ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

 VI. volební období

 

 POZVÁNKA

 

 

na 22. schůzi České národní rady, která se koná v úterý 10. září v 9.00 hodin, středu 11. a čtvrtek 12. září 1991

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

telefon: 518 111

 

Návrh pořadu:

 

1. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
   
2. Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti /sněmovní tisk 360/
   
3. Vládní návrh zákona České národní rady o státní správě ochrany ovzduší /sněmovní tisk 272/
   
4. Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí v České republice /sněmovní tisk 303/
   
5. Návrh poslanců České národní rady J. Kryčera a V. Vaňáka na vydání zákona České národní rady o zemských úřadech /sněmovní tisk 306/
   
6. Vládní návrh zákona České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních /sněmovní tisk 319/
   
7. Návrh poslanců R. Němečka a dalších na vydání zákona České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky /sněmovní tisk 339/
   
8. Vládní návrh zákona České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů /sněmovní tisk 351/
   
9. Vládní návrh státní bytové politiky České republiky /sněmovní tisk 316/
   
10. Zpráva generálního prokurátora České republiky o stavu prokuratury v České republice /sněmovní tisk 354/
   
11. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky
   
12. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
   
13. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 9. července do 10. září 1991 /sněmovní tisk 359/

 

 

V Praze 26. srpna 1991

 

Dagmar Burešová v.r.

předsedkyně České národní rady

 

Poznámka: S ohledem na uvedený návrh pořadu není vyloučeno, že 22.schůze České národní rady bude pokračovat i v pátek 13. září 1991.Přihlásit/registrovat se do ISP