ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 27. schůzi České národní rady, která se koná v podnělí 16. prosince v 16.00 hodin, v úterý 17. a ve středu 18. prosince 1991

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

1/

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů

2/

Vládní návrh zákona ČNR o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky /sněmovní tisk 417/

3/

Vládní návrh zákona ČNR o organizaci a provádění sociálního zabezpečení /sněmovní tisk 465/

4/

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., a zákona ČNR č. 425/1990 Sb. /sněmovní tisk 478/

5/

Návrh skupiny poslanců ČNR J. Stibice a dalších na vydání zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky /sněmovní tisk 464/

6/

Vládní návrh zákona ČNR o Pozemkovém fondu České republiky /sněmovní tisk 496/

7/

Návrh skupiny poslanců ČNR J. Kasala a dalších na vydání zákona České národní rady o hospodářské komoře /sněmovní tisk 484/

8/

Vládní návrh zákona ČNR o živnostenských úřadech /sněmovní tisk 479/

9/

Návrh na zrušení usnesení obecního zastupitelstva obce Borovničky, okres Most.

 

Praha, 4. prosince 1991

 

 

Dagmar Burešová v.r.

 

předsedkyně České národní rady

 Přihlásit/registrovat se do ISP