Vláda České socialistické republiky*

(* Rekonstrukce vlády provedena 5. 12. 1989)

 • Korčák Josef

předseda vlády

jmenován: 18.6.1986

demise: 20.3.1987

 • Adamec Ladislav

předseda vlády

jmenován: 20.3.1987

demise: 12.10.1988

 • Pitra František

předseda vlády

jmenován: 12.10.1988

demise: 5.2.1990

 • Pithart Petr

předseda vlády

jmenován: 6.2.1990

demise: 29.6.1990

 

 • Adam Milan

ministr školství, mládeže a

tělovýchovy

jmenován: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Adamec Ladislav

místopředseda vlády

jmenován: 18.6.1986

demise: 20.3.1987

 • Baudyš Antonín

místopředseda vlády

jmenován: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Baumruková Nasťa

ministryně práce a sociálních věcí

jmenována: 18.6.1986

demise: 21.4.1988

 • Boček Jaroslav

ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

jmenován: 12.10.1988

demise: 29.6.1990

 • Burešová Dagmar

ministryně spravedlnosti

jmenována: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Erbes Karel

ministr obchodu a cestovního ruchu

jmenován: 28.3.1989

demise: 5.12.1989

 • Hegenbart Rudolf

místopředseda vlády

jmenován: 8.5.1987

demise: 21.4.1988

 • Hojer Petr

ministr průmyslu

jmenován: 18.6.1986

demise: 29.6.1990

 • Horčík Zdeněk

místopředseda vlády

jmenován: 20.3.1987

demise: 21.4.1988

 

 

 

 • Hrazdíra Antonín

místopředseda vlády

jmenován: 6.2.1990

demise: 29.6.1990

ministr vnitra a životního prostředí

jmenován: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Jireček Václav

ministr vnitra a životního prostředí

jmenován: 21.4.1988

demise: 5.12.1989

 • Juliš Karel

ministr školství (ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

jmenován: 8.5.1987

demise: 12.10.1988

 • Jung Josef

ministr vnitra

jmenován: 29.6.1986

demise: 21.4.1988

 • Kalina František

ministr lesního a vodního hospodářství (ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu)

jmenován: 18.6.1986

demise: 12.10.1988

 • Kašpar Antonín

ministr spravedlnosti

jmenován: 18.6.1986

demise: 5.12.1989

 • Klener Pavel

ministr zdravotnictví a sociálních věcí

jmenován: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Klusák Milan

ministr kultury

jmenován: 18.6.1986

demise: 21.4.1988

 • Krč Zdeněk

místopředseda vlády

předseda České plánovací komise

jmenován: 18.6.1986

demise: 21.12.1987

 • Kukrál Stanislav

ministr

předseda Výboru lidové kontroly

jmenován: 5.12.1989

demise: 8.1.1990

 • Kymlička Milan

ministr kultury

jmenován: 21.4.1988

demise: 5.12.1989

 • Löbl Karel

ministr

jmenován: 18.6.1986

demise: 5.12.1989

 • Lukeš Milan

ministr kultury

jmenován: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Mišoň Petr

místopředseda vlády

jmenován: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Moldan Bedřich

ministr (ministr životního prostředí)

jmenován: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Motl Jan

ministr

předseda Výboru lidové kontroly

jmenován: 18.6.1986

demise: 5.12.1989

 

 • Motyčka Ludvík

ministr výstavby a stavebnictví

jmenován: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Nikodým Jiří

ministr financí (ministr financí, cen a mezd)

jmenován: 18.6.1986

demise: 29.6.1990

 • Polák Karel

ministr stavebnictví

jmenován: 18.6.1986

demise: 8.5.1987

 • Prokopec Jaroslav

ministr zdravotnictví (ministr zdravotnictví a sociálních věcí)

jmenován: 18.6.1986

demise: 5.12.1989

 • Ráb Josef

ministr obchodu (ministr obchodu a cestovního ruchu)

