ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

 

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 6. schůzi České národní rady, která se koná v úterý 30. října ve 12.45 a ve středu 31. října 1990 v budově České národní rady v Praze 1, Sněmovní 4

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

 

I.

Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR (tisk 80)

   

II.

Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce (tisk 81)

   

III.

Návrhy na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (tisky 69 a 72)

   

IV.

Žádost o souhlas ČNR se zahájením trestního stíhání soudkyně z povolání

   

V.

Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob (tisk 55)

   

VI.

Vládní návrh zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení (tisk 63)

   

VII.

Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR

   

VIII.

Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČR

   

IX.

Zpráva o činnosti předsednictva ČNR od 10. 10. do 30. 10. 1990 (tisk 84)

 

V Praze 22. října 1990

 

 

Dagmar Burešová v. r.

 

předsedkyně České národní rady

 Přihlásit/registrovat se do ISP