ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VI.volební období

 

POZVÁNKA

 

na 31. schůzi České národní rady, která se koná ve středu 19. února 1992 v 9.00 hodin, ve čtvrtek 20. a v pátek 21. února 1992

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

1.

Návrh na zařazení poslanců do výborů České národní rady

   

2.

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů

   

3.

Volba předsedy církevního a humanitárního výboru České národní rady

   

4.

Volba člena předsednictva České národní rady

   

5.

Volba členů orgánů Pozemkového fondu České republiky

   

6.

Návrh poslanců ČNR na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb. - sněmovní tisk 572

   

7.

Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník - sněmovní tisk 546

   

8.

Zpráva vlády České republiky o bezpečnostní situaci v České republice a informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení České národní rady č. 187 ze dne 20. 6. 1991

 

(pokračování přerušeného jednání z 30. schůze ČNR 23. ledna 1992)

   

9.

Zpráva vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice - sněmovní tisk 422

 

(pokračování přerušeného jednání z 30. schůze ČNR 24. ledna 1992)

   

10.

Kontrola plnění usnesení České národní rady č. 259 z 11. října 1991 k ekonomické reformě v lesním hospodářství

 

(pokračování přerušeného jednání z 30. schůze ČNR 30. ledna 1992)

   

11.

Vládní návrh zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny - sněmovní tisk 497

   

12.

Návrh výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání - sněmovní tisk 569

   

13.

Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1992 - sněmovní tisk 559

   

14.

Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

   

15.

Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

   

16.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 30. ledna do 18. února 1992

 

Praha, 10. února 1992

 

Dagmar Burešová v. r.

předsedkyně České národní radyPřihlásit/registrovat se do ISP