jmenován: 18.6.1986

demise: 28.3.1989

 • Sýkora Erich

ministr

jmenován: 12.10.1988

demise: 5.12.1989

 • Synková Jana

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

jmenována: 12.10.1988

demise: 5.12.1989

 • Šimek Vladimír

ministr

jmenován: 18.6.1986

demise: 12.10.1988

 • Šrámek František

místopředseda vlády

předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

jmenován: 18.6.1986

demise: 8.5.1987

 • Štěpová Vlasta

ministryně obchodu a cestovního ruchu

jmenována: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Tlapák Jaroslav

místopředseda vlády

jmenován: 18.6.1986

demise: 5.12.1989

 • Toman Miroslav

místopředseda vlády

předseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj

jmenován: 12.10.1988

demise: 6.2.1990

 • Urban Bohumil

místopředseda vlády

jmenován: 21.12.1987

demise: 12.10.1988

předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

jmenován: 21.4.1988

demise: 12.10.1988

 • Vaněk Ondřej

ministr zemědělství a výživy

jmenován: 18.6.1986

demise: 5.12.1989

 • Vávra Jaroslav

ministr stavebnictví (ministr výstavby a stavebnictví)

jmenován: 8.5.1987

demise: 5.12.1989

 • Vlasák František

místopředseda vlády

jmenován: 6.2.1990

demise: 29.6.1990

 • Vodehnal Jan

ministr zemědělství a výživy

jmenován: 5.12.1989

demise: 29.6.1990

 • Vondruška Milan

ministr školství

jmenován: 18.6.1986

demise: 8.5.1987

 • Zetková Jitka

ministryně

předsedkyně Výboru lidové kontroly

jmenována: 6.2.1990

demise: 29.6.1990

 

Vystoupení členů vlády na schůzích České národní rady

A D A M Milan

 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

   

18.ČNR,19.12.1989,62

k problematice tvorby programového prohlášení

23.ČNR,6.3.1990,158-170

odpovědi na podněty poslanců týkající se školství

26.ČNR,25.4.1990,135-137

odůvodnění T 196

27.ČNR,17.5.1990,87-89

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

A D A M E C Ladislav

 

předseda vlády

 
   

8.ČNR,22.12.1987,95-99

k T 46

9.ČNR,12.4.1988,115-122

ke zprávě vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

 

 

B O Č E K Jaroslav

 

ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

   

16.ČNR,1.11.1989,183-187

odpovědi na otázky a podněty poslanců přednesených při projednávání T 117 na 15.schůzi ČNR

21.ČNR,13.2.1990,74-78

odpověď na otázku posl.Vlacha ve věci těžby dřeva

26.ČNR,25.4.1990,195-196

odpověď na podnět posl.Kocurové ve věci těžby dřeva v Severomoravském kraji

   
   

B U R E Š O V Á Dagmar

 

ministryně spravedlnosti

 
   

18.ČNR,19.12.1989,112-113

odůvodnění T 125

19.ČNR,28.12.1989,18-21

zpráva o situaci v nápravně výchovných ústavech ČSR

23.ČNR,6.3.1990,141-144

odpověď na podněty ve věci rehabilitačního zákona

23.ČNR,6.3.1990,144-145

odpověď na otázku posl.Laštůvky ve věci zbavení někt.soudců práva rozhodovat

25.ČNR,30.3.1990,309-311

k T 203

25.ČNR,30.3.1990,331-338,340-341

k T 187

26.ČNR,25.4.1990,179-183

k T 213

27.ČNR,18.5.1990,166-169

k T 219

27.ČNR,18.5.1990,213-215

k T 230

27.ČNR,18.5.1990,223-224

k T 231

 

 

 

 

 

 

H O J E R Petr

 

ministr průmyslu

 
   

6.ČNR,30.6.1987,76-77

k T 35

9.ČNR,11.4.1988,13-33,112-115

zpráva vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu

12.ČNR,1.11.1988,141-143

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

15.ČNR,22.6.1989,104-108

odpověď na otázka posl.Škody ve věci výroby freonů

16.ČNR,1.11.1989,256-257

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

23.ČNR,6.3.1990,138-139

odpověď na otázku posl.Karase ve věci odpadů ze Spolany Neratovice

25.ČNR,28.3.1990,73-74

odpověď na podnět posl.Brychty ve věci stavu říčky Lomnice

25.ČNR,28.3.1990,75-77,79

odpověď na otázku posl.Karase ve věci úniku vod ze skládky odpadů z dolu Hájek

25.ČNR,28.3.1990,77-78

odpověď na podnět posl.Adama ve věci situace v Mitasce Praha

25.ČNR,29.3.1990,252-254

k T 190

26.ČNR,25.4.1990,39-40

odpověď na interpelaci posl.Čaji ve věci kontaminace půdy v Uherském Hradišti

   
   

