ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

 

POZVÁNKA

na 24. schůzi České národní rady, která se koná ve středu 6. listopadu v 9.00 hodin, ve čtvrtek 7. a v pátek 8. listopadu 1991

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Telefon 518 111

 

Návrh pořadu:

I.

Slib poslanců České národní rady

   

II.

Návrh na zařazení poslanců do výborů České národní rady

   

III.

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady

   

IV.

Návrh skupiny poslanců ČNR I. Svobody a dalších na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky /sněmovní tisky 362 a 406/ - pokračování přerušeného jednání

   

V.

Návrh poslance ČNR J. Kalfuse na zpracování kontrolního systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od samého počátku - pokračování přerušeného jednání

   

VI.

Návrh poslanců ČNR J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona ČNR o volbách do zastupitelstev a o místním referendu /sněmovní tisky 394 a 409/

   

VII.

Vládní návrh zákona ČNR o sociální potřebnosti /sněmovní tisk 415/

   

VIII.

Vládní návrh zákona ČNR o České televizi /sněmovní tisk 420/

   

IX.

Vládní návrh zákona ČNR o Českém rozhlasu /sněmovní tisk 421/

   

X.

Vládní návrh zákona ČNR o obecní policii /sněmovní tisk 416/

   

XI.

Návrh poslanců ČNR M. Hořínka a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, a zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 414/

   

XII.

Návrhy na zrušení obecně závazných vyhlášek zastupitelstva města České Budějovice a hl.m. Prahy /sněmovní tisky 427 a 428/

   

XIII.

Zpráva vlády České republiky o postupu ekonomické reformy a hospodářské situaci v zemědělství /sněmovní tisk 386/

   

XIV.

Zpráva vlády České republiky o vývoji finančního a rozpočtového hospodaření České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1991 /sněmovní tisk 429/

   

XV.

Otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky

   

XVI.

Interpelace poslanců ČNR na členy vlády České republiky

   

XVII.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

   

XVIII.

Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 7.10. do 4.11.1991 /sněmovní tisk 428/

 

V Praze 21. října 1991

 

 

Dagmar Burešová v.r.

 

předsedkyně České národní rady

 Přihlásit/registrovat se do ISP