

23.ČNR,5.a6.3.1990,167 ,144-145

vzetí na vědomí odpovědi min.spravedlnosti na otázku posl.Laštůvky

24.ČNR,13.3.1990,178,44-54

souhlasí s návrhem na vyd.zákona, kt.se mění zákon č.36/1964 Sb., o organizaci soudů a volbách soudců

návrh T 188

25.ČNR,29.-30.3.1990,195,243-245, 306-314

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 203

25.ČNR,30.3.1990,196,314-347

volba někt.soudců z povolání

návrh T 187

26.ČNR,25.4.1990,205,166-167

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 212

26.ČNR,25.4.1990,206,167-189

volba někt.soudců z povolání

návrh T 213

26.ČNR,25.4.1990,207,189-191

zproštění Fajstavra funkce mpř.Nejvyš.soudu ČSR

návrh T 214

27.ČNR,17.a18.5.1990,217,201-202

zproštění někt. soudců z povolání soudcovské funkce

návrh T 232

27.ČNR,17.a18.5.1990,218,203-219

volba někt.soudců z povolání

návrh T 230

27.ČNR,17.a18.5.1990,219,219-226

volba mpř.Nejvyššího soudu: JUDr.L.Ševčík

návrh T 231

   
   

SPORT

 
   

22.ČNR,22.2.1990,-,96-97

otázka posl.Roty na vl. ve věci hromadných tělovýchovných vystoupení

22.ČNR,22.2.1990,-,105-106

podnět posl.Krumera na vl. ve věci dotací pro tělovýchovu

22.ČNR,22.2.1990,-,108

podnět posl.Mikana na vl. ve věci dotací pro tělovýchovu

23.ČNR,5.a6.3.1990,167 ,136

vzetí na vědomí odpovědi min.financí na podněty týkající se dotací pro tělovýchovu

   
   

SPRÁVA OBCÍ A MĚST

 
   

11.ČNR,27.a28.4.1988,59,84-110

schválení vl.n.zákona ČNR, kt.se mění a doplň.zákon o národních výborech T 71

společ.zpráva T 72

16.ČNR,31.10.a1.11.1989,100,32-165

vzetí na vědomí zprávy vl.o rozvoji hl.m.Prahy

21.ČNR,13.2.1990,-,54-55

podnět posl.Juráska na vl. ve věci udělení statutu lázeňského města Karlovým Varům

22.ČNR,22.2.1990,-,91-93

podnět posl.Röschové na vl. ve věci postavení Plzně

23.ČNR,5.a6.3.1990,-,149-153

žádost posl.Juráska o odpověď na podnět

25.ČNR,29.3.1990,189,108-110

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti NV při provádění někt.ustanovení zákona o hospodaření s nebytovými prostory T 195

návrh T 202

25.ČNR,29.3.1990,189,108-110

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti NV při provádění někt.ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

T 197

návrh T 202

25.ČNR,30.3.1990,197,348-351

schválení T 197

společ.zpráva T 208

26.ČNR,25.4.1990,-,94-96

podnět posl.Hakla na vl. ve věci samostatné působnosti obcí a měst

26.ČNR,25.4.1990,-,104-105

interpelace posl.Dondové na vl. ve věci rehabilitace Žatce

27.ČNR,17.a18.5.1990,220,237

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Dondové

   
   

SPRÁVA STÁTNÍ

 
   

3.ČNR,20.10.1986,9,13-27

schválení vl.n.zákona ČNR o České zemědělské a potravinářské inspekci T 9 společ.zpráva T 20

3.ČNR,20.10.1986,10,26-45

schválení vl.n.zákona o České obchodní inspekci T 10

společ.zpráva T 21

 

 

 

 

3.ČNR,20.10.1986,11,46-61

schválení vl.n.zákona ČNR, kt.se doplň.zákon č. 40/1956 Sb., o stát. ochraně přírody, ve zn.zákona ČNR č.96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a stát. správě lesního hospodářství T 11

společ.zpráva T 22

5.ČNR,30.3.1987,23,100-126

schválení vl.n.zákona o státní památkové péči T 8

společ.zpráva T 29

8.ČNR,22.12.1987,43,108-120

schválení vl.n.zákona ČNR o působnosti orgánů veterinární péče ČSR T 41

společ.zpráva T 42

10.ČNR,21.4.1988,52,7-40

schválení vl.n.zákona ČNR o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů stát.správy ČSR T 67

společ.zpráva T 66

10.ČNR,21.4.1988,53,40-56

schválení vl.n.zákona ČNR o provádění hornické činnosti, o výbušninách a o stát.báňské správě T 54

společ.zpráva T 58, dodatek T 65

10.ČNR,21.4.1988,54,56-69

schválení vl.n.zákona ČNR o provádění geologických prací a působnosti Českého geologického úřadu T 55

společ.zpráva T 59, dodatek T 68

11.ČNR,27.a28.4.1988,58,75-84

schválení vl.n.zákona ČNR o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení T 73

společ.zpráva T 74

18.ČNR,19.12.1989,118,101-111

schválení vl.n.zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.40/1972 Sb., o působnosti orgánů ČSR v oblasti sociálně ekonomických informací T 113

společ.zpráva T 138

18.ČNR,19.12.1989,121,119-137

schválení vl.n.zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů stát.správy ČSR, v jejichž čele stojí čl.vl.ČSR T 146

společ.zpráva T 147

18.ČNR,19.12.1989,134,118

zkrácení zákon.lhůty k projednání T 146

návrh T 151

20.ČNR,6.2.1990,147,41-42

schválení zákon.opatření PČNR č.9/1990 Sb., kt.se mění zákon ČNR č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů stát.správy ČSR, ve z.zákona ČNR č.60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů stát.správy ČSR a zákona ČNR č.173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů stát.správy ČSR, v jejichž čele stojí čl.vl.ČSR T 159