H O R Č Í K Zdeněk

 

místopředseda vlády

 
   

10.ČNR,21.4.1988,8-17

odůvodnění T 67

   
   

H R A Z D Í R A Antonín

 

ministr vnitra a životního prostředí

místopředseda vlády

 
   

18.ČNR,19.12.1989,150-152

odpověď na interpelaci T 149

21.ČNR,13.2.1990,80-81

odpověď na otázku posl.Adámka ve věci kádrové výměny

21.ČNR,13.2.1990,80-81

odpověď na otázku posl.Anděla ve věci předpokládaných aktivit vlády

25.ČNR,28.3.1990,90-91

odpověď na podnět posl.Bedřicha ve věci změny režimu řešení a využití hraničního a zakázaného pásma

25.ČNR,28.3.1990,91

odpověď na podnět posl.Valtra ve věci koncepce civilní obrany

25.ČNR,28.3.1990,91-92

odpověď na otázku posl.Röschové ve věci rozpracovanosti dálnice Praha-Norimberk

25.ČNR,29.3.1990,251-252

k T 190

25.ČNR,29.3.1990,265-266

odůvodnění T 200

25.ČNR,29.3.1990,269-270

odůvodnění T 199

25.ČNR,30.3.1990,348-349

odůvodnění T 197

26.ČNR,25.4.1990,143-145

odůvodnění T 199

26.ČNR,25.4.1990,152-154

odůvodnění T 198

26.ČNR,25.4.1990,157-160,163

odůvodnění T 195

27.ČNR,17.5.1990,23-27,34

odůvodnění T 228

27.ČNR,17.5.1990,70-78

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

J I R E Č E K Václav

 

ministr vnitra a životního prostředí

 
   

11.ČNR,27.6.1988,70-72

odůvodnění T 78

11.ČNR,27.6.1988,84-94

odůvodnění T 71

14.ČNR,28.3.1989,74-91,194

zpráva vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

15.ČNR,22.6.1989,109-122

odpovědi na podněty poslanců vznesené při projednávání zprávy vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

15.ČNR,22.6.1989,119-122

odpověď na podněty a otázky poslanců vznesené při projednávání kontroly plnění programového prohlášení na 12.schůzi ČNR

   
   

J U L I Š Karel

 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

   

11.ČNR,28.6.1988,130-142,225-227

zpráva vl. o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

   
   

J U N G Josef

 

ministr vnitra

 
   

9.ČNR,12.4.1988,125-126

odůvodnění T 57

   
   

K A L I N A František

 

ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

   

11.ČNR,27.6.1988,69-70

odpověď na otázka posl.Mrázka ve věci nedostatku toaletního papíru v ČSR (vznesený při rozpravě k

T 78)

 

 

K A Š P A R Antonín

 

ministr spravedlnosti

 
   

7.ČNR,27.10.1987,49-58

ke zprávě gen.prokurátora o stavu socialistické zákonnosti

11.ČNR,27.6.1988,75-78

odůvodnění T 73

14.ČNR,28.3.1989,220-224

odpověď na podněty posl.Mečla a Kubáta ve věci přípravy obecně závazných předpisů při přestavbě hospodářství (vznesené na 12.schůzi ČNR)

16.ČNR,1.11.1989,254-256

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

 

 

K L E N E R Pavel

 

ministr zdravotnictví a sociálních věcí

   

22.ČNR,22.2.1990,62-67

odpověď na podnět posl.Sobotové ve věci zrušení zákona o umělém přerušení těhotenství

