ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

 

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 19. schůzi České národní rady, která se koná v úterý 21. května v 10.00 hodin, ve středu 22. a ve čtvrtek 23. května 1991

 

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

 

Návrh pořadu:

 

I.

Slib poslance České národní rady

   

II.

Návrh na zařazení poslance do výboru České národní rady

   

III.

Bezpečnostní situace v České republice

   

IV.

Vládní návrh zákona ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (sněmovní tisk 215)

   

V.

Vládní návrh zákona ČNR o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat (sněmovní tisk 204)

   

VI.

Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích (sněmovní tisk 264)

   

VII.

Vládní návrh zákona ČNR o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací (sněmovní tisk 255)

   

VIII.

Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce

   

IX.

Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice

   

X.

Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

   

XI.

Odpovědí členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

   

XII.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od poslední schůze České národní rady.

 

V Praze 7. května 1991

 

 

Dagmar Burešová v. r.

 

předsedkyně České národní rady

 

Pozn.: S ohledem na uvedený návrh pořadu není vyloučeno, že 19. schůze ČNR bude pokračovat i v pátek 24. května 1991.Přihlásit/registrovat se do ISP