ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 30. schůzi České národní rady, která se koná ve středu 22. ledna 1992 v 9.00 hodin, ve čtvrtek 23. a v pátek 24. ledna 1992

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

 

1/ Slib poslance České národní rady
   
2/ Návrh na zařazení poslance do výboru České národní rady
   
3/ Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů
   
4/ Volba členů Rady České televize, volba členů Rady Českého rozhlasu a volba členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání
   
5/ Volba ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny
   
6/ Volba členů orgánů Pozemkového fondu
   
7/ Vládní návrh zákona České národní rady o poplatcích za uložení odpadů - sněmovní tisk 480
   
8/ Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. - sněmovní tisk 550
   
9/ Návrh skupiny poslanců ČNR J. Svobody a dalších na vydání zákona České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky - sněmovní tisk 511
   
10/ Zpráva vlády České republiky o bezpečnostní situaci v České republice a informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení České národní rady č. 187 ze dne 20. 6. 1991
  (Písemný podklad byl rozdán během 26. schůze ČNR)
   
11/ Zpráva vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice - sněmovní tisk 422
   
12/ Informace vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice (pokračování přerušeného jednání z 23. schůze České národní rady dne 10. října 1991)
   
13/ Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky Městského úřadu v Táboře o výši ročních sazeb za nájem nebytových prostor - sněmovní tisk 553
   
14/ Interpelace, otázky a podněty poslanců
   
15/ Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců
   
16/ Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady od 20. prosince 1991 do 21. ledna 1992 - sněmovní tisk 552

 

Praha, 9. ledna 1992

 

Dagmar Burešová v. r.

předsedkyně České národní radyPřihlásit/registrovat se do ISP