23.ČNR,6.3.1990,172-177

odpověď na podněty a otázky poslanců z oblasti zdravotnictví

25.ČNR,28.3.1990,38-39

odpověď na otázku posl.Kasala ve věci rozdílnosti mezd jednotlivých ÚNZ

25.ČNR,28.3.1990,39-40

odpověď na podnět posl.Němčíka ve věci sociálního systému a sociálního školství

25.ČNR,28.3.1990,40

odpověď na otázku posl.Moserové ve věci bezbariérových staveb

25.ČNR,28.3.1990,42,58

odpověď na podnět posl.Sobotové ve věci Jedličkova ústavu v Praze

25.ČNR,28.3.1990,42-43

odpověď na podnět posl.Kalvody ve věci Záchranné služby

25.ČNR,28.3.1990,45

odpověď na podnět posl.Mikana ve věci zdanění a omezení příjmů důchodů

25.ČNR,28.3.1990,47

odpověď na podnět posl.Loma ve věci situace ve zdravotnictví

25.ČNR,28.3.1990,48-49

odpověď na podnět posl.Biňovce a Němcové ve věci zabezpečení novinářů

25.ČNR,28.3.1990,49-50,59-60

odpověď na otázku posl.Henzla ve věci plánu dovozu léků

27.ČNR,17.5.1990,58-61,67-68

odůvodnění T 227

27.ČNR,18.5.1990,139-140,143

odůvodnění T 226

   
   

K L U S Á K Milan

 

ministr kultury

 
   

3.ČNR,20.10.1986,46-49

odůvodnění T 11

5.ČNR,30.3.1987,100-109

odůvodnění T 8

   
   

K O R Č Á K Josef

 

předseda vlády

   

1. ČNR,17.6.1986,18-20,101-103

odůvodnění T 2

2.ČNR,3.7.1986,10-31

programové prohlášení vl. ČSR

   
   

K R Č Zdeněk

 

místopředseda vlády a předseda České plánovací komise

   

4.ČNR,10.12.1986,15-34,109

odůvodnění T 13

 

 

K Y M L I Č K A Milan

 

ministr kultury

 
   

15.ČNR,22.6.1989,125-133

odpověď na otázky poslanců ve věci radiokomunikačních staveb v chráněných územích (vznesené při projednávání zprávy vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí na 14.schůzi ČNR)

15.ČNR,22.6.1989,130-132

odpověď na podnět posl.Zajebalové ve věci zásob knižní produkce (vznesený při projednávání rozpočtu na r. 1989 - T 90 - na 13.schůzi ČNR)

16.ČNR,31.10.1989,20-25

odůvodnění T 123

 

 

L U K E Š Milan

 

ministr kultury

 
   

18.ČNR,19.12.1989,171-173

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

25.ČNR,28.3.1990,69-70

k odpovědi na interpelaci posl. Adama na př.vl. ve věci zřízení ústředního památníku bojovníkům a obětem protinacistického odboje T 126

26.ČNR,25.4.1990,42-43

k T 126

27.ČNR,17.5.1990,83-86

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

M I Š O Ň Petr

 

místopředseda vlády

 
   

24.ČNR,13.3.1990,70

k T 189

25.ČNR,28.3.1990,86-87

odpověď na podnět posl.Lesáka na min.dopravy a spojů ve věci vydání poštovní známky ke 40.výročí smrti M.Horákové

27.ČNR,18.5.1990,239-240

k odpovědím na interpelace a otázky poslanců

 

 

M O L D A N Bedřich

 

ministr životního prostředí

 

18.ČNR,19.12.1989,119-122,

133-137

odůvodnění T 146

25.ČNR,28.3.1990,33-37

odpověď na interpelaci posl.Laštůvky ve věci ekologických problémů Severočeského kraje

25.ČNR,28.3.1990,92-93

odpověď na otázku posl.Kordiaka ve věci koncepce ochrany životního prostředí

25.ČNR,28.3.1990,93

k odpovědi min.průmyslu na podnět posl.Brychty ve věci stavu říčky Lomnice

25.ČNR,28.3.1990,93-94

odpověď na podnět posl.Matějky ve věci řešení problémů životního prostředí

25.ČNR,28.3.1990,94-952

odpovědi na podněty posl. Karase ve věci dolu Hájek a Spolany Neratovice

25.ČNR,28.3.1990,95

k odpovědi min.výstavby na podnět posl.Stříteckého ve věci devastace krajiny těžbou štěrkopísků

