ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

 

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

 

na 7. schůzi České národní rady, která se koná ve čtvrtek 15. listopadu ve 13.00 hodin a v pátek 16. listopadu 1990 v budově České národní rady v Praze 1, Sněmovní 4

 

 

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

 

 

NÁVRH POŘADU:

  

I. Návrh usnesení České národní rady na vydání ústavního zákona o základních právech a svobodách (sněmovní tisk 91)
   
II. Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob (sněmovní tisk 55)
   
III. Vládní návrh zákona České národní rady o neperiodických publikacích (sněmovní tisk 52)
   
IV. Vládní návrh zákona České národní rady o místních poplatcích (sněmovní tisk 50)
   
V. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 31. října do 15. listopadu 1990 (sněmovní tisk 93)

 

 

V Praze 31. října 1990

 

 

  Dagmar Burešová v. r.
  předsedkyně České národní rady

 Přihlásit/registrovat se do ISP