ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

 

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 5. schůzi České národní rady, která se konáv úterý 9. října v 10.00 hodin a ve středu 10. října 1990 v budově České národní rady v Praze 1, Sněmovní 4

 

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

 

I.

Slib poslance České národní rady

   

II.

Změny ve složení výborů České národní rady

   

III.

Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

   

IV.

Vládní návrh zákona České národní rady o hlavním městě Praze (sněmovní tisk 31A)

   

V.

Vládní návrh zákona České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (sněmovní tisk 33)

   

VI.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

   

VII.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 6. září do 9. října 1990 (sněmovní tisk 59)

 

 

V Praze dne 30. září 1990

 

 

v z. Zdeněk Malík

 

předsedkyně České národní rady

 Přihlásit/registrovat se do ISP