25.ČNR,28.3.1990,95-96

odpověď na podnět posl.Tvrdoně ve věci metalurgického závodu v Bruntále

25.ČNR,28.3.1990,96

odpověď na otázku posl.Hakla ve věci budování vodárenské nádrže na říčce Bělé

25.ČNR,28.3.1990,96-97

odpověď na podnět posl.Meiera ve věci hospodaření v národním parku Šumava

25.ČNR,29.3.1990,188

k T 190

25.ČNR,30.3.1990,354-355

informace o býv.budově ÚV KSČ

26.ČNR,25.4.1990,35-37

odpověď na interpelaci posl.Čaji ve věci kontaminace půdy v Uherském Hradišti

26.ČNR,25.4.1990,46-48

odpověď na interpelaci posl.Chudoby ve věci vodohospodářských úprav jižní Moravy

26.ČNR,25.4.1990,194-195

odpověď na interpelaci posl.Mikana ve věci dodržování ekologických norem

26.ČNR,25.4.1990,197198

k odpovědi na podnět posl.Černé ve věci spalovny Malešice

M O T Y Č K A Ludvík

ministr výstavby a stavebnictví

23.ČNR,6.3.1990,145-147

odpověď na podnět posl.Bedřicha ve věci památkové rezervace Český Krumlov

25.ČNR,28.3.1990,80-82,85

odpověď na podnět posl.Stíříteckého ve věci devastace krajiny těžbou

25.ČNR,28.3.1990,82-83

odpověď na otázku posl. Antony ve věci výstavby nemocnice na Košíku v Praze 4

25.ČNR,29.3.1990,249-250

k T 190

27.ČNR,18.5.1990,229-233

odpověď na interpelaci posl.Holomka ve věci Průmyslových staveb Brno

 

N I K O D Ý M Jiří

 

ministr financí, cen a mezd

 
   

4.ČNR,10.12.1986,46-56

odůvodnění T 15

6.ČNR,30.6.1987,17-29,79-80

odůvodnění T 35

8.ČNR,22.12.1987,15-35,100-102

odůvodnění T 46

11.ČNR,27.6.1988,13-29,72-73

odůvodnění T 78

12.ČNR,1.11.1988,137-139

odpověď na podnět posl.Mečla ve věci úpravy či zrušení vyhlášky FMF o sdružování prostředků socialistických organizací (vznesený na 11.schůzi k

T 71)

13.ČNR,20.12.1988,58-77,139-142

odůvodnění T 90

13.ČNR,20.12.1988,146-151

odůvodnění T 88

13.ČNR,20.12.1988,154-159

odůvodnění T 89

15.ČNR,22.6.1989,14-33,93-96

odůvodnění T 117

15.ČNR,22.6.1989,123-124

odpověď na podnět posl.Dohnalové ve věci devizových úvěrů (přednesený při projednávání zprávy o kontrole programového prohlášení na 12.schůzi ČNR)

15.ČNR,22.6.1989,124

odpověď na podnět posl.Lacinové ve věci dotací na akce "Z" (přednesený při pojednávání zprávy o kontrole programového prohlášení na 12.schůzi ČNR)

16.ČNR,1.11.1989,181-183

odpovědi na otázky a podněty poslanců přednesených při projednávání T 117 na 15.schůzi ČNR

18.ČNR,19.12.1989,63-68,80-83

odůvodnění T 122

18.ČNR,19.12.1989,88-92,99-100

odůvodnění T 144

18.ČNR,19.12.1989,101-105

odůvodnění T 113

21.ČNR,13.2.1990,78-80

odpověď na podnět posl.Hrabaně ve věci tvorby rozpočtu

23.ČNR,6.3.1990,134-136

odpovědi na otázky týkající se rozpočtu

23.ČNR,6.3.1990,136

odpovědi na otázky posl.Krumera a Mikana ve věci dotací pro tělovýchovu

23.ČNR,6.3.1990,137-138

odpověď na podnět posl.Moserové ve věci péče o zdravotně postižené občany

25.ČNR,28.3.1990,88-89

odpověď na otázku posl.Kasala ve věci žádostí o navrácení majetku

25.ČNR,29.3.1990,110-125,254-262

odůvodnění T 190

26.ČNR,25.4.1990,192-193

odpověď na podnět posl.Hrabaně ve věci stát.závěrečného účtu za r.1989

27.ČNR,17.5.1990,41-45

odůvodnění T 222

27.ČNR,17.5.1990,49-51,55-56

odůvodnění T 224

 

