ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

 

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 12. schůzi České národní rady, která se koná v pondělí 17. prosince 1990 v.10.00 hodin v úterý 18. prosince a ve středu 19. prosince v budově České národní rady v Praze 1, Sněmovní 4

 

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

 

I.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

   

II.

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

   

III.

Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice

   

IV.

Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

   

V.

Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

   

VI.

Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

   

VII.

Vládní návrh zákona České národní rady o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

   

VIII.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 14. prosince do 17. prosince 1990.

 

V Praze 13. prosince 1990

 

 

Dagmar Burešová v. r.

 

předsedkyně České národní rady

 Přihlásit/registrovat se do ISP