VEŘEJNÁ BEZPEČNOST

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,49,80

podnět posl.Pavely na vl. ve věci Pomocné stráže VB; odpověď min.vnitra

21.ČNR,13.2.1990,-,61-65,81

podnět posl.Dohnala na vl. ve věci zajišťování veřejného pořádku; odpověď min.vnitra

25.ČNR,29.3.1990,194,292-293

vzetí na vědomí podnětu posl.Hubálka na min.vnitra ve věci posílení pořádkové služby příslušníky armády

   
   
   

VĚDA

 
   

5.ČNR,30.3.1987,22,11-100

vzetí na vědomí zprávy vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených vládou ČSR

   
   

vězeňství

 
   

19.ČNR,28.12.1989,-,18-25

zpráva min.spravedlnosti o situaci v nápravně výchovných ústavech ČSR

26.ČNR,25.4.1990,-,69-72

podnět posl.Krejčího na min.spravedlnosti ve věci situace ve věznicích

   
   

VLÁDA - JMENOVÁNÍ, DEMISE

   

2.ČNR,3.7.1986,-,6-7

představení nově jmenované vlády

2.ČNR,3.7.1986,7,9-104

schválení programového prohlášení vlády; vyslovení důvěry vládě

12.ČNR,1.11.1988,67,13-148

vzetí na vědomí zprávy vl. o kontrole plnění programového prohlášení

17.ČNR,18.12.1989,-,7

představení rekonstruované vlády

18.ČNR,19.12.1989,-,15-62

problematika tvorby programového prohlášení vlády

20.ČNR,6.2.1990,-,33-35

představení nově jmenované vlády

23.ČNR,5.a6.3.1990,165,11-121, 132,182-185

vzetí na vědomí zprávy vl.o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

26.ČNR,25.4.1990,-,19-28

vystoupení př.vl. k projektu ekonomické reformy

   
   

VLÁDA - ČINNOST

 
   

14.ČNR,28.3.1989,-,220-224

odpověď min.spravedlnosti na podněty posl.Mečla a Kubáta ve věci přípravy obecně závazných předpisů při přestavbě hospodářství

21.ČNR,13.2.1990,-,14-18,80-81

otázka posl.Adámka na vl. ve věci kádrové výměny; odpověď min.vnitra

21.ČNR,13.2.1990,-,23-25,80-81

otázka posl.Anděla na vl. ve věci předpokládaných aktivit vlády; odpověď min.vnitra

21.ČNR,13.2.1990,-,26-34,80-81

podnět posl.Adama na vl. ve věci budoucí činnosti vlády; odpověď min.vnitra

27.ČNR,17.a18.5.1990,214,69-135

vzetí na vědomí zprávy o činnosti vlády ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

zpráva

   
   
   
   

VODOHOSPODÁŘSTVÍ

 
   

9.ČNR,12.4.1988,48,125-129

schválení vl.n.ústavního zákona ČNR o souhlasu ke změnám hranic ČSR na hraničních vodních tocích s PLR T 57

společ.zpráva T 61

23.ČNR,5.3.1990,-,124-125

otázka posl.Hakla na vl. ve věci budování vodárenské nádrže na říčce Bělé

25.ČNR,28.3.1990,188,96,97

vzetí na vědomí odpovědi min.život.prostředí na otázku posl.Hakla

25.ČNR,29.3.1990,194,281-283

vzetí na vědomí interpelace posl.Chudoby na min. život.prostředí ve věci vodohospodářských úprav jižní Moravy

26.ČNR,25.4.1990,198,46-49

souhlas s odpovědí min.život.prostředí na interpelaci posl.Chudoby

   
   

volby do zákonodárných sborů

   

19.ČNR,28.12.1989,135,8-18

vyslovení souhlasu s návrhem posl.FS na vyd.úst.zákona, kt.se mění úst.zákon č.143/1968 Sb., o československé federaci T 227

návrh ÚPV T 162

19.ČNR,28.12.1989,136,8-18

vyslovení souhlasu s návrhem posl.FS na vyd.úst. zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů T FS 228

návrh ÚPV T 163

21.ČNR,13.2.1990,151,92

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu posl.Adama a dalších na vyd.zákona ČNR o volbách do ČNR T 171

návrh T 168

23.ČNR,5.a6.3.1990,168,186-187

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu úst.zákona ČNR o volebním období ČNR T 183

návrh T 180

23.ČNR,5.a6.3.1990,170,191-216

schválení T 171

společ.zpráva T 172, T 172a

24.ČNR,13.3.1990,177,42-43

schválení T 183

společ.zpráva T 194

   
   