 

P I T H A R T Petr

 

předseda vlády

 
   

20.ČNR,6.2.1990,36-37

projev ke jmenování př.vl.ČSR

22.ČNR,22.2.1990,21-27

vystoupení k otázce české státnosti

23.ČNR,5.-6.3.1990,11-30,132

zpráva vl.ČR o stavu odvětví a území řízených vl.ČR

23.ČNR,6.3.1990,133

odpověď na podnět posl.Hubálka ve věci převedení majetku KSČ do rukou státu

23.ČNR,6.3.1990,133-134

odpověď na otázku týkající se vytvoření ČT, ČRo, ČTK a dalších

23.ČNR,6.3.1990,177-178

k odpovědi na otázku posl.Němcové ve věci prezentace dokumentů v novinách

25.ČNR,28.3.1990,100-101

odpověď na dotazy poslanců týkající se vytvoření ČT,ČRo, ČTK a dalších

25.ČNR,28.3.1990,101-102

informace o zřízení týdeníku Česká politika

25.ČNR,28.3.1990,102-105

k informaci min.obchodu o problematice cestovního ruchu v rámci projednávání odpovědí na podněty

26.ČNR,25.4.1990,19-28

vystoupení k projektu ekonomické reformy

26.ČNR,25.4.1990,44-45

odpověď na interpelaci posl.Křečka a Krumera ve věci situace v ČST

27.ČNR,17.5.1990,70,118

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

   
   

P I T R A František

 

předseda vlády

 
   

12.ČNR,1.11.1988,13-37,143-146

zpráva vl. o kontrole plnění programového prohlášení

14.ČNR,28.3.1989,140-148

ke zprávě vl. o rozvoji všestranné péče o životní prostředí

15.ČNR,22.6.1989,86-93

k T 117

16.ČNR,1.11.1989,174-175

k odpovědi na interpelaci posl. Adama na př.vl. ve věci zřízení ústředního památníku bojovníkům a obětem protinacistického odboje T 126

18.ČNR,19.12.1989,16-30,60-62

k problematice tvorby programového prohlášení

18.ČNR,19.12.1989,156-160

ke zprávě komise FS a ČNR pro vyšetření událostí 17.listopadu 1989

   
   

P R O K O P E C Jaroslav

 

ministr zdravotnictví a sociálních věcí

   

3.ČNR,20.10.1986,62-68

odůvodnění T 12

13.ČNR,20.12.1988,168-170

odpověď na podnět posl.M.Krause ve věci zdravotní a sociální problematiky

14.ČNR,28.3.1989,46-50,62

odůvodnění T 100

16.ČNR,1.11.1989,190-195

odpovědi na otázky a podněty poslanců přednesených při projednávání T 117 na 15.schůzi ČNR

16.ČNR,1.11.1989,253-254

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   
   

R Á B Josef

 

ministr obchodu a cestovního ruchu

   

3.ČNR,20.10.1986,27-30

odůvodnění T 10

8.ČNR,22.12.1987,105-106

odpověď na otázka posl.Šustrové ve věci zásobování uhlím v okrese Břeclav

11.ČNR,28.6.1988,112-117

odůvodnění T 69

12.ČNR,1.11.1988,139-141

ke zprávě vl. o plnění programového prohlášení

   

 

 

 

 

S Y N K O V Á Jana

 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

   

14.ČNR,28.3.1989,219

odpověď na podnět posl.Kadlčíkové ve věci řešení bytového problému mladé generace (vznesený při projednávání zprávy o kontrole programového prohlášení na 12.schůzi ČNR)

16.ČNR,31.10.1989,159-160

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

 

 

Š R Á M E K František

 

místopředseda vlády a předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

   

5.ČNR,30.3.1987,12-32,97-98

zpráva vl. o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8.pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do r. 2000 v odvětvích řízených vl. ČSR

 

 

Š T Ě P O V Á Vlasta

 

ministryně obchodu a cestovního ruchu

   

21.ČNR,13.2.1990,65-73

podnět min. obchodu k provedení průzkumu názoru občanů

22.ČNR,22.2.1990,119-122

informace o problematice zahraničních turistů

25.ČNR,28.3.1990,61-68,72-73

informace o problematice cestovního ruchu v rámci projednávání odpovědí na podněty z 23.schůze ČNR

   
   

T L A P Á K Jaroslav

 

místopředseda vlády

 
   

10.ČNR,21.4.1988,40-42

odůvodnění T 54

10.ČNR,21.4.1988,56-59

odůvodnění T 55

16.ČNR,1.11.1989,263

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

 

 

T O M A N Miroslav

 

místopředseda vlády a předseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj

   

13.ČNR,20.12.1988,19-49,134-138

zpráva vl. o úkolech stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na r. 1989

16.ČNR,31.10.1989,32-60,160-163

zpráva vl. o rozvoji hl.m. Prahy

18.ČNR,19.12.1989,141

k T 157

   
   

 

 
   

U R B A N Bohumil

 

místopředseda vlády a předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

   

9.ČNR,12.4.1988,111-112

odpověď na otázka posl.Karbaše ve věci zavedení jednorázových injekčních stříkaček v n.p. Gama České Budějovice (vznesený v rámci zprávy vl. k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu)

   
   

V A N Ě K Ondřej

ministr zemědělství a výživy

 
   

3.ČNR,20.10.1986,13-17

odůvodnění T 9

8.ČNR,22.12.1987,108-112,119

odůvodnění T 41

16.ČNR,1.11.1989,187-190

odpovědi na otázky a podněty poslanců přednesených při projednávání T 117 na 15.schůzi ČNR

   
   

V Á V R A Jaroslav

 

ministr výstavby a stavebnictví

 
   

6.ČNR,30.6.1987,78-79

k T 35

11.ČNR,27.6.1988,65-69

k T 78

15.ČNR,22.6.1989,82-86

odpověď na otázka posl.Matyáše ve věci investic do podniku DINASKA Svitavy a Inženýrské a průmyslové stavby Radotín (přednesen ve zpravodajské zpráve k T 117)

15.ČNR,22.6.1989,103-104

odpověď na otázka posl.Jehličky ve věci zajištění pracovních sil pro Ingstav Brno

16.ČNR,31.10.1989,156-158

ke zprávě vl. o rozvoji hl.m. Prahy

 

 

V L A S Á K František

 

místopředseda vlády

 
   

23.ČNR,6.3.1990,139-141

odpověď na podnět ve věci turistického kursu čsl.koruny (přednesený posl.Hrabaněm na 22.schůzi ČNR)

25.ČNR,29.3.1990,143-152,246-248

k T 190

27.ČNR,17.5.1990,78-83

ke zprávě o činnosti vl.ČR za období od 18.12.1989 do 15.5.1990

 

 

V O D E H N A L Jan

 

ministr zemědělství a výživy

 
   

25.ČNR,28.3.1990,30-32

odpověď na interpelaci posl.Dondové ve věci brigádníků na sklizeň chmele

25.ČNR,28.3.1990,98-99

odpověď na otázku posl.Chudoby ve věci zamýšleného zákona o družstevnictví

26.ČNR,25.4.1990,30-31

odpověď na interpelaci posl.Dondové věci brigádníků na sklizeň chmele

26.ČNR,25.4.1990,31-34,38-39

odpověď na interpelaci posl.Čaji ve věci kontaminace půdy v Uherském Hradišti

   
   

Z E T K O V Á Jitka

 

ministryně - předsedkyně Výboru lidové kontroly

   

21.ČNR,13.2.1990,63-65

informace o situaci v oblasti kontroly

23.ČNR,6.3.1990,147-148

odpověď na podněty posl. ve věci zdanění a omezení důchodů

27.ČNR,18.5.1990,241-246

odpověď na otázku posl.Loma ve věci majetku KSČ

 

 

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP