ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

 

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 20. schůzi České národní rady, která se koná v úterý 18. června v 9.00 hodin, ve středu 19., ve čtvrtek 20., případně v pátek 21. června 1991

 

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

 

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady, sněmovní tisky 293, 294, 295, 296, 297, 298
   
II. Návrh skupiny poslanců České národní rady A. Röschové a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb., sněmovní tisky 304 a 309
   
III. Návrh skupiny poslanců České národní rady Miroslava Výborného a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, sněmovní tisky 305 a 310
   
IV. Návrh poslanců České národní rady Jaroslavy Moserové a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích, sněmovní tisky 301 a 315
   
V. Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti České republiky v oblasti cen, sněmovní tisky 242 a 311
   
VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví, sněmovní tisky 273 a 312
   
VII. Vládní návrh zákona České národní rady o Policejním sboru České republiky sněmovní tisky 253 a 313
   
VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o České lesnické inspekci, sněmovní tisky 235 a 314
   
IX. Vládní návrh zákona České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, sněmovní tisky 215 a 285
   
X. Návrh usnesení České národní rady k bezpečnostní situaci v České republice, sněmovní tisk 299
   
XI. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1991 vydané zastupitelstvem města Plzně, sněmovní tisk 300
   
XII. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky
   
XIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
   
XIV. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 23. května do 18. června 1991, sněmovní tisk 290

 

 

V Praze 24. května 1991

 

  Dagmar Burešová v.r.
  předsedkyně České národní rady

 

Pozn. S ohledem na uvedený návrh pořadu není vyloučeno, že 20. schůze bude pokračovat i v pátek 21. června 1991Přihlásit/registrovat se do ISP