ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

 

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 18. schůzi České národní rady, která se koná v úterý 23. dubna v 9.00 hodin, ve středu 24. a ve čtvrtek 25. dubna 1991

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

I.

Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění České republiky (sněmovní tisk 104)

   

II.

Vládní návrh zákona ČNR o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (sněmovní tisk 214)

   

III.

Návrh poslanců ČNR St. Bělehrádka a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost (sněmovní tisk 209)

   

IV.

Vládní návrh zákona ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (sněmovní tisk 215)

   

V.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a některých dalších opatřeních s tím souvisejících (sněmovní tisk 205)

   

VI.

Návrh poslanců ČNR P. Loma a dalších na vydání zákona ČNR o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (sněmovní tisk 220)

   

VII.

Vládní návrh zákona ČNR o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž (sněmovní tisk 221)

   

VIII.

Vládní návrh zákona ČNR o pojišťovnictví (sněmovní tisk 216)

   

IX.

Návrh poslanců ČNR E. Kantůrkové a V. Preclíka na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (sněmovní tisk 226)

   

X.

Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky

   

XI.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

   

XII.

Návrh na řešení státoprávního a územně správního uspořádání České republiky

   

XIII.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu odposlední schůze České národní rady do 23. dubna 1991

 

V Praze 26. března 1991

 

Dagmar Burešová v. r.

 

předsedkyně České národní rady

 

Pozn.: S ohledem na uvedený návrh pořadu není vyloučeno, že 18. schůze České národní rady bude pokračovat i v pátek 26. dubna 1991.Přihlásit/registrovat se do ISP