21.ČNR,13.2.1990,-,36

otázka posl.Mikana na vl. ve věci obsazování funkcí ve stát.správě

23.ČNR,5.3.1990,-,126

otázka posl.Laštůvky na př.vl. ve věci svrchovanosti stát.orgánů nad zdroji území ČR

25.ČNR,29.3.1990,189,108-110

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o někt. opatřeních týkajících se působnosti ministerstev ČR T 199

návrh T 202

25.ČNR,29.3.1990,192,269-275

schválení T 199

společ.zpráva T 210

26.ČNR,25.4.1990,199,121-122

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o změnách v organizaci a působnosti ministerstev ČR T 227

návrh T 221

26.ČNR,25.4.1990,202,143-151

schválení T 199

společ.zpráva T 218

27.ČNR,17.a18.5.1990,213,58-69

schválení T 227

společ.zpráva T 239

   
   

stálé komise předsednictva české národní rady

viz Komise

 
   
   

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

 
   

6.ČNR,30.6.1987,31,16-82

schválení stát.závěrečného účtu ČSR a závěrečných účtů stát.fondů ČSR za r.1986 T 35

zpráva VPR T 36

11.ČNR,27.a28.4.1988,57,13-74

schválení stát.závěrečného účtu ČSR a závěrečných účtů stát.fondů ČSR za r.1987 T 78

zpráva VPR T 79

15.ČNR,22.6.1989,91,14-97

schválení stát.závěrečného účtu ČSR a závěrečných účtů stát.fondů ČSR za r.1988 T 117

zpráva VPR T 118

16.ČNR,31.10a1.11.1989,106,180-195

vzetí na vědomí odpovědí čl.vl.na otázky a podněty posl.přednesené při projednávání T 117 na 15.schůzi ČNR

26.ČNR,25.4.1990,-,109-111,192-193

podnět posl.Hrabaně na vl. ve věci státního závěrečného účtu za r. 1989; odpověď min.financí

   
   

symboly státní

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,58

podnět posl.Kříže na vl. ve věci moravské a slezské autenticity

21.ČNR,13.2.1990,151,92

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu posl. Fleyberka a dalších na vyd.zákona ČNR o stát.znaku, stát.vlajce a stát.pečeti ČR T 173

návrh T 168

22.ČNR,22.2.1990,157,35-81

přerušení projednávání T 173

23.ČNR,5.a6.3.1990,166,185-186

vzetí zpět T 173

23.ČNR,5.a6.3.1990,168,186-187

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu ústav.zákona ČNR o stát symbolech T 178

návrh T 180

23.ČNR,5.a6.3.1990,168,186-187

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o používání stát.znaku a stát.vlajky ČR T 185

návrh T 180

23.ČNR,5.a6.3.1990,168,186-187

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu posl.Adama na vyd.ústav.zákona ČNR o změně názvu ČSR na ČR a o určení jejího stát.znaku T 181

návrh T 180

24.ČNR,13.3.1990,181,12-21

schválení T 178

společ.zpráva T 179

24.ČNR,13.3.1990,182,21-39

schválení T 185

společ.zpráva T 191

25.ČNR,30.3.1990,-,360-361

nápis na prezidentské standartě

   
   

ŠKOLSTVÍ

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,53-54

podnět posl.Vondráčka na vl. ve věci školské soustavy

21.ČNR,13.2.1990,-,56-57

podnět posl.Liškové na vl. ve věci novely zákona č.29/1984 Sb.

22.ČNR,22.2.1990,-.88-89

podnět posl.Kovalčuka na min.školství ve věci nedostatku vysokoškolských učebnic

22.ČNR,22.2.1990,-,89-90

podnět posl.Vondráčka na min.školství ve věci informací o záměrech resortu

22.ČNR,22.2.1990,-,100-102

podnět posl.Anděla na vl. ve věci změny zákona č.29/1984 Sb.

23.ČNR,5.a6.3.1990,167,158-172

vzetí na vědomí odpovědí min.školství na podněty poslanců týkající se školství

25.ČNR,29.3.1990,194,300-301

vzetí na vědomí podnětů posl.Kovalčuka na min. školství ve věci mateřských škol; lidových škol umění

26.ČNR,25.4.1990,-,103-104

podnět posl.Berenreitera na min.školství ve věci založení Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

26.ČNR,25.4.1990,-,117-118

podnět posl.Kříže na vl. ve věci výuky astronomie

27.ČNR,17.a18.5.1990,220,235

urgence odpovědi min.školství na interpelaci posl.Prudíka ve věci postgraduálního a rekvalifikačního studia učitelů T 220

   


Přihlásit/registrovat se do ISP