ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

 VI. volební období

 

POZVÁNKA

na 23. schůzi České národní rady, která se koná v úterý 8. října v 9.OO hodin, ve středu 9., ve čtvrtek 10. a v pátek 11. října 1991

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Telefon: 518 111

 

Návrh pořadu:

 

1. Slib poslanců České národní rady
2. Zařazení poslanců do výborů České národní rady
3. Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti /tisk 360; Sbírka zákonů, částka 71/1991/
4. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady
5. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/90 Sb., o volbách do České národní rady /tisk 391/
6. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb. /tisk 388/
7. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 25/1991 Sb. /tisk 357/
8. Návrh zahraničního výboru České národní rady na vydání ústavního zákona ČNR o zřízení Ůřadu vlády České republiky pro mezinárodní vztahy /tisk 361/
9. Návrh skupiny poslanců České národní rady I. Svobody a dalších na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky /tisk 362/
10. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky /tisk 384/
11. Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev /tisky 378 a 379/
12. Otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky
13. Interpelace poslanců České národní rady na členy vlády České republiky
14. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady
15. Návrh poslanců České národní rady J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, a zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hl. m. Praze /tisk 393/
16. Návrh poslanců České národní rady J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu /tisk 394/
17. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 11. září do 7. října 1991 /tisk 395/

 

 

V Praze 27. září 1991

 

Dagmar Burešová v.r.

 

předsedkyně České národní rady

 Přihlásit/registrovat se do ISP