VÝBORY

 
   

1.ČNR,17.6.1986,1,13-14

volba předsedy a členů MIV: Voleník; Černá, Fleyberk, Hofman, Chýlek, Kaňa, Kocurová Mohorita, Marie Svobodová, Šebor

návrh T 1

1.ČNR,17.6.1986,6,27-37

zřízení výborů, volba předsedů a členů

návrh T 4

6.ČNR,30.6.1987,29,15

volba př.MIV: Vondruška

návrh T 32

6.ČNR,30.6.1987,30,15-16

uvolnění Horčíka z VNVN; volba Chrobáka doVPS, Šrámka do VŠV

návrh T 34

8.ČNR,22.12.1987,41,14

uvolnění Vondrušky z funkce př.MIV; volba př.MIV: Krč

11.ČNR,27.a28.4.1988,55,12-13

volba Horčíka do VNVN, Junga do ZSV, Klusáka do ÚPV

návrh T 80

13.ČNR,20.12.1988,72,17-18

volba Pázlera do VKV; uvolnění Jirečka z ZSV, Mohority z VKV

návrh T 96

15.ČNR,22.6.1989,90,13-14

volba Klímy do VZV, Prudíka do VOSD, Pochové do VKV

návrh T 116

16.ČNR,31.10.a1.11.1989,97,16-17

volba Manhartové do VPS

17.ČNR,18.12.1989,112,29-32

odvolání př.výborů

17.ČNR,18.12.1989,114,32-52,54-59

volba př.výborů MIV - Štěpánek, VPR - Hrabaň, VNVN - Herrgesell, VPS - Anděl, VZV - Meier, ZSV - Domas, VKV - Pochová

20.ČNR,6.2.1990,138,16-18

odvolání př.výborů: Rosický z VŠV, Mečl z ÚPV, Kaňa z VOSD

20.ČNR,6.2.1990,141,22-33

volba př.: ÚPV - Peška, VOSD - Přibyl,

VŠV - Vondráček

21.ČNR,13.2.1990,152,84-86

volba čl.výborů

návrh T 167

21.ČNR,13.2.1990,154,95-96

volba Syky do ZSV

21.ČNR,13.2.1990,159,96-97

zřízení výboru ČNR pro životní prostředí

22.ČNR,22.2.1990,162,29-30

změny ve složení výborů

návrh T 175

22.ČNR,22.2.1990,163,30-34

volba př.VŽP: Krubl

24.ČNR,13.3.1990,174,11

volba Hynkové do VŠV

25.ČNR,28.3.1990,186,27

volba Bursíka do VZV

   
   

výročí

 
   

27.ČNR,17.a18.5.1990,222,248-266

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu skup. poslanců na vyd.zákona ČNR o prohlášení 6.7., dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

27.ČNR,17.a18.5.1990,223,266-272

schválení návrhu skup. poslanců na vyd.zákona ČNR o prohlášení 6.7., dne upálení Mistra Jana Husa, za státní svátek ČR

   
   

VÝSTAVBA

 
   

22.ČNR,22.2.1990,-,109

otázka posl.Moserové na vl. ve věci bezbariérových staveb

25.ČNR,28.3.1990,188,40,52

vzetí na vědomí odpovědi min.zdravotnictví na otázku posl.Moserové

VÝSTAVY

 
   

22.ČNR,22.2.1990,-,96

otázka posl.Rota na vl. ve věci záměru uspořádání výstavy v r. 1991

   
   

výzkum veřejného mínění

   

21.ČNR,13.2.1990,-,65-73,81-82

podnět min.obchodu k provedení průzkumu názoru občanů

   
   

VZTAHY VLASTNICKÉ

 
   

21.ČNR,13.2.1990,-,47-48

otázka posl.Kasala ve věci podávání žádostí o navrácení majetku

25.ČNR,28.3.1990,188,88-89

vzetí na vědomí odpovědi min.financí na otázku posl. Kasala

25.ČNR,29.3.1990,194,291

vzetí na vědomí podnětu posl.Karase na vl. ve věci revize majetku býv.komunistických funkcionářůPřihlásit/registrovat se do ISP