ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

 

VI. volební období

POZVÁNKA

 

na 14. schůzi České národní rady, která se koná ve středu 6. února v 9.00 hodin a ve čtvrtek 7. února 1991

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1

telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

 

I.

Zpráva předsedy vlády o dosavadním plnění programového prohlášení vlády České republiky a předpokladu jeho plnění v roce 1991

   

II.

Návrh na změny ve složení výborů České národní rady

   

III.

Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů

   

IV.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady z minulých schůzí ČNR

   

V.

Návrh poslance České národní rady Václava Moskala na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo zákon o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku

   

VI.

Návrh výboru České národní rady pro sociální politiku a zdravotnictví na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

   

VII.

Interpelace, otázky a podněty poslanců České národnír ady na členy vlády České republiky

   

VIII.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. ledna do 6. února 1991.

 

 

V Praze dne 25. ledna 1991

 

 

předsedkyně České národní rady

 

v z. Jan Kalvoda v. r.

 

místopředseda České národní rady

 

Poznámka: S ohledem na uvedený návrh pořadu není vyloučeno, že 14. shcůze České národní rady může pokračovat i v pátek 8. února 1991.Přihlásit/registrovat se do ISP