ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

 

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 15. schůzi České národní rady, která se koná ve středu 27. února v 9.00 hodin a ve čtvrtek 28. února 1991

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

 

I.

Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

   

II.

Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice

   

III.

Vládní návrh zákona ČNR o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice

   

IV.

Návrh posl. ČNR J. Moserové a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se zrušují zákon č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky a zákon č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy

   

V.

Návrh posl. ČNR M. Bendy na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie

   

VI.

Návrh posl. ČNR V. Moskala na vydání zákona Federálního shromáždění o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku

   

VII.

Vládní návrh zákona České národní rady o neperiodických publikacích

   

VIII.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

   

IX.

Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

   

X.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 14. do 27. února 1991

 

V Praze dne 18. února 1991

 

 

Dagmar Burešová v. r.

 

předsedkyně České národní rady

 Přihlásit/registrovat se do ISP