ČESKÁ NARODNÍ RADA 1990

VI. volební období

POZVÁNKA

na 1. - ustavující - schůzi České národní rady, která se koná v úterý 26. června 1990 v 9.00 hodin v budově České národní rady v Praze 1, Sněmovní ul. č. 4

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

NÁVRH POŘADU:

I.

Slib poslanců České národní rady

   

II.

Návrh na volbu komise poslanců ČNR na zjišťování výsledků hlasování na ustavující schůzi ČNR

   

III.

Návrh předsednictva ČNR na volební řád pro tajné hlasování na ustavující schůzi ČNR

   

IV.

Návrh na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru ČNR

   

V.

Návrh na volbu členů mandátového a imunitního výboru ČNR

   

VI.

Zpráva mandátového a imunitního výboru ČNR na ověření platnosti volby poslanců ČNR

   

VII.

Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 18. května 1990 do konání ustavující schůze ČNR

   

VIII.

Návrh na volbu předsedy ČNR

   

IX.

Návrh na stanovení počtu ověřovatelů předsednictva ČNR, počtu místopředsedů ČNR a počtu ověřovatelů ČNR

   

X.

Návrh na zřízení dalších výborů ČNR

   

XI.

Návrh na volbu místopředsedů ČNR, předsedů výborů ČNR a dalších členů předsednictva ČNR

   

XII.

Návrh na volbu ověřovatelů ČNR

   

XIII.

Návrh na volbu členů výborů ČNR

   

V Praze dne 19. června 1990

 

Jaroslav Šafařík v. r.

 

předseda České národní radyPřihlásit/registrovat se do ISP