ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

 VI. volební období

POZVÁNKA

 

 

na 17. schůzi České národní rady, která se koná v úterý 26. března v 10.00 hodin a ve středu 27. března 1991

 

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

 

I. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
   
II. Návrh skupiny poslanců České národní rady Josefa Bezděka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona č. 24/1962 Sb., o myslivosti (sněmovní tisk 203)
   
III. Vládní návrh zákona České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení (sněmovní tisk 189)
   
IV. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce (sněmovní tisk 201)
   
V. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům České republiky (sněmovní tisk 202)
   
VI. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky
   
VII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
   
VIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. února do 26. března 1991 (sněmovní tisk 210)

 

V Praze 18. března 1991

 

  Dagmar Burešová v.r .
  předsedkyně České národní rady

 

Pozn.: S ohledem na uvedený návrh pořadu není vyloučeno, že 17. schůze České národní rady bude pokračovat i ve čtvrtek 28. 3. 1991.Přihlásit/registrovat